VIL IVARETA FORELDRENE: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) ønsker mer fokus på situasjonen til de biologiske foreldrene i barnevernssaker. Foto: Mattis Sandblad

Flere klager på barnevernet - en av fem får medhold

Biologiske foreldre som blir fratatt barna sine gjennom akutte vedtak, prøver stadig oftere å få dem tilbake. Barneminister Solveig Horne mener det viser at foreldrene må ivaretas bedre.

I fjor økte antall klager fra biologiske foreldre som har blitt fratatt barna sine med 65 prosent, skriver Bergens Tidende.

- Barnevernet har en plikt til å ivareta de biologiske foreldrene. Mange trenger hjelp i den situasjonen de er i. Dette har ikke vært en prioritert oppgave for barnevernet, og det er et arbeid som jeg ønsker å ha et større fokus på, sier barneminister Solveig Horne (Frp) til NTB.

Direktør i Bufdir Marit Trommald sier det kan ha variert hvor opptatt barnevernet har vært av å ivareta de biologiske foreldrene.

- Det kan nok ha vært litt forskjellig, men det som det har blitt mer oppmerksomhet om i det siste, er hvor viktig det er å få til en god kontakt med de biologiske etter at barnet er blitt omplassert. Det er viktig både sett fra ståstedet til barnas, de biologiske foreldrene og fosterforeldrene. Oppmerksomheten rundt dette har nok blitt større de siste årene, sier Trommald til NTB.

- Dramatisk økning

Fylkesnemnda har blant annet som oppgave å fatte vedtak etter lov om barnevernstjenester. Det kan være vedtak som gjelder omsorgsovertakelse, samvær og flytteforbud.

- Dette er en dramatisk økning for oss. Vi jobber svært hardt for å få behandlet klagene innen den lovpålagte fristen på en uke, sier Torstein Røed, daglig leder i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Hordaland og Sogn og Fjordane, til Bergens Tidende.

Horne viser til at budsjettene til fylkesnemndene er styrket for at saksbehandlingstidene skal gå raskere.

En av fem får medhold

Lørdag skrev avisen at tallet på barn som blir akuttplassert i fosterhjem, er doblet siden 2007.

Ifølge fylkesnemnda ble antall klagesaker etter slike vedtak nesten doblet i fjorårets tre første måneder i forhold til året før. I 2012 kom det totalt inn 65 klager. I fjor var tallet økt til 107.

- Årsakene til dette er sammensatte og kan blant annet skyldes en økende bevissthet rundt klagemuligheten, sier Røed.

LES OGSÅ: Krever opprydding i barnevernet

I fjor fikk 20 prosent av klagende part, som oftest foreldrene, medhold, og barna ble tilbakeført til hjemmet.

- Jeg synes dette er et høyt tall. Vi må da spørre oss om omsorgsovertakelsen var riktig i første omgang. Det er derfor vi må sikre at vi kommer inn på et tidlig tidspunkt med foreldrestøttende tiltak, sier Horne.

Psykisk og fysisk mishandling og rus er vanlige grunner til at barnevernstjenesten ønsker å fjerne et barn fra sine biologiske foreldre på kort varsel.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder