BEHANDLET: Lege Rolf Luneng ved Norsk Borreliose Senter og Lars Monsen. FOTO: JAVAD M.PARSA/VG
BEHANDLET: Lege Rolf Luneng ved Norsk Borreliose Senter og Lars Monsen. FOTO: JAVAD M.PARSA/VG

Monsens flåttlege fratas autorisasjonen

Behandlet pasienter over telefon **Nektet å etterkomme advarsel

INNENRIKS

Etter å ha gitt blant andre eventyrer Lars Monsen høye doser antibiotika for å kurere angivelig sykdom etter flåttbitt, mister Rolf Luneng tillatelse til å praktisere metoden.

Publisert: Oppdatert: 02.09.13 19:27

Nå kan ikke Rolf Luneng fra Norsk Borreliose Senter lenger arbeide som lege - før han eventuelt har søkt på nytt om en begrenset autorisasjon. Det forutsetter at han har et konkret jobbtilbud - fra en arbeidsgiver som kjenner til begrensningene.

Avgjørelsen ble kjent mandag.

Les hele vedtaket fra Helsetilsynet her!

Programleder og eventyrer Lars Monsen er blant dem som hevder å ha fått stort utbytte av Lunengs metode.

- Denne behandlingsformen reddet livet mitt, skrev Monsen tidligere i år på sin blogg.

Monsen ble bitt av flått for et drøyt år siden, og brukte penicillin i ti måneder etter at han ble testet ved Norsk Borreliose Senter i Oslo. Det skjedde etter at han hadde vært til utredning i det offentlige - uten å få noen diagnose.

Statens helsetilsyn peker i vedtaket på at legen, tross ilagt advarsel, ikke har innrettet seg etter lovbestemte krav, og at vilkårene for tilbakekall av autorisasjon dermed er oppfylt.

Mandag har Rolf Luneng ikke svart på VGs henvendelser.

Uenighet

VG har gjennom flere reportasjer belyst at leger og eksperter er kraftig uenige når det gjelder behandling av pasienter som opplever at de er blitt langvarig syke etter flåttbitt.

Bakgrunn: Full flåttkrig ( Krever abonnement )


Ifølge vedtaket til Statens helsetilsyn kan Luneng søke om begrenset autorisasjon - på følgende vilkår:

** Han må jobbe under veiledning i underordnet stilling i spesialisthelsetjenesten.** Arbeidsgiveren må være kjent med begrensningene.** Han må informere Helsetilsynet om hvor han jobber, og hvem som er arbeidsgiver.

Tilsynssaken mot Luneng ble opprettet på bakgrunn av flere bekymringsmeldinger, fra blant andre Preben Aavitsland, mangeårig smittevernoverlege hos Statens senter for folkehelse og nå uavhengig epidemiolog.

Aavitsland har lenge vært klar på at han er forundret over at Luneng har fremholdt sin praksis, tross Helsetilsynets advarsel.

Han mener Lars Monsen sannsynligvis ikke har borreliose.

- Jeg mener sykdomsbildet ikke passer. De anerkjente testene var negative, den udokumenterte metoden til borreliosesenteret har gitt ham en falsk diagnose. 70 prosent av borreliosetestene til dette senteret er positive. Det er en falsk epidemi.

- Denne praksisen åpner for kvakksalveri hvor folk kan bli utnyttet, har overlege Andreas Emmert tidligere uttalt til VG.

- Noen går på antibiotika i årevis for å behandle en diagnose de ikke engang har. Det kan gi svært alvorlige bieffekter over tid, underbygger Emmert, som er medisinsk ansvarlig ved Unilabs AS, som leverer borreliatester til det offentlige helsevesenet i Norge.

I mars i fjor fikk legen advarsel etter å ha skrevet ut store mengder antibiotika over 19 uker til en MS-pasient, uten å innhente informasjon fra pasientens fastlege.

«Din alternative diagnostikk var egnet til å skape mistillit til spesialisthelsetjenesten, og derved svekke pasientens mulighet til å motta optimal behandling» heter det i vedtaket.

Luneng har ifølge Helsetilsynet erkjent at han har skrevet ut antibiotika i strid med retningslinjene, til tross for advarslene. Hans forklaring er at retningslinjene må anses som anbefalinger, og at de passer for pasienter med akutte infeksjoner, men ikke for pasienter med kroniske infeksjoner.

Her kan du lese mer om