BØR FJERNES: Disse tre bør gå fra Hordaland politidistrikt, mener redaktøren i Politiforum: Fra venstre visepolitimester Gunnar Fløystad, leder for påtaleenheten og ansvarlig for henleggelse av Monika-saken Sidsel Isachsen, og politimester Geir Gudmundsen.

BØR FJERNES: Disse tre bør gå fra Hordaland politidistrikt, mener redaktøren i Politiforum: Fra venstre visepolitimester Gunnar Fløystad, leder for påtaleenheten og ansvarlig for henleggelse av Monika-saken Sidsel Isachsen, og politimester Geir Gudmundsen. Foto:HALLGEIR VÅGENES, VG,

Fagblad-redaktør: Derfor bør politiledelsen gå

Politimesteren: Redaktøren har ikke alle sakens fakta

Redaktøren for politiets eget fagblad, Ole Martin Mortvedt,
mener at de tre sentrale lederne i politiskandalen i Monika-saken må fjernes fra sine stillinger.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Politimester Geir Gudmundsen meldte lørdag at han fratrer stillingen inntil videre - så lenge granskningen av varslersaken pågår. Han gjør dette ved å be seg beordret til å jobbe for Politidirektoratet inntil videre - mens hans nestkommanderende John Reidar Nilsen fungerer som politimester.

* Mortvedt mener politimester Geir Gudmundsen må gå fordi han har ansvaret for skandalen, og for å motarbeide varsleren som slo alarm.

* Han mener visepolitimester Gunnar Fløystad må gå fordi han via stasjonssjefen ville legge lokk på saken og forhindre både varsleren og hans sjef å informere noen om saken.

* Han mener at nåværende leder for påtaleenheten, politiinspektør Sidsel Isachsen, må gå for sin kompetanseløshet da hun henla Monikasaken som oppklart, som selvmord og intet straffbart forhold.

Kan ikke faget

– Vi ser at en del påtalejurister ikke kan etterforskningsfaget. Det forstår ikke hva som ligger i de funnene som faktisk er gjort. De har fått jobben uten å være kvalifisert for det. I dag er vedkommende jurist leder for påtaleenheten i et stort politidistrikt. Det er en meget viktig posisjon. At hun ikke har skjønt hva som lå i saken er alvorlig nok. Hvis forholdet er slik at hun faktisk skjønte det, men likevel henla saken som oppklart, er det enda mer alvorlig, sier Mortvedt.

SKANDALE: Redaktør Ole Martin Mortvedt i Politiforum reagerer sterkt på Politidirektoratets forsøk på å overtale varsleren til å unngå varslingssak. Foto:Politiforum,

Han har selv bakgrunn som utdannet politimann, lensmannsbetjent og etterforsker.

Nybegynnerfeil

Han mener at de viktigste feilene som ble begått i Monika-saken er disse:

* Innledningsvis gjøres det en nybegynnerfeil: Man danner seg en teori og søker så støtte for denne. Erfarne etterforskere vet at de ikke skal låse seg i en løsning.

* Mange etterforskere har gjort en god jobb i starten, men ingen har tatt bryderiet med å koordinere funnene.

* Påtalejuristen har hatt svak politifaglig forståelse.

* Saken ble avsluttet som oppklart selvdrap og intet straffbart forhold. Dette var feil, og kunne betydd at f eks. alle biologiske spor ble destruert. Det skjedde heldigvis ikke.

Ingen reagerte

VARSLEREN: Drapsetterforsker Robin Schaefer ble motarbeidet av politiledelsen da han slo alarm om elendig etterforskning. Foto:Hallgeir Vågenes,VG

* Ingen reagerte umiddelbart da Robin Schaefer varslet om svakheter og hull i etterforskningen. I all etterforskning er tidsaspektet viktig, også nå når det har gått år. Det handler om digitale spor, og om vitner hukommelse.

* Å fjerne varslerens rapport, som han hadde redigert inn, slik at det lå som et vedlegg i den henlagte Monika-saken. Dermed ville en person som åpnet saken, ikke finne disse ankepunktene. Dette er betenkelig politifaglig, og allmenn-etisk, mener Mortvedt.

«Forstemmende»

* At Politidirektoratet går inn og forsøker å overtale Robin Schaefer til ikke å kreve formell varslerstatus. – POD kom inn i saken etter at politimesteren hadde gransket egne rekker og funnet at Schaefer ikke var blitt trakassert. Det er forstemmende at leder for seksjon for Helse, miljø og sikkerhet i Politidirektoratet gjør dette. POD har ikke noe med straffesaken å gjøre, skal bare hjelpe en ansatt i en vanskelig situasjon. Og så gjør de det motsatte, og tar med en psykolog, slik at de blir to mot en. Husk at dette var i en periode hvor Schaefer var svak og hadde vært sykmeldt i flere omganger.

Bør kjøpe boken

VIL HA NY LEDELSE: Hordaland politidistrikt bør skfite ut ledelsen, mener redaktøren i politiets eget fagblad. Foto:Hallgeir Vågenes,VG

– Dette er en politiskandale, og jeg vil anbefale alle politidistrikt til å kjøpe inn sett av denne boken, og arrangere jevnlige interne seminarer om den, hvor de stiller spørsmålet: «Er det mulig å ta opp kontroversielle spørsmål her?» - og gjøre noe med det hvis svaret er nei, sier Politiforum-redaktør Ole Martin Mortvedt.

De tre politilederne Mortvedt mener bør gå, svarer nei på spørsmål fra Politiforum om de har vurdert sine stillinger. Politimester Geir Gudmundsen svarer likevel overfor VG at på dette spørsmålet at han vil avvente blant annet Spesialenhetens konklusjoner før han vurderer dette.

– Redaktøren har ikke alle sakens fakta, og jeg synes man ikke skal konkludere før det er klarlagt, sier politimester Geir Gudmundsen selv på SMS til VG.

Politiinspektør Sidsel Isachsen svarer at hun velger å ikke kommentere dette.

Gunnar Fløystad har ikke besvart VGs henvendelser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder