FARE PÅ FERDE: Justisminister Grete Faremo er bekymret for at tilliten til politiet ikke er høyere. Foto: Frode Hansen

Faremo innrømmer at politiets tillit stuper

Grete Faremos dom over norsk politi: For dårlig bemanning, tilgjengelighet og respons

(VG Nett) Justisministeren sier tilliten må bli sterkere, men vil ikke gå med på at norsk politi er i en tillitskrise.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

- Jeg sitter med et inntrykk av at tilliten til politiet har sunket de siste årene. Jeg merker meg også at innbyggerundersøkelsen til politiet virker å gi et bilde av at folk som har hatt kontakt med politiet i ulike saker taper noe av sin tillit til politiet, sier justisminister Grete Faremo til VG Nett.

PROTOKOLL: Kom ikke politiet da du trengte dem?Del din historie her

Hun har mandag sett resultatene av VGs meningsmåling om politiet, som avdekker at fire av ti nordmenn ikke har tillit til at politiet kommer når de trenger dem.

- Ingen tillitskrise

Faremo erkjenner at tilliten i dag er lavere enn hun selv ønsker, men vil ikke gå med på at politiet er i krise.

- Jeg er uenig i at vi har en generell tillitskrise i politiet.

- Men er dette et godt nok resultat for politiet at tilliten synker?

- Vi kan ikke slå oss til ro med en slik situasjon. Jeg opplever en vilje til fokusert innsats og målrettet ressursbruk i det vi har i dag. Men vi har jo, om du ser på disse årene som har gått, hatt en nedgang på flere kriminalitetsområder og en nedgang i ungdomskriminaliteten. Vi har økning i bemanningen og langsiktige planer for økt opptak av studenter og for å øke tilfanget av nyutdannede, sier Faremo.

Artikkelen fortsetter under bildet

MANGE PÅ JOBB: Politiet i Ôstersund ser det som prioritet nummer én være synlig i gatebildet. Tomas Hägg og Elin eriksen blir ofte kommandert ut midt på dagen også. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Flere problemer

Hun mener det er en rekke problemer politiet må løse for at tilliten skal gå opp igjen.

- Det kan være noe med vår evne til å svare på publikums ønske om tilgjengelig politi, vår evne til respons, det kan være oppgaveløsningen. Jeg opplever som sagt at det er stor vilje til nytenking og vi er i ferd med å legge rammene for dette.

- Hvorfor er tilgjengeligheten en utfordring?

- Jeg har et bilde av at vi ikke evner å ta imot anmeldelser så raskt som vi kanskje burde, ikke minst om vi evner å ta imot teknologi på en bedre måte. Så handler det også om den faktiske responsen.

- Politiets tilgjengelighet og respons er for dårlig?

- Det viser i alle fall at dette er noe vi må gå inn. Vi har ennå ikke gode analyser av hvordan vi responderer på de ulike utfordringene.

Dårlig bemanning

- Er politiets oppgaveløsning for dårlig?

NY POLITISJEF: Grete Faremo ansatte i august Odd-Reidar Humlegård som ny politidirektør etter Øystein Mæland. Foto: Nils Bjåland

- Jeg opplever at vi har et politi som bidrar til trygge nærmiljø. Vi må hele tiden søke om de svarene vi har på hvordan vi løser oppgavene duger også for morgendagen. Jeg er ikke ute å diskvalifisere, men å utfordre hverandre på om vi kan bli enda bedre. Vi har et godt og kompetent politi i Norge, sier Faremo.

I tillegg erkjenner Faremo også at bemanningen i politiet er for dårlig. VG skriver mandag om forskjellene mellom politibemanningen i Haugesund i Norge og Östersund i Sverige.

Mer penger

Mens det på Östersunds politistasjon er 186 ansatte polititjenestemenn, har Haugesund bare 60 ansatte. Men begge politistasjonene dekker et område med like mange innbyggere.

- Målsetningen er å øke bemanningen i politiet. Regjeringen har i flere år hatt fokus på det, så er det ingen overraskelse at vi ikke kan slå oss til ro med dagens bemanningsnorm. Så kjenner ikke jeg kriminalitetsbildet i distriktene i Sverige. Jeg kan ikke nok om det til å gi et fullgodt svar på denne forskjellen.

- Hva vil du gjøre for å bedre bemanningen i politiet?

- I et norsk perspektiv så er både Follo og Haugaland distrikter som fikk en uttelling i inneværende år over gjennomsnittet i økte ressurser.

- Ja, politistasjonen i Haugesund fikk ti nye stillinger. Men de sier selv at de trenger 40-50 stillinger for å få en akseptabel bemanning?

- Her ligger en rapport om politidekning frem mot 2020 som ligger til grunn.

Utdanner flere

- Men spørsmålet dreide seg ikke om bemanningen i 2020, men i år. Hva konkret gjør du for å sikre god nok bemanning?

- Politihøgskolen uteksaminerer i 2012 langt flere tjenestemenn enn hva man gjorde for få år siden. Så får vi neste år ut de første kullene på godt over 700 fra høgskolen.

Artikkelen fortsetter under bildet

STUDENTER I ARBEID: Den rødgrønne regjeringen har flere ganger sagt at de styrker politiutdanningene. Her er tidligere justisminister Knut Storberget sammen med politistudentene Harald Ramnefjell og Vegard T. Lauritsen i 2009. Foto: Hugo Bergsaker

- Men dette spørsmålet handlet om ressursene i politiet i Haugesund. Det hjelper ikke politistasjonen der at det blir utdannet flere hvis de ikke har råd til å ansette dem. Hvordan skal du løse bemanningsmangelen?

- Når det gjelder ressursbruken, så vurderer jo politidistriktene med stor grad av selvstendighet hvordan ressurstildelinger brukes. Men også når det gjelder bemanning og ulike prioriteringer så er det et tema som vil kunne tas opp i den grunnleggende analysen vi skal gjøre, sier Faremo.

Realistiske mål

Justisministeren har vært med på å sette et mål om at norsk politi i 2020 skal ha en bemanning på to tjenestemenn per 1000 innbygger. Det målet mener Faremo at de skal klare å nå.

- Slik jeg har hørt befolkningsveksten fremskrevet så er det realistisk. Men befolkningsveksten de siste årene har ligget over prognosen og det må vi jobbe med å innrette oss etter.

- Hvilke konkrete tiltak skal du gjøre for å bedre bemanningen, slik at dette målet nås?

- Vi jobber i disse dager med et nytt statsbudsjett, men jeg jobber også med rammer for en langsiktig styrking av norsk politi. Om kort tid vil jeg konkretisere analysen som gir mer om rammen for en langsiktig målrettet satsning.

Faremo sier hennes planer - og ikke minst tiltak - for bedre bemanning vil bli lagt frem om noen få uker.

Les også

 1. Fire av ti stoler ikke på at de får hjelp fra politiet

  (VG Nett) Fire av ti nordmenn stoler ikke på at politiet kommer dersom de har behov for det.
 2. Avtale opphørte 13 dager før kommisjonsrapporten: 220 politi-årsverk forsvant

  Etter 1. august jobber 8000 politiansatte én time mindre i uken. Det tilsvarer et kutt på 220 årsverk.
 3. Sjekker vandel på alle politistudenter etter rutinesvikt

  (VG Nett) Alle studentene ved Politihøgskolen blir nå sjekket på nytt etter at det har blitt avdekket at en student har…
 4. Ferske politifolk slakter egen utdanning

  Åtte av ti studenter som gikk ut av Politihøgskolen (PHS) i år, er misfornøyd med undervisningen de fikk.
 5. Narkodømt politistudent: 2009: Ikke egnet. 2012: Egnet

  (VG Nett) Først fikk studenten beskjed om at han var uegnet på grunn av en narkodom.
 6. Politihøgskolen har sluppet inn flere uskikkede elever

  (VG Nett) Politihøgskolen har avdekket tre nye tilfeller av studenter som aldri burde ha kommet inn.
 7. Humlegård politidirektør ut året

  Odd Reidar Humlegård (51) skal kun fungere som politidirektør fram til nyttår.
 8. Politiet innfører krav om responstid

  Fra nyttår får politiet i Sogn og Fjordane en tidsfrist ved utrykninger. Hordaland vurderer samme ordning.
 9. Politi-veteran fra Nokas-ranet: Norsk politiutdanning er sjokkerende

  (VG Nett) Politibetjent Erik Håland, mannen som løsnet 17 skudd mot NOKAS-ranerne, mener norsk politiutdanning må endres.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder