VARSLER TILTAK: Politidirektør Odd Reidar Humlegård erkjenner at situasjonen i politiet er verre enn han hadde trodd. Foto: Helge Mikalsen

Opposisjonen gir politisjefen kort ryddefrist

Rapport slakter politiledelsen: Manglende styring og kontroll

Opposisjonen i Stortinget gir politidirektøren frist til sommeren med å rydde opp i norsk politi etter rapporten som avdekker store svakheter ved ledelsen av både Politidirektoratet og Justisdepartementet.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

- Rapporten bekrefter mange av våre mistanker om situasjonen i norsk politi. Nå må det ryddes opp raskt, og allerede på sensommeren bør vi se klare forbedringer, sier justispolitisk talsmann Hans Frode Asmyhr i Frp.

Asmyhr får full støtte av Høyres justispolitiske talsmann Andre Oktay Dahl:

- Dersom vi i det hele tatt skal ha et Politidirektorat så har politidirektøren ekstremt kort tid på å rydde opp, sier han.

Evalueringsrapporten er utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Knusende

Rapporten er knusende på flere punkter og rammer spesielt Politidirektoratet, som ble opprettet i 2001:

** Manglende styring, struktur og kontroll over IKT-investeringene.

** Kritikk av ledelsen av norsk politi.

** For mye fokus på enkeltsaker.

** For lite fokus på direktoratets strategiske rolle som premissleverandør for norsk politi.

** Det er behov for bedre styring, ledelse, strategi og kultur.
Samtidig får Justisdepartementet kritikk for å overstyre Politidirektoratet.

- Dette viser store svakheter i ledelsen av norsk politi, sier Asmyhr, som mener ansvaret må plasseres hos tidligere justisminister Knut Storberget og tidligere politidirektør Ingelin Killengreen.

Killengreen valgte selv å fratre i januar 2011, angivelig på grunn av ikke å ha fått gehør for nødvendigheten av å satse på IKT.

Vil forfølge saken

Både Frp og Høyre varsler at de vil forfølge saken i Stortinget utover våren.

- Dette viser at Stortinget er blitt holdt med tomme ord når vi har uttrykt bekymring for situasjonen i politiet. Nå viser det seg at våre verste antakelser blir bekreftet. Denne rapporten bekrefter behovet for en grundig redegjørelse fra justisministeren, sier Dahl.

Justisdepartementet kommenterer den knusende rappporten slik:

- Konklusjonen er at Politidirektoratet ikke har innfridd forventingene og ikke fungerer godt nok i forhold til intensjonene ved opprettelsen. Fra departementets og Politidirektoratets side er mye forbedringsarbeid allerede gjort etter at grunnlaget for denne rapporten ble innhentet. Departementet vil nå gå nøye gjennom rapporten og følge opp dens anbefalinger, heter det i en melding på departementets nettsider.

- Stor utålmodighet

Også politidirektør Odd Reidar Humlegård erkjenner at det sto verre til enn det han selv hadde trodd.

- Det er ingen tvil om at vi nå må rydde i skapene, sier Humlegård til VG.

Frp-talsmannen understreker at han har tillit til at Humlegård er i stand til å rydde opp i politiet, men gjør det klart at resultatene må komme raskt.

- Dette er ikke en situasjon vi kan leve med, og det er stor utålmodighet i det politiske miljøet. Nå må Humlegård få de rammebetingelsene han trenger for å gjøre jobben. Han trenger selvsagt noe tid, men det er ingen tvil om at det haster, sier han.

Fungerende leder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad ønsker ikke å kommentere saken før han har lest rapporten fra Difi.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder