FÅR KRITIKK: Politimester Ingrid Wirum i Asker og Bærum politidistrikt (t.h. i midten) viste i høst frem operasjonssentralen på Sandvika politistasjon, sammen med Odd Reidar Humlegård. Foto: KRISTER SØRBØ

Slik skal konflikten i Asker og Bærum løses

Politimester slaktes av egne ledere

Føler seg mobbet og trakassert av sjefen

Politidirektoratet (POD) har bestemt at eksterne aktører skal gjennomføre et lederutviklingsprogram i Asker og Bærum politidistrikt for å løse konflikten mellom politimester Ingrid Wirum og flere av lederne.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Ifølge VGs opplysninger, gjennomførte deltok representanter fra POD på et møte i politidistriktet tirsdag ettermiddag hvor tiltaket ble lansert.

- Det er viktig at politidistriktet så fort som mulig kommer i gang med å finne en løsning, slik at ledergruppen kan bruke alle sine krefter på viktig politiarbeid. Ledergruppen og politimesteren erkjenner at de har en utfordring i politidistriktet, og har blitt enige om at de ønsker å starte en prosess som skal lede fram til en løsning, sier HR-direktør Karin Aslaksen i POD til VG.

LES OGSÅ: Politimester Ingrid Wirum slaktes i intern rapport

Arbeidet vil pågå i flere måneder

HR-direktøren understreker at POD vil støtte politidistriktet i gjennomføringen av tiltakene, og arbeidet vil pågå løpende de neste månedene.

- Vi ønsker ikke å gå nærmere inn på innholdet i våre samtaler, sier hun.

Politimester Ingrid Wirum sier følgende til VG:
- Jeg er veldig fornøyd med denne løsningen som vi er kommet frem til. Dette er en prosess som vi skal stå sammen om alle sammen - både vi i Asker og Bærum politidistrikt og Politidirektoratet.

Bakgrunnen for tiltakene er et varslingsnotat som ble sendt til Politidirektoratet 3. desember i fjor. Notatet inneholdt en rekke kritikkverdige forhold rundt politimester Ingrid Wirum og hennes lederstil - et notat som majoriteten av lederne i distriktet stiller seg bak.

- Ønsker snarlig løsning

I VGs papirutgave tirsdag uttalte leder Jonny Naustad for politilederne i Norge at hans medlemmer har full tillit til politimesteren og mener hun gjør en god jobb.

- Vi ønsker en snarlig løsning av situasjonen slik at distriktet kan komme videre i sitt viktige reformarbeid, sa han.

- Dårlig lederskap

Uttalelsene har skapt reaksjoner blant en rekke ledere som støtter kritikken mot Wirum - deriblant et titalls inspektører og seksjonsledere.

- Vi som ledere i en organisasjon kan ikke konkludere i en varslingssak som omhandler mobbing og trakassering slik som han gjør. Det er dårlig lederskap, sier leder Oddvar Solheim for norske politiledere avdeling Asker og Bærum til VG.

Han påpeker at han har 30 medlemmer i distriktet med arbeidsgiveransvar, mens kollegaen Jonny Naustad kun har fem medlemmer i distriktet.

- Jeg har tillit til at politidirektøren håndterer dette på en god måte, sier Solheim.

Tiltro til Politidirektoratet

Hovedvernombud André Dittmann ved Asker og Bærum politidistrikt mener saken er et internt anliggende og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere så lenge POD er involvert.

- Jeg har tiltro til at de rydder opp, sier Dittmann til VG.

POD vil ikke til å utarbeide en rapport etter sine undersøkelser i distriktet, men definere tiltak basert på det bildet de har fått av situasjonen.

- Dette arbeidet skal vi gang med nå, i tett dialog med hovedvernombud, politimester og ledergruppen, sier Aslaksen.

Omstridt leder

I desember i 2011 skrev VG om tillitskrisen i Politiets utlendingsenhet (PU). Bare 24 prosent av de ansatte hadde tillit til daværende PU-sjef Ingrid Wirum, viste en intern medarbeiderundersøkelse.

Hele 28 prosent - om lag 100 politifolk eller sivilt ansatte - svarte også at de var utsatt for mobbing, trakassering eller annen utilbørlig atferd.

Året før undersøkelsen ble omtalt var konflikten mellom Wirum og de tillitsvalgte i PU så betent at daværende politidirektør Ingelin Killengreen mente ekstern hjelp var nødvendig - noe som nå også blir tilfelle i Asker og Bærum politidistrikt hvor Wirum er sjef.

Løsningen ble firmaet Psykologbistand som gjennomførte et samarbeidsseminar.

- Etter dialog med Politidirektoratet (POD) gjennomførte ledelsen og de tillitsvalgte for en tid tilbake et seminar. Men PU har aldri fått noe pålegg om dette, sa Wirum til VG den gangen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder