• Tar anklager om fusk til retten

    Pedram Firouz (27) er en av fem studenter som skal møte i retten etter å ha blitt anklaget for fusk på eksamen.

    Publisert 24. april, kl. 14:32

  • Han mener reglene for hjemmeeksamen er uklare. Sensor mener deler av besvarelsen hans er «klipp og lim», og han ble utestengt fra Universitetet i Sørørøst-Norge.

  • Anklager om fusk får store konsekvenser.

  • Marianne Klausen i Felles klagenemnd opplever en flom av fuskesaker i år. Hun advarer mot store mørketall.

Pedram Firouz (27) fra Drammen har satt drømmen om mastergrad i statsvitenskap på vent.

Studenter tar anklager om fusk til retten

Publisert:
Artikkelen er over ett år gammel

– Akkurat nå er alle planer lagt i grus, sier han.

27-åringen begynte på bachelorprogrammet i statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i 2017 og hadde kun en eneste eksamen igjen, da alt gikk galt i mai i fjor.

På grunn av pandemien ble ordinær skoleeksamen i «Komparativ politikk 2» gjort om til hjemmeeksamen.

– Det er tre årsaker til at dette gikk helt galt. Vi ble ikke godt nok orientert om krav og regler ved en totimers hjemmeeksamen, og jeg fikk dataproblemer, og jeg ble syk, sier Firouz.

– Alle planer i grus

Saken ble først behandlet lokalt i klagenemnd ved USN i august. Der ble eksamen annullert og han ble utestengt i to semestre. Han anket saken inn for Felles Klagenemnd, men fikk heller ingen støtte der da saken ble behandlet i november.

– Da var eneste mulighet å bringe vedtaket og staten inn for tingretten. Å saksøke staten. Jeg mener vedtaket er feil, sier han.

Tips oss om eksamen og fusk her

I mai møter han sammen med advokat i Kongsberg og Eiker tingrett. Motparten er Kunnskapsdepartementet, representert ved Regjeringsadvokaten. De ønsker ikke å kommentere saken. Felles Klagenemnd kommenterer på generelt grunnlag lenger nede i artikkelen.

– Ble syk

Ifølge sakspapirene til Felles Klagenemd, var det et dataprogram for tekstgjenkjenning som først reagerte på besvarelsen hans.

Deretter reagerte sensor på mangelfulle kildehenvisninger og mente deler av materialet var «klipp og lim».

– Det som skjedde var at jeg dagen før eksamen ble syk og fikk tannverk og kraftig hodepine. På eksamensdagen fikk jeg problemer med dataprogrammet, slik at jeg ikke fikk logget meg på før deler av totimerseksamenen var gått. Derfor rakk jeg ikke å henvise til kildene så godt som jeg burde, vedgår han.

Han mener reglene ikke var godt nok kommunisert.

– Reglene for kildehenvisninger på en totimers hjemmeeksamen var fraværende. Jeg visste heller ikke at jeg kunne fått legeerklæring og utsatt eksamen. Jeg burde selvsagt bare trukket meg, men disse rettighetene var jeg ikke kjent med, sier han.

Fant ingen formildende omstendigheter

Felles klagenemnd understreker i sakspapirene at det er studentenes eget ansvar å sette seg inn i hvilke regler og krav som gjelder på eksamen, og viser også til at Pedram Firouz er en erfaren student som kun hadde en eksamen igjen i studiet sitt.

Nemnda fant heller ingen formildende omstendigheter.

Kristian Berge.

Kristian Berge i Osloadvokatene representerer Firouz.

– Det er ikke samme krav til kildehenvisninger på en totimers eksamen som på en heldagseksamen, ettersom tiden man har til rådighet er svært begrenset. Det skriver også sensor, men ingen kan si hvor grensen går. Det forventes likevel at studentene skal vite det, sier Berge.

Han sier han det siste året er kontaktet av mange fortvilte studenter som mener de er feilaktig anklaget for fusk.

– Den hastige endringen til hjemmeeksamen skapte vansker for mange da pandemien kom. Det er to anklager som stadig dukker opp: Plagiat og samarbeid. Det er noen grenser her som ikke alltid er så krystallklare å forstå hverken for studentene eller studiestedene, sier Berge.

Les også

Studenter reagerer på jus-aksjon

Jusstudenter i Bergen startet underskriftsaksjon mot flere jusstudier i Norge.

Studentorganisasjon vil ha nye regler

Nestleder i Norsk Studentorganisasjon, Felipe F. Garcia, vil be om tydeligere regler ved hjemmeeksamen.

– Vi er selvsagt imot all fusk. Når det er sagt, ser vi at tradisjonell skoleeksamen uten hjelpemidler ikke er en ideell løsning hjemmefra. Regelverket om hva som er lov og ikke kan raskt bli dårlig kommunisert når man fra før av er vant med digitale hjemmeeksamener som tillater alle hjelpemidler. Vi tror dette kan være en av grunnene til den kraftige økningen i fusk, sier Garcia.

Lest denne? Dette er de mest populære studiene

Han ønsker også en annen endring.

– Når man raskt endrer eksamensformer ut fra smittesituasjonen man har, er det utdanningsinstitusjonen sitt ansvar å sørge for at studentene blir godt informert om dette. Per nå er det studentenes ansvar å sette seg inn i reglene for eksamen. Vi ønsker at universiteter og høgskoler i større grad skal ta dette ansvaret, sier han.

Felipe F. Garcia

– Fem saker til retten

Marianne Klausen er leder for Felles klagenemnd og advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen. Hun sier at nemnda har opplevd en voldsom økning i fuskesaker det siste året – og at de er bekymret for at studentene ikke ser konsekvensene.

Bare denne uken behandler nemnda 22 saker, totalt i år er det nesten 100. I hele fjor var tallet 131.

Les også

Vil ha nye eksamensregler for studenter

Regjeringen foreslår å endre universitets- og høyskoleloven. To sensorer og fortsatt «hemmelig» karakter når du klager…
Marianne Klausen

– Vi tror at økningen har sammenheng med pandemien og antall hjemmeeksamener. For mange studenter blir dessverre fristelsen for stor når de ser alle mulighetene de har hjemmefra. De siste årene har vi hatt i snitt to til tre fuskesaker som blir prøvd for domstolene i året. Nå er vi oppe i fem allerede.

– Hva er typisk fusk?

– Plagiat og ulovlig samarbeid. De tre første månedene i år har sakene nesten utelukkende dreid seg om ulovlig samarbeid. Det er blant annet mistanke om at studentene har hatt kontakt under eksamen, eller at det er skrevet felles notater på forhånd som flere bruker ukritisk.

– Hvordan gjøres dette i praksis?

– Vi reagerer på at det som skal være individuelle besvarelser er mistenkelig like fra flere studenter, samt tekst i besvarelser som er identiske med annet materiale uten at det er oppgitt kilder eller markert som sitat, svarer Klausen.

– Studentene som har ansvaret

Hun avviser at manglende informasjon fra universiteter og høgskoler om eksamensregler synes å være en stor utfordring i de sakene Felles klagenemnd behandler.

– Det er studentene som har ansvaret for å sette seg inn i gjeldende regler. Når det er sagt, har studiestedet et ansvar for at reglene er forståelige og tilgjengelige. Dette opplever vi i all hovedsak blir tatt på alvor av studiestedene, sier Klausen.

Klausen avviser også at lengden på eksamen er avgjørende for hvor presist studentene må oppgi kilder. Reglene for den enkelte eksamen eller prøve må følges, sier hun:

– Jeg synes først og fremst disse sakene er triste for studentene selv. Det får konsekvenser som de nok ikke ser for seg der og da. Utestengelse grunnet fusk kan bremse karrierer og gjøre det vanskelig å komme seg videre.

– Er det mørketall?

– Jeg tror dessverre at vi bare ser toppen av isfjellet. Jeg mistenker at det er store mørketall, sier Klausen.

Publisert: