Risikerer hele livet i fengsel

USIKKERT: Anders Behring Breiviks mentale tilstand vil bli et sentralt tema under hovedforhandlingen i april. Dommerne har muligheten til å idømme ham 21 år forvaring. Her fra fengslingsmøtet 6. februar. Foto: Helge Mikalsen

Breivik kan dømmes til forvaring

(VG Nett) Slaget om Anders Behring Breiviks psykiske helsetilstand kan komme til å vare gjennom hele rettssaken.

 • Alf Bjarne Johnsen
 • Anne Stine Sæther

Artikkelen er over åtte år gammel

Akkurat nå vipper saken mellom tre mulige utfall:

*** Forvaring i 21 år - i praksis livstid bak murene fordi retten kan forlenge en forvaringsdom med inntil fem år om gangen.

*** Dom til tvungent psykisk helsevern, hvis retten konkluderer med at Breivik var utilregnelig da han gjennomførte drapene i Regjeringskvartalet og på Utøya. Denne kan fornyes hvert tredje år, i praksis så lenge Breivik lever.

*** Riksadvokat Tor-Aksel Busch har også tatt forbehold om påstand om straff. Lovens strengeste straff etter terrorbestemmelsen i straffeloven er 21 års fengsel, men den kan ikke forlenges.

Observeres i fengsel

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har åpnet for at påtalemyndighetene kan legge ned påstand om forvaringsstraff - hvis det underveis i rettssaken blir klart at Breivik likevel var tilregnelig 22. juli i fjor.

- Spørsmålet om han var tilregnelig eller ikke, kan bli stående åpent gjennom store deler av rettssaken, sier Erling Johannes Husabø, jusprofessor ved Universitetet i Bergen, til VG.

Den andre rettspsykiatriske observasjonen av massedrapsmannen er nå i gang på Ila fengsel.

Tiltalen ble klar for Riksadvokaten fredag.

«Slik saken er opplyst på tiltaletidspunktet, er det ikke grunnlag for påstand om ordinær straff, jf. straffeloven § 44 første ledd. Men det må fremgå av tiltalen at påtalemyndigheten tar et uttrykkelig forbehold om at det likevel under hovedforhandlingen kan bli nedlagt påstand om fengselsstraff eller forvaring med tidsramme på 21 år, basert på den totale bevisføring i retten, hvilket tiltalte og forsvarer må forberede seg på», skriver riksadvokaten i en pressemelding.

Venter på ny psykiatri-rapport

Et viktig moment i vurderingen vil være konklusjonen til de nye rettspsykiatriske sakkyndige, Agnar Aspaas og Terje Tørrissen.

- Det er en del lovbrytere som er kjent tilregnelige selv om de har en psykosediagnose. Det er fordi psykosen må være så klart og sterkt til stede og av en sånn intensitet, at den kvalifiserer til utilregnelighet, sier psykiater Pål Hartvig ved Kompetansesenteret for retts-, fengsels- og sikkerhetspsykiatri, til VG.

Han mener det er mulig å dømme en tiltalt til straff, men i dommen åpne for at personen har en underliggende psykisk lidelse som kan gjøre ham utilregnelig over tid.

Psykiater Randi Rosenqvist, tidligere leder av Rettmedisinsk kommisjon, jobber nå med oppfølging av forvaringsdømte på Ila. Hun har selv hatt samtaler med Anders Behring Breivik.

- De fleste forvaringsdømte har en tung psykiatrisk belastning. Men de er kjent tilregnelige og soningsdyktige. Noen utvikler sykdom som gjør at de må legges inn på psykiatrisk avdeling. De fleste kommer tilbake til fengselet når de er friske, sier Rosenqvist.

Les videre under bildet...

KAN HAVNE HER: Breivik sitter nå fengselt på Ila. Han kan dømmes til fengsel og i praksis ende opp bak disse murene i resten av sitt liv. Foto: Scanpix

Etter at Breivik i desember ble kjent utilregnelig av rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Huseby , har man nærmest tatt det for gitt at massemorderen vil bli dømt til tvungen behandling på psykiatrisk sykehus.

Men muligheten for et annet utfall ble aktualisert blant annet av Breiviks egen opptreden i det siste fengslingsmøtet.

Psykiater Henning Værøy som var til stede i retten, var helt klar på at 33-åringen ikke viste noen tegn til psykose.

Det samme sa psykiater Randi Rosenqvist i sine tre rapporter om Breivik, som hun skrev på oppdrag av Ila-direktør Knut Bjarkeid.

Rosenqvist mener at massedrapsmannen har åpenbare psykiske særegenheter.

- Hans grandiose forestillinger er ikke nødvendigvis tegn på psykose, skrev Rosenqvist i en av rapportene.

Heller ikke Distriktspsykiatrisk senter i Sandvika, som har helseansvar for Breivik på Ila, mener han er psykostisk.

Gjennom syv måneder i fengsel er Breivik ikke medisinert for psykisk sykdom.

- Rettssaken god arena for observasjon

Psykiater Pål Hartvig sier den ti uker lange rettssaken vil bli en god arena for rettspsykiaterne.

- Jeg regner med at alle de fire psykiaterne vil være til stede i retten. Det vil være en god arena for observasjon av tiltalte, kanskje bedre enn den observasjonen som nå skal foregå på Ila, sier Hartvig.

Alle de fire sakkyndige vil få uttale seg om tiltaltes psykiske tilstand når bevisopptaket i Oslo tingrett er avsluttet. Så skal retten til slutt ta stilling til det store spørsmålet:

Var Breivik tilregnelig 22. juli i fjor - eller var han utilregnelig?

Les også

 1. 18 sider lang terrortiltale mot Breivik

  (VG Nett) Riksadvokat Tor-Aksel Busch har i ettermiddag gitt ordre om å utferdige tiltale mot Anders Behring Breivik…
 2. Regjeringen vil bygge Breivik-sykehus

  Regjeringen vil etablere et høysikkerhets sykehus som kan ta imot Anders Behring Breivik - om han blir dømt til tvungent…
 3. Nå har psykiaterne startet observasjonen av Breivik

  (VG Nett) I inntil fire uker fremover skal psykiaterne observere Anders Behring Breivik store deler av døgnet.
 4. Nye Breivik-psykiaterne konkluderer oftest med «tilregnelig»

  Anders Behring Breiviks (33) nye rettspsykiatere konkluderer dobbelt så ofte med «tilregnelig» som de to første…
 5. Breivik brevveksler med moren

  (VG Nett) Fra fengselscellen sin på Ila har terroristen Anders Behring Breivik (33) skrevet brev til moren (65).
 6. Breivik skal få se dødsbilder fra Utøya

  ILA FENGSEL (VG Nett) Anders Behring Breivik ønsker å se politiets bilder fra massakren på Utøya.
 7. Vil ikke at familien skal vitne i rettssaken

  Terrorsiktede Anders Behring Breivik vil ikke at noen i familien skal vitne i rettssaken mot ham, ifølge forsvarerne.
 8. Truer psykiatriens omdømme?

  Konklusjonen i rapporten om Breiviks mentale helse er nesten blottet for begrunnelser.
 9. Breivik vil samarbeide om tvungen observasjon

  (VG Nett) Anders Behring Breivik (33) vil nå gjøre alt han kan for de psykiatrisk sakkyndige.

Mer om

 1. Anders Behring Breivik

Flere artikler

 1. Riksadvokaten åpner for å sette Breivik i fengsel

 2. Breiviks anke forkastet av lagmannsretten

 3. Her er alt du bør vite om vurderingene av Breivik

 4. Derfor anker Breivik de nye sakkyndige

 5. Dette skjedde i retten i dag

Fra andre aviser

 1. Vil gjennomgå regler for utilregnelighet

  Aftenposten
 2. Vil ha Breivik dømt utilregnelig

  Bergens Tidende
 3. Dette tror ekspertene om Breivik-dommen

  Aftenposten
 4. Ekspertene tror på utilregnelighet

  Bergens Tidende
 5. Dette er ankespørsmålene de må vurdere

  Aftenposten
 6. Kan bli regnet som både tilregnelig og utilregnelig

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder