MÅ VENTE: Det var satt av to rettsdager i sal 8 til narkotikasaken i Nord-Troms tingrett i begynnelsen av juni. Nå må saken berammes på nytt til høsten. Foto: NTB/SCANPIX

Grov narkotikasak utsatt på grunn av religiøs festdag

Politiet mener at mannen i 20-årene sto bak organisert narkotikasalg i Tromsø. Men da straffesaken mot ham skulle starte i Nord-Troms tingrett, ble den utsatt på grunn av muslimenes religiøse festdag, Id.

Om lag tre uker før hovedforhandlingene skulle starte i Nord-Troms tingrett, begjærte nemlig den narkotikatiltalte mannen saken utsatt.

Begjæringen var blant annet begrunnet i at forhandlingene kolliderte med feiringen av Id, en fest som avholdes når fastemåneden ramadan er over og som er en av de sentrale religiøse feiringene for muslimer verden over.

I år falt festdagen på onsdag 5. juni, altså midt under hovedforhandlingen.

les også

Fant 16,5 tonn kokain på lasteskip

Retten: Ingen forskjellsbehandling

Tingretten var først i tvil om feiringen av denne festdagen var et gyldig fravær, ei heller gjennomføringen av selve fastemåneden ramadan.

Men.

Retten kom til slutt frem til at hovedforhandlingen skulle utsettes.

Årsak: «Retten legger her avgjørende vekt på at hovedforhandlingen faktisk er berammet på en religiøs høytidsdag.», skriver tingretten i en avgjørelse.

Ifølge domstolloven, skal rettsmøter normalt sett ikke avholdes på sentrale kristne høytider.

«Slik retten ser det er det ikke noen grunn til å behandle en muslimsk høytid på annen måte, og retten bør derfor søke å unngå å behandle en ordinær straffesak mot en troende person på denne religiøse festdagen.», mener Nord-Troms tingrett.

Retten har også vektlagt at narkotikasaken allerede er gammel og at en kortere utsettelse neppe vil påvirke straffeutmålingen.

les også

Politiet tror rekordbeslag med amfetamin skulle selges i Nord-Norge

Politiet protesterte

Da begjæringen om utsettelse ble kjent for påtalemyndigheten, protesterte politiadvokat Kirsti Jullum Jensen i Troms politidistrikt.

– Vi har aldri vært borti en slik problemstilling tidligere, men er vel kjent med domstolloven. Spørsmålet er om denne typen feiring skal omfattes av loven, sier politiadvokaten til VG.

– Det bor mange mennesker i Norge med ulike nasjonaliteter og religiøs bakgrunn, og det blir krevende om politi, påtalemyndighet og domstolen skal forholde seg til mange forskjellige helligdagskalendre. Jeg kan ikke se at en slik feiring eller festdag er en helligdag som omfattes av loven.

POLITIADVOKAT: Kirsti Jullum Jensen i Troms politidistrikt. Foto: TERJE MORTENSEN

Advokat: Viktigste høytiden i det muslimske samfunnet

Den narkotiltalte mannen i 20-årene har advokat Birger Meyer Gjerdrum som forsvarer i straffesaken.

– Jeg anførte i begjæringen om utsettelse at man her har en høytid som er den viktigste høytiden i det muslimske samfunnet. I tillegg påpekte jeg samtidig at å gjennomføre en hovedforhandling mot fire tiltalte muslimer, som har levd under et ernæringsregime under ramadan, ikke er hensiktsmessig. Man må ha et visst næringsinntak for å være konsentrert, sier Gjerdrum til VG.

les også

Slik prøver smuglerne å lure tollerne

– Lovgiver må på banen

Forsvareren mener lovgiver bør gjøre en presisering om at lovparagrafen i domstolloven ikke bare gjelder den kristne tro.

– Sett i lys av likestilling og diskriminering, så er ikke dette så veldig vanskelig å gjøre til gjeldende rett. Vi må ta hensyn til andre trossamfunn og deres høytider, siden vi har blitt et flerkulturelt samfunn, sier han.

– Det må inn i loven, slik at det ikke blir noen tvil i fremtiden.

FORSVARER: Advokat Vidar Lind Iversen bistår en av de tiltalte mennene i den grove narkotikasaken. Foto: TORE KRISTIANSEN

Advokat Vidar Lind Iversen er forsvarer for en av de andre tiltalte mennene. Han mener det må være opp til lovgiver å bestemme om man skal unnlate å beramme på flere dager enn de offisielle helligdagene.

– Dette er en avgjørelse i en tingrett, og jeg tror ikke den har en presedensvirkning. Jeg tror mange andre dommere vil komme til en annen konklusjon, sier Lind Iversen til VG.

Straffesaken er fortsatt ikke berammet, men det er ventet at den avholdes til høsten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder