VIKTIG: Vaksiner handler ikke bare om å beskytte oss selv, men hverandre, mener gruppeleder i Frp Stavanger, Christian Wedler. Foto: Gisle Oddstad

Stavanger kan stille vaksinekrav til visse ansattegrupper

Formannskapet i Stavanger vedtok torsdag kveld at kommunen kan kreve at ansatte som jobber med alvorlig syke mennesker, må vaksinere seg.

– Vi har ikke lovhjemmel til å pålegge noen å vaksinere seg, men mener vi at det er helt nødvendig av hensyn til liv og helse kan vi si at du må vaksinere deg. Motsetter man seg dette, kan kommunen si at da må du få andre arbeidsoppgaver, sier rådmann Per Kristian Vareide til VG.

Formannskapet vedtok også at Stavanger skal gjøre det enkelt for folk å vaksinere seg, for eksempel ved å gi tilbud om vaksinering på jobben.

– Intet lovgrunnlag

Frps forslag om at vaksine-nektere skal kunne bli utestengt fra kommunale tilbud som skole, barnehager og helsestasjoner i kommunen, ble trukket.

– Det finnes intet lovgrunnlag for å påby innbyggerne å vaksinere seg for å motta tjenester, sier rådmann Vareide, som mener at man heller ikke kan tvinge uvaksinerte barn til å begynne på andre skoler enn de og foresatee selv ønsker

Dersom dette forslaget hadde blitt vedtatt, vil det være det første av sitt slag i Norge.

Gruppeleder i Frp Stavanger, Christian Wedler, er fornøyd med vedtaket i formannskapet og understreker at de ikke ønsker å frata noen tilbud om skole, barnehage eller helsestasjon.

– Men vi vil slå fast at det er de som velger å ikke vaksinere seg som må tilpasse seg og ikke omvendt, sier Wedler til VG etter avstemningen.

Det betyr i praksis, mener han, at uvaksinerte kan risikere å måtte bytte skole eller begynne på en annen skole enn de egentlig ønsker for å beskytte andre barn og unge som ikke kan vaksineres av helsemessige årsaker.

– Vi trakk dette forslaget og jobber videre med det, sier Wedler.

Helsedirektoratet opplyser til VG torsdag kveld at når det ikke foreligger noen akutt situasjon er ikke helsemyndighetene tilhengere av å bruke tvang. Per i dag mener direktoratet at det ikke foreligger en slik akutt situasjon, men de følger med.

– Frivillig

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) i Kunnskapsdepartementet understreker at vaksinasjon er viktig, men frivillig.

– Barn har rett på både barnehageplass og opplæring, og kommunen kan ikke kreve at barn er vaksinert for å få dette, skrive hun i en e-post via sin kommunikasjonsavdeling.

– Det vil muligens finnes noen helt spesielle situasjoner der det er behov for å beskytte sårbare barn, men dette må vurderes spesielt, legger hun til.

I dag kom tallene som viser hvor mange av oss som er vaksinert. Du kan se hele oversikten og sjekke din kommune her.

Vi er avhengig av at 95 prosent av befolkningen er vaksinert for å hindre at smittsomme sykdommer sprer seg, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

INNSTRAMMING: Christian Wedler i Stavanger Frp vil gi vaksinemotstanderne mer ansvar. Foto: Privat

Det kalles flokkimmunitet, og betyr:

Så lenge alle rundt deg er vaksinert, blir du ikke smittet.

– Vi har latt vaksine-nekterne bestemme for mye av debatten, for lenge. De sier vaksiner handler om individuell frihet og egen helse. Men som VGs sak viser, handler det vel så mye om flokkimmunitet. Derfor mener vi at det er kommunens ansvar å stille dem som tar slike valg, til ansvar, sa Wedler til VG tidligere torsdag.

Frp foreslo opprinnelig at alle alle kommunens ansatte måtte følge vaksinasjonsprogrammet. Samt at kommunnen skulle utrede hvordan man skal sikre risikogrupper når andre innbyggere velger å ikke å la seg vaksinere.

– Vi bestemte oss for endre forslaget en del, sier Wedler.

les også

Meslingutbrudd i New York: Truer med bøter

– Personer som velger å ikke vaksinere seg må tilpasse seg

les også

WHO: Vaksinemotstand en av verdens største helsetrusler

– Innbyggere som ikke velger å følge det statlige vaksinasjonsprogrammet, kan ikke bare spasere inn på nærmeste barnehage eller skole. Det er personer som velger å ikke vaksinere seg, som må tilpasse seg – ikke omvendt, mener Wedler.

I

les også

10 viktige spørsmål: Alt du må vite om vaksiner

Pluss content

– Vaksine handler om flokkimmunitet

Han mener vaksine-skepsis har ført til flere tilfeller av mesling-utbrudd, som potensielt kan være en fare for befolkningen.

– Oslo kommune hadde en situasjon med meslinger på legevakten sin. I Egersund kommune ble det også påvist et tilfelle nylig. Han som var syk hadde flydd fra Oslo. og helsemyndighetene måtte sende et varsel til alle som hadde vært på samme fly,

I listen under kan du se kommunene med dårligst vaksinedekning mot meslinger i 2018.

Ap: – Mildt sagt overilt

– Ap mener at det er avgjørende å vaksinere seg for å oppnå flokkbeskyttelse, men å innføre tvang for alt personell i en kommune, er kanskje ikke beste fremgangsmåte. Det høres litt drastisk ut, sier Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talsperson.

les også

Krever vaksinering av helsepersonell: – Jobber du med syke personer skal du ikke være en risiko for dem

AP har tatt til orde for at helsepersonell bør være vaksinert, og særlig de som jobber med de sykeste.

– Det kan ikke være sånn at de får utgjøre en risiko for pasientene. Arbeidsgiver bør kunne bruke styringsretten sin. Dette kan også være fornuftig i barnehager, sier Kjerkol.

UENIG: – Folk har tillit til helsetjenestene og følger rådene i barnevaksinasjonsprogrammet. Der vi kan gå lenger, er å sørge for at helsepersonell blir vaksinert, sier Ingvild Kjerkol. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Å vurdere å nekte innbyggere som ikke følger vaksinasjonsprogram fri adgang til skole, barnehage og helsetjenester, kaller hun «litt mye Møllers tran».

– Dette høres ut som mye tvang fra et liberalt parti. Det er nok også vanskelig å oppfylle; pasientrettigheter gir vi gjennom lov i Stortinget, og helsetjenesten skal være lik for alle. Å frata pasientrettigheter som straff er ganske drøyt.

Kjerkhol sier at man heller skal jobbe aktivt mot påstander om at vaksiner er farlige og at tvangsvaksinering har mange betenkeligheter ved seg. Samtidig må man følge med på dekningstallene og vurdere virkemidler ut ifra dem.

– I dét perspektivet virker dette mildt sagt noe overilt, sier hun.

Ikke aktuelt i Oslo

Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, ønsker å teste ut vaksineplikt for helsepersonell men støtter ikke Stavanger Frps forslag om å kunne utestenge vaksinenektere fra skoler, barnehager og helsestasjoner.

– Jeg mener det er å begynne litt i feil ende. I dag er det ikke obligatorisk å ta vaksiner og derfor blir det rart å straffe noen som ikke har gjort noe ulovlig, sier hun til VG.

Tone Tellevik Dahl er byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

Når det er sagt, forteller hun, fremmet Ap i Oslo i fjor et forslag til bystyret om nettopp obligatorisk barnevaksinasjon.

– Men det ble nedstemt, sier Tellevik Dahl som er bekymret over en kraftig økning av meslingutbrudd flere steder i verden.

– Vaksinasjonsgraden på meslinger i Oslo går ned og er nå under anbefalt flokk beskyttelsesgrensen både på bynivå og langt under i flere bydeler, så noe må gjøres for å øke oppslutningen rundt vaksinasjonsprogrammet, sier byråden.

Hun forteller at Oslo for en uke siden henvendte seg til folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) for å starte et forsøk med vaksineplikt for helsepersonell, men at de så langt ikke har fått noen tilbakemelding.

– Hva slags sanksjoner har man hvis helsepersonell nekter å ta vaksiner?

– Da kan man eventuelt omplassere vedkommende, sier Tellevik Dahl.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder