SMÅ FORHOLD: Særlig i mindre byer er det mange som får med seg veldig mye ubehag hjem, mener seksjonsleder Skule Worpvik ved Sør-Øst politidistrikt. Foto: Espen Rasmussen / VG

Politifolk føler seg truet privat: Etterlyser beskyttelse

Politifolk trenger mer vern og beskyttelse, mener kolleger av seksjonsleder Skule Worpvik ved Sør-Øst politidistrikt.

Tirsdag publiserte VG en undersøkelse som viser at en av to politifolk har opplevd å få trusler mot seg eller sin familie etter arbeidstid.

En tredel har opplevd ubehagelige hendelser etter jobb, viser undersøkelsen som er utført av Politiets Fellesforbund på vegne av VG.

– Jeg tror det ubehaget som kommer mot oss politifolk, må belyses overfor samfunnet, sier Worpvik, seksjonsleder for Spesiell etterforskning.

– I utgangspunktet har vi ingen beskyttet identitet når vi skriver rapporter. Få bor på hemmelige adresser. Særlig i mindre byer og på små steder, er det politifolk som får med seg veldig mye ubehag hjem, mener Worpvik.

Les hele historien: Mannen uten frykt

Lørdag skrev VG om en mann fra Skien som har sendt dødstrusler på sms og e-post til en av politibetjentene i hans distrikt. I tillegg ble Skienmannen i april dømt for vold mot en annen politiansatt.

– Jeg ble politi for å hjelpe andre mennesker. Ikke for å bli truet, sier politibetjenten som har mottatt en rekke trusler fra mannen, og nå vurderer å slutte i jobben.

I reportasjen forteller politibetjenten at postkassen hans ble sprengt.

– Som jeg sa i det opprinnelige intervjuet, har jeg aldri vært ved huset hans, sier Skien-mannen til VG.

– Det må være noen andre som sprengte bort postkassen. Jeg kan ikke få skylden for alt som har skjedd med denne politibetjenten, eller alt som kan komme til å skje med ham.

TRUET: Politibetjenten ved Grenland politistasjon tør ikke lenger la barna sine leke alene utenfor huset deres. Foto: Espen Rasmussen / VG

les også

Skien-mannen: – PST gjorde meg mer frustrert og sint

Skien-mannen reagerer på at politiet ved Grenland politistasjon inntar det han kaller en «offerrolle».

– Jeg reagerer med bakgrunn i hvordan de har behandlet meg. De har eskalert konflikten. Over flere år har de møtt opp uanmeldt ved leiligheten min, med en arrogant holdning.

Andre ganger har de gått til angrep på meg med maskinpistoler, skjold og hund og tildekkede ansikter, nesten som en terroristaksjon. Det er ufattelig hvor mye ressurser de har brukt på en privatperson – bare på grunn av noen ganske uskyldige meldinger som har vært skrevet i ren frustrasjon.

Egil Svartbekk, seksjonsleder ved HMS-seksjonen i Politidirektoratet. Foto: PRIVAT

Angriper samfunnsoppdraget

Private trusler mot politifolk er et angrep på samfunnsoppdraget, mener sekjsonsleder Egil Svartbekk i HMS-seksjonen i Politidirektoratet kaller

– Generelt vil jeg si at vi tar trusler og vold mot våre ansatte på det aller største alvor, sier Svartbekk.

Det oppleves ikke bare traumatisk for hver og en av de berørte, men det er også et problem for samfunnet når politiet blir forsøkt satt ut av spill.

Politileder Skule Worpvik ønsker et politi som er åpne med identiteten sin, enten det er på gaten eller i en rettssak, uten frykt for å oppleve ubehageligheter etterpå.

– Det kan være at samfunnet er på vei i en annen retning, men da må politietaten følge etter, sier han.

les også

Ekspert: Nærmest umulig for PST å sortere ut farlige brukere

En kvinnelig politioverbetjent i Sør Øst-politidistrikt sier til VG at hun ønsker mer vern og beskyttelse.

– Jeg kan stå i stormen, men da må jeg vite at det er noen i politietaten som ivaretar meg, sier hun.

Det er vanskelig å forstå potensialet til et menneske. Det er det vi jobber med hele tiden, og noen ganger får vi oss en overraskelse. Og dette er ikke noe du vil ha med deg inn i privatlivet ditt, sier hun.

PERSPEKTIV: Skien-mannen mener det lokale politiet har skapt et fryktbilde av ham. Foto: Espen Rasmussen / VG

– Bagatellmessige grovheter

Til VG sier Skien-mannen at han mener politiet ved Grenland politistasjon har skapt et fryktbilde av ham.

I lørdagens reportasje publiserte VG flere trusselmeldinger i sosiale medier som kan knyttes til ham.

– Jeg mener at mange av disse twittermeldingene og nettinnleggene er ganske bagatellmessige grovheter, og det finnes ikke bevis for at jeg står bak dem, sier han.

– Ikke er det i noen kontekst heller og alt gis en absurd tyngde. Det kan brukes til å sverte enhver person, når man trekker ut et par kommentarer fra kanskje 1000, i tillegg over mange år. Da blir bildet en skjevfremstilling, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder