NORD-NORGEBANEN: Den siste utredningen fra Jernbanedirektoratet tilsier grovt utregnet at Nord-Norgebanen mellom Fauske og Tromsø inkludert avstikker til Harstad-Evenes vil komme på 133 milliarder kroner Foto: Jernbanedirektoratet

Ny måling: Seks av ti nordmenn er positive til jernbane i nord

En klar overvekt av befolkningen fra sør til nord i Norge er positive til å bygge Nord-Norgebanen, uansett hvilket parti de stemmer på.

Det viser en landsomfattende meningsmåling Respons Analyse har utført for VG.

– Dette er en tydelig tilbakemelding, for å si det slik. Selv om kostnadene trekkes frem, så er man positive til en slik utbygging, sier Idar Eidset i Respons Analyse.

Ser man hele landet samlet, er det 60 prosent av de spurte som er positive til utbygging av Nord-Norgebanen, mens 20 prosent er negative, og 20 prosent er usikre.

Jernbanen til Nord-Norge er planlagt og påtenkt i over hundre år, og omfatter en 375 kilometer lang strekning fra Fauske i Nordland via Narvik til Troms og Tromsø. Men banen kan koste over 100 milliarder, ifølge en utredning fra Jernbanedirektoratet, og regjeringen har ikke gått inn for å starte en grundigere såkalt konseptutvalgutredning (KVU).

les også

Nord-Norgebanen: Ønsker seg jernbane som går til Sverige

Positivt i alle samfunnslag

Eidset tror det er klima-saken som spiller inn, og at folk ser jernbane som en foretrukken reisemåte. Derfor synes han ikke det er overraskende at det er en overvekt av folk som stiller seg positive.

– Men det er kanskje litt overraskende at det er en så høy andel. Nordover i landet stiller 74 prosent seg positivt til jernbanen. Men det er også et klart flertall på både Sør- og Vestlandet, og på Østlandet.

Delt inn i områder, fordeler svarene om hvordan folk stiller seg til utbygging av jernbane fra Fauske til Tromsø slik:

– Vi ser også at hvis vi bryter ned på parti så er det flere positive velgere i alle partier, også i Frp og Høyre, sier Eidset.

Det er lite annet som skiller befolkningen i spørsmålet når man bryter ned tallene.

– Dette er en gjengs oppfatning. Det er veldig små forskjeller når det kommer til alder. Utdanning er også veldig likt, og det er nesten ingen forskjeller på inntekt.

les også

MDG: 100 000 grunner til å bygge Nord-Norgebanen

VIL UTREDE: Sverre Myrli, transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Foto: Hallgeir Vågenes

Vil ha grundigere utredning

Transportpolitisk talsperson Sverre Myrli i Arbeiderpartiet skriver i en epost til VG at disse tallene er en beskjed om at Nord-Norgebanen er ønsket.

– Det bør regjeringen notere seg. Regjeringens utredning kan vanskelig leses som annet enn et dokument for henleggelse av hele prosjektet. Vi vil derfor ta initiativ til en grundigere utredning og avviser regjeringens skrinlegging av Nord-Norgebanen.

Samtidig skriver han at jernbane mellom Fauske og Tromsø er et gigantisk prosjekt som ikke blir realisert av noe fingerknips i valgkampen.

les også

Regjeringspartiene: Nær enighet om bompenge-pakke

– Den vil kreve langsiktig innsats, tøffe økonomiske prioriteringer og tålmodig arbeide over lang tid.

VENTER: Kent Gudmundsen i Høyre sier regjeringen venter på tilbakemelding om utredningen som er sent ut på høring. Foto: Frode Hansen

Høyre-stortingsrepresentant Kent Gudmundsen for Troms sier til VG at tallene viser at satsing på vei og bane er viktig for de aller fleste.

– Nettopp derfor har regjeringen satset betydelig på fremkommelighet. Vi har økt samferdselsbudsjettet med 75 prosent, og nærmere tredoblet samferdselsinvesteringene i nord.

– Men ikke gått inn for bygging av Nord-Norgebanen?

– Det har vi ikke tatt endelig stilling til. Det er denne regjeringen som har bestilt utredningen fra jernbanedirektoratet som er sendt ut på høring. Så vil det jo være sånn som det alltid er når man skal se på hvilke prioriteringer som skal gjøres innenfor en fastsatt ramme, at man ser på hva som bør gjøres først og hvilke tilbakemeldinger vi får fra befolkningen og næringslivet i høringsrunden.

les også

VG MENER: Ambisiøse togplaner i nord

SV: - Pengene finnes

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier til VG at undersøkelsen viser at det ligger en sterk vilje i hele Norge til å bygge landet videre.

– Nord-Norgebanen er en nøkkel til at vi skal klare det grønne skiftet. Vi er det eneste partiet som sier klart at vi vil bygge jernbane nordover.

Han sier SV ønsker at det skal settes i gang en konseptutvalgutredning i løpet av høsten. Så ønsker de et vedtak om bygging etter stortingsvalget i 2021 eller 2021, slik at bygging kan starte i 2024 eller 2025.

– Det blir uansett dyrt. Hvilke prioriteringer vil dere gjøre for å få råd til det?

– Pengene finnes hvis vi prioriterer annerledes ved å føre penger fra den ekstremt dyre motorveiplanen til jernbane. Både til Intercity på Østlandet og til Nord-Norgebanen. Dessuten vil SV se på nye inntekter gjennom skattelegging av flyruter, unntatt de viktige Nord-Norge-rutene som allerede er dyre, og spesielt langruter utenlands.

Han viser til at SV fremmet forslag om å stanse eller nedskalere alle motorveiprosjekter inn mot de store byene

– Regjeringens egne beregninger viser at dette vil spare minst 450 milliarder kroner frem mot 2050. Det vil også gi mindre biltrafikk, mindre klimagassutslipp og mindre bompenger.

VIL VEDTA: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vil først at det skal vedtas bygging av Nord-Norgebanen uansett. Foto: TORE KRISTIANSEN

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder