NORDNORSK VÆR: Jonas Gahr Støre vender seg mot snøen og ruskeværet og nyter noen sekunder at det blåser rundt ørene hans. Han avviser at hans nyorienterte Nord-Norge-politikk lages for å fiske tilbake tapte stemmer. Foto: Hallgeir Vagenes

Her er Støres Nord-Norge-plan

ALTA (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre mener befolkningen i Nord-Norge har blitt sviktet. Han vil ha fisk og olje til land, men erkjenner at han ikke kan tvinge Equinor og fiskerederne.

– «Å bygge landet» har alltid lagt til grunn at vi politikere bidrar, ser mulighetene og stiller opp. Men storsamfunnet svikter Nord-Norge og følger ikke opp, sier Støre til VG.

Han og Aps ledelse og stortingsgruppe er på storturné i Nord-Norge denne uken.

VG har utfordret Støre til å fortelle om sin nye plan for innbyggerne i nord, der han mener storsamfunnet har sviktet.

– Mer bearbeiding av fisk

Han kom tilbake med noen hovedpunkter.

1. Industribygging.

– Nord-Norge er en landsdel med store ressurser og muligheter for grønn industri, men mange av dem har vi ikke klart å ta i bruk og skape industri og arbeidsplasser av. Vi skal skape en ny politikk for ringvirkninger lokalt.

– Hvordan?

– Eksempelvis fisken. Den fanges, fryses og fraktes og en altfor liten del av kaka blir igjen i regionen.

– Hvordan endre det bildet: Markedet rår og det er dårlig økonomi i å videreforedle fisken ved kai. Filetfabrikk etter filetfabrikk legges ned?

– Lønnsomhet er avgjørende. Men vi kan gjøre mer for å styrke forskning, produktutvikling og spesialisering. I dag bearbeides nesten alt utenfor landet, mer må kunne bearbeides i Norge.

les også

Ambulansefeiden fortsetter etter nytt fly og helikopter

Tror fortsatt på oljeilandføring

2. Han trekker også frem landbasert oljevirksomhet.

Equinor sa nei til ilandføring av olje fra Castberg slik at Finnmark sitter igjen uten nye arbeidsplasser. Det er et klart brudd på forutsetningene, sier han.

Men han legger ikke opp til omkamp om Equinors beslutning og avviser at de vil styre Equinor politisk.

– Som eier kan og bør staten stille tydelige krav. Equinor må forstå at de er en del av en samfunnskontrakt. Lokale ringvirkninger sikrer legitimitet og oppslutning, sier Støre.

Fersk Gassco-rapport: Barentshavet-rør kan koste opptil 35,5 milliarder

Han mener det fortsatt er mulig med ilandføring i fremtiden.

– Blir det flere produserende felt i Barentshavet må disse sees i sammenheng med Johan Castberg, slik Stortinget har vedtatt, og vårt mål om bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark, står fast, sier han.

Klar melding til universitetene

3. Hans neste punkt er desentralisert utdanning.

– Nord-Norge opplever befolkningsnedgang, og det er særlig kvinner og unge som flytter fra distriktene. Samtidig ser vi et kompetansegap i næringslivet.

Han sier de vil gi klare meldinger til universitetene.

les også

300 grunnskoler nedlagt på ti år

300 grunnskoler nedlagt på ti år

– Det er myndighetene som definerer utdanningsinstitusjonenes rolle, og her har universitetene våre et samfunnsoppdrag som venter på dem. Vi vil gi klar beskjed om at de skal ha en sterkere rolle i regional utvikling, legge til rette for lokale studiesentre og skreddersy tilbud tilpasset lokale behov, som er ulike fra sør til nord.

Avviser stemmefiske

Han sier det er gode eksempler til etterfølgelse.

– I Tana satser de nå på dette, og det gir muligheter til at flere får utdanning som arbeidslivet etterspør, men de etterlyser en større vilje hos institusjonene til å være med på satsingen.

les også

Der ingen skulle tru at alle ville bu

Der ingen skulle tru at alle ville bu

– Gjør du dette bare for å gjenvinne velgernes gunst i nord?

– Nei. Vi lytter og foreslår politikk som kan løse problemer og virkeliggjøre muligheter. Et tydelig budskap er mangel på kvalifisert arbeidskraft, og en opplevelse gjennom hele Nord-Norge av en stat som trekker seg tilbake. Å lykkes i nord er viktig for hele Norge. Og da er det avgjørende at vi henter innspill og forslag fra folk i nord. 

Han nevner også fastlegekrisen, flyambulansesaken og tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms som saker som må løses.

– Dine punkter vil koste. Hvor skal du ta pengene fra?

– Vi har et annet opplegg for kommuneøkonomi, sykehus og velferd i våre alternative budsjetter enn det regjeringen leverer. Og vi dropper skattekutt til de rikeste.

Partiet har opprettet et eget nordområdeutvalg som skal legge fram en rapport på ettersommeren. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder