VOKSER I OMFANG: Den såkalte NAV-skandalen kan ramme flere enn de 48 dommene som Riksadvokaten så langt har oversikt over. Foto: Frode Hansen, VG

NAV-skandalen: 24 nye saker kan ha blitt feilbehandlet

Norske domstoler har funnet flere nye straffesaker som kan være rammet av feiltolkningen til NAV, viser en kartlegging VG har gjort. Så langt er det funnet 24 nye dommer.

Ingen av disse dommene er blant de 48 dommene som Riksadvokaten tidligere har omtalt.

Det er Domstolsadministrasjonen som har bedt norske domstoler gå gjennom sine dommer tilbake til 2012. I brevet til domstolene, som VG har sett, står det:

«Vi har i dag fått indikasjoner på at det er flere saker hvor noen er blitt dømt for å ha mottatt støtte fra NAV mens de oppholdt seg i et EØS-land i årene etter 2012, enn det vi har fått beskjed om fra riksadvokaten. Vi ber dere derfor om selv å undersøke om det har vært slike saker i hver enkelt domstol. Vi ber alle domstoler om å gjøre slike undersøkelser.»

les også

Tror NAV-skandalen går lenger tilbake enn 2012

Beordret gjennomgang etter press fra media

Sakene domstolene er bedt om å undersøke er tiltaler mot personer som har oppholdt seg i EØS-land samtidig som de har mottatt arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger i perioden fra juli 2012 til dags dato.

Domstolsadministrasjonen har gitt domstolene en detaljert forklaring på hvordan de skal gå frem når de søker etter saker.

Så langt har VG fått svar fra 27 av 65 norske tingretter.

– Riksadvokaten hadde gjort en kartlegging over sakene de mener er omfattet, men det dukket opp flere saker etter innsynsbegjæringer fra mediene. Da ba vi domstolene om å gå gjennom sine saker, sier seniorrådgiver i Domstolsadministrasjonen, Iwar Arnstad, til VG.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4791138919

les også

Dagpenger kan være en del av NAV-skandalen

Lengste straff: Seks måneder

Han forteller at domstolene ikke er bedt om å se etter saker som omhandler dagpenger i denne omgang, men at det vil bli aktuelt å gjennomgå dette senere. Fristen for å fullføre det påbegynte arbeidet er satt til neste uke.

– Vi fikk indikasjon på at domstolene hadde andre saker enn de som var på listen til Riksadvokaten. Da tenkte vi at det er best å sjekke. Vi har bedt domstolene undersøke om de kan finne andre saker med koblingen mellom NAV, EØS og arbeidsavklaringspenger.

Her er antallet nye dommer som kan være omfattet av NAV-skandalen:

 • Halden tingrett: To saker
 • Fosen tingrett: En sak
 • Hedemarken tingrett: En sak
 • Heggen og Frøland tingrett: En sak
 • Fredrikstad tingrett: Fem saker
 • Stavanger tingrett: En sak
 • Sunnmøre tingrett: En sak
 • Sør- Trøndelag tingrett: En sak
 • Hammerfest tingrett: En sak
 • Oslo tingrett: Åtte saker
 • Kristiansand: En sak
 • Trondenes tingrett: En sak

Den strengeste dommen i de nye sakene ble avsagt i Stavanger tingrett og var på seks måneders fengsel. Dommene er sendt til påtalemyndigheten, som skal ta stilling til om sakene omfattes av feiltolkningen.

Hedmark tingrett har funnet to nye straffesaker som de mener kan være rammet av feiltolkningen NAV har gjort. I den ene saken er en mann dømt til fem måneders fengsel.

VG har vært i kontakt med Riksadvokaten, som ikke ønsker å kommentere saken.

I en tidligere versjon av denne saken var det opplyst 25 nye saker, identifisert av tingrettene. Tre av disse var kjent fra tidligere, og inkludert i de 48 tidligere dommene. I ettertid har det kommet to ytterligere dommer, slik at antallet nye dommer er 24.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder