Foto: PETER NICHOLLS / X03508

Krekar ville ha Amal Clooney som advokat

OSLO TINGRETT (VG) Mulla Krekar fortalte i retten tirsdag at han hadde vært så desperat at han ønsket den internasjonalt anerkjente menneskerettighetsadvokaten Amal Clooney som forsvarer.

Tirsdag skal Oslo tingrett ta stilling til om vilkårene for utlevering av Najumuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, er oppfylt. I retten nektet Krekar for at han har ledet et internasjonalt terrornettverk, og uttalte at det hele må basere seg på misforståelser eller villede feiltolkninger.

Krekar ble i sommer dømt til 12 års fengsel av en domstol i Italia, uten at han var til stede i retten eller fikk forklart seg.

Tirsdag fremholder Krekar at «Rawti Shax», som påtalemyndigheten mener er en terrororganisasjon, er et nettverk han bruker til å spre informasjon om politikk og religion gjennom nettsider, Youtube og chatterom på Paltalk.

Da han ble spurt ut av sin forsvarer Brynjar Meling, uttrykte han seg sterkt kritisk til hele prosessen.

les også

Frp-statssekretær ville feire Krekar-utlevering: – Det var en veldig dum kommentar

Foto: OLA VATN

Misfornøyd med oppnevnt advokat

Han forteller at han aldri fikk møte sin rettsoppnevnte italienske forsvarer, og hevder at hun krevde 3000 euro for å møte ham.

– Jeg hadde samlet inn 2000 euro med hjelp fra mine barn, hun forlangte 3000 euro. Vi sa at vi klarer ikke samle så mange penger. Jeg spurte henne via mail om vi kunne ha møte via Skype, slik at jeg kan gi henne en idé om hvem jeg er og hjelpe henne med det hun ønsker å vite, forteller Krekar.

– Etter hvert fikk jeg vite at hun er advokat for syv personer, og hun har ikke snakket med noen av dem. Jeg har forstått at hun ikke har kunnet lese sakens dokumenter en gang, fordi de er klausulert. Da sa jeg at hvis det er slik, kan selv minstemann i min familie bli advokat.

– Ble du på noe tidspunkt informert om tidspunkt for frister å komme med bevisoppgave og komme med bevistilbud? spør Meling.

– Det var ingen som tok kontakt med meg.

– Fikk du spørsmål om å dokumentere din økonomi for den italienske domstolen så man kunne se om du hadde krav på fri rettshjelp etter italiensk lov?

– Jeg tror ikke det, svarer Krekar.

les også

Krekar motsetter seg utlevering: – Et politisk spill

Foto: OLA VATN

Ville ha Clooney

Krekar forsøkte å finne en ny advokat som kunne representere ham under rettssaken i Italia. Den omfattende etterforskningen i Italia besto av tusenvis av dokumentsider, som trengte oversettelse.

Krekar forteller at han tenkte på «en smart kvinne, som er gift med skuespilleren George Clooney» - den internasjonalt anerkjente menneskerettighetsadvokaten Amal Alamuddin - nå kjent som Amal Clooney.

– Men da jeg fikk vite hvor mye kostnader det kunne føre med seg. Det var snakk om salærer til advokat og oversetting både til norsk, kurdisk og arabisk. Da ville jeg trenge et hav av penger, og det hadde vi ikke. Det var en veldig vanskelig situasjon, sa Krekar i retten.

Brynjar Meling bekreftet i retten at det ble forsøkt opprettet kontakt med Amal Clooney. Hun er blant annet kjent som advokaten til fredsprisvinner Nadia Murad, som ble holdt som sex-slave av terrorgruppen IS.

Krekar forklarer at han forsøkte å komme i kontakt med Clooney gjennom hans kontakter i Storbritannia, hvor hans svigersønn har vært siktet i samme sakskompleks.

Meling sier det også ble forsøkt å få til en avtale med en annen italiensk advokat, og at de søkte Fylkesmannen i Oslo og Akershus om dekning av advokatutgifter i Italia.

les også

Per Sandberg dukket opp i retten - fikk ikke vitne

Forklarte seg om lydopptak

Krekar hevder at han formidlet til italienske myndigheter at han ønsket å forklare seg. I desember i fjor forespeilet norske myndigheter at han kunne reise til Italia for å forklare seg, men det skjedde ikke.

Krekar benyttet store deler av sin forklaring til å tegne et bilde av seg selv som en islamsk lærd, og avviste alle påstander om tilknytning til terrorisme.

Forsvarerne gikk igjennom flere utdrag fra lydopptakene, som Krekar forklarte og tilbakeviste som misforståtte.

Mulla Krekar holder fast ved at Rawti Shax ikke er noen terrorgruppe eller organisasjon, og at pengene han har samlet inn har gått til fattige og trengende i forbindelse med id-høytiden.

– Det finnes ikke en slik dobbelthet i vårt arbeid. Det må være basert på en misforståelse. Det er ikke slik at vi skjuler noe, vi lyver ikke til folk, fremholdt Krekar i retten.

I sin sluttprosedyre argumenterte advokat Meling for at Krekar ikke kan utleveres til Italia, mens aktor holdt fast ved at vilkårene for utlevering er oppfylt.

En avgjørelse er ventet fredag eller mandag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder