Brannmannskaper og politi fraktes i båt trukket av traktor til våningshuset som tok fyr på en flomisolert gård i Vassbotna i Namdal i februar 2015. Foto: Arkivfoto: Bjørn Tore Ness / Namdalsavisa / NTB scanpix

Nordland og Trøndelag: Stor fare for flom og skred

Det har blitt utstedt varsel om fare for flom, jord-, sørpe- og flomskred for Nordland og deler av Trøndelag.

  • NTB

Det ventes mellom 100 og 150 millimeter nedbør på 48 timer fra onsdag til fredag morgen. Nedbøren vil komme som regn i områder under 600 meters høyde.

I tillegg vil relativt høye temperaturer og mye vind føre til stor snøsmelting.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har derfor sendt ut varsel både om flom- og jordskredfare for deler av Nordland og Trøndelag. Meteorologisk institutt har også sendt ut varsel om svært mye regn på oransje nivå for Helgeland og Saltfjellet samt for Namdalen.

NVE fraråder folk i området om å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. De advarer også folk om å holde seg unna bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Meteorologisk institutt har også sendt ut farevarsel for snøskred som gjelder for Svartisen, Salten, Ofoten og Helgeland. Farenivået for disse områdene er satt til rødt.

Vegtrafikksentralen Nord ber på Twitter alle som skal ut å kjøre, om å ta forholdsregler og kjøre forsiktig. De viser til at det er meldt om store nedbørsmengder, kraftig vind og fare for ras.

Varmerekorder i Trøndelag

Midt-Norge fikk en mild start på året. Fem steder i Trøndelag ble det satt nye varmerekorder 1. nyttårsdag.

Varmest var det i Rissa, der den nye rekorden for januar nå lyder på 11,3 grader, melder Adresseavisen.

Det er også satt varmerekorder i Orkdal med 10,5 grader, Kvithamar med 10 grader, Frosta med 9,7 grader og Mære med 8,9 grader.

Varmest i landet 1. januar var Sunndalsøra i Møre og Romsdal med 15,7 grader.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder