Slik kan livet i fengsel bli for Eirik Jensen

Hvordan er det å sitte i fengsel for en pensjonert politimann i 60-årene? VG har snakket med både forskere og eksfanger om hva som kan skje hvis dommen mot Eirik Jensen blir stående.

– Det er vanskelig å si sikkert hvordan en fremtidig soning vil bli for ham, men mye tyder på at han vil få det tøft, sier Knut Are Svenkerud, leder for Kriminalomsorgens Yrkesforbund.