ØNSKER IKKE OLJEBORING: Miljøvernminister Erik Solheim (SV). Ifølge Dagsavisen gir Ap etter for presset for denne gang. Foto: SCANPIX

Solheim satser på bitvis klimaavtale

Fem politiske delavtaler skal forhindre at klimatoppmøtet i Mexico blir en fiasko. Målet om én stor og juridisk bindende avtale er skrinlagt inntil videre.

ARTIKKELEN ER OVER NI ÅR GAMMEL

- Vi må ikke gi opp å få på plass en ny internasjonal klimaavtale, men det skjer ikke i Cancun i desember, sier Solheim.

Han har heller ingen stor tro på et massivt gjennombrudd på toppmøtet i Sør-Afrika neste år. I stedet ønsker han å legge om strategien.

- Vi må bygge stein for stein og trenger ikke vente på enighet om alt for å bli enige om noe. Det er slik forhandlingene om nedrustning gikk framover, sier miljøvernministeren til NTB.

Fem områder

Under klimatoppmøtet i Cancun i Mexico satser Norge på å jobbe fram politiske avtaler på fem ulike områder, som senere kan bli innlemmet i en internasjonal og enhetlig klimaavtale. Det dreier seg om regnskogbevaring, teknologioverføring, klimatilpasningstiltak og en plan for finansiering av klimatiltak i fattige land samt kapasitetsbygging i land som mangler apparat til beskyttelse mot ekstremvær.

- Dette er enkeltpunkter hvor det i bunn og grunn er enighet. Problemet er at enkelte land kvier seg for å formalisere punkter der det er enighet, før de har forsikret seg om at de viktigste sakene for dem også er med i avtalen, sier Solheim.

Kyoto-protokollens første forpliktelsesperiode utløper allerede i 2012, men Solheim vil ikke sette noen ny tidsfrist for når en internasjonal klimaavtale må være på plass.

- Det er for tidlig å si. Men innsatsen mot klimaendringene stopper ikke opp. Norge og EU vil gjennomføre sine utslippsreduksjoner - uavhengig av om en avtale er undertegnet eller ikke, sier han.

Mistillit

Aud Lise Norheim som leder den norske delegasjonen i FNs klimaforhandlinger, sier samtalene i øyeblikket preges av en akutt mistillit mellom USA og en rekke framtredende utviklingsland - først og fremst Kina.

- Mistilliten er størst mellom USA og Kina. Men gruppen av utviklingsland er heller ikke helt samkjørt. Mange små og sårbare land finner seg ikke i at de største u-landene får bestemme alt, sier hun.

Under de forberedende klimaforhandlingene i Tianjin i Kina for et par uker siden beskyldte USA og Kina hverandre for å blokkere prosessen. Mens USA nekter å forplikte seg til utslippsreduksjoner som monner, avviser Kina det amerikanske kravet om et målesystem som gjør det mulig å overvåke omfanget av utslippsreduksjoner i utviklingsland.

- Selv om vi støtter det amerikanske kravet om overvåking av utslippsreduksjoner, oppfatter mange USA som elefanten i rommet. Utslippene er fem ganger så store som i Kina. Det er satt lave mål for utslippsreduksjoner og usikkerheten er stor om de nødvendige tiltakene vil passere i Senatet og Representantenes hus, sier Solheim.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder