UNDERSØKES: Rune Fardal er både i politiets og Datatilsynets søkelys etter at han har eksponert barn i barnevernet på internett.

Datatilsynet undersøker Fardal: − Nødvendig å åpne sak

Datatilsynet har sagt at de ser «veldig alvorlig» på aktivist Rune Fardals eksponering av barn. Nå undersøker Datatilsynet Fardals TV-kanal, og krever en redegjørelse fra ham.

Publisert:

VG og Faktisk.no avslørte i høst hvordan Norges største barnevernsaktivist Rune Fardal (64), med egen digital TV-kanal, har eksponert sårbare barn.

Nå opplyser kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, Janne Stang Dahl, om at tilsynet har åpnet en sak. Gjennom VGs publiseringer er de blitt kjent med at Fardal publiserer videoer der han intervjuer foreldre og barn om barnevernssakene deres.

– Datatilsynet har også gjort egne undersøkelser. På bakgrunn av hva vi er blitt gjort kjent med, mener vi det nødvendig å åpne sak.

– Veldig alvorlig

Opplysninger Fardal har delt på sosiale medier handlet om barns barnevernshistorikk, diagnoser og utagering. Flere ganger har Fardal delt informasjon om påstått vold og overgrep.

I september sa jurist i Datatilsynet, Ylva Marrable, at dette er dypt problematisk:

– Datatilsynet ser veldig alvorlig på denne praksisen, særlig siden det er barn i svært sårbare situasjoner som blir eksponert på det åpne nett.

JURIST: Ylva Marrable i Datatilsynet.

Marrable sa også:

– Det er ingen tvil om at barnas personvern krenkes, men det handler også om mye mer enn det.

Selv har Fardal gitt uttrykk for at ytringsfriheten er under angrep. Fardal har tidligere sagt at hans fokus ikke er å eksponere barn, men å gi foreldre i barnevernssaker en stemme:

– Jeg har aldri fått tilbakemeldinger på at det jeg gjør er ulovlig.

Deles «sensitive og private» opplysninger

I et brev Datatilsynet har sendt til Rune Fardal tidlig i januar, skriver tilsynet at de finner det nødvendig å undersøke hans praksis nærmere. De krever nå en redegjørelse fra ham.

VG har tidligere omtalt at eksponeringen av barn på Fardals kanal som oftest skjer gjennom hans TV-intervjuer med foreldre. Noen ganger er det også barna selv som intervjues. I en video på YouTube har Fardal tidligere kommentert dette:

– Foreldrene forteller hva de utsettes for av overgrep fra barnevernet, og barnet eksponeres ikke direkte – selv om de som kjenner foreldrene kan kjenne igjen hvilket barn det gjelder.

I sine egne undersøker har Datatilsynet, i likhet med VG, funnet at opplysningene som deles er sensitive:

«I videoene deles det informasjon om blant annet barnevernssakene, helseopplysninger, og andre opplysninger av sensitiv og privat karakter», har Datatilsynet registrert.

EGEN DIGITAL TV-KANAL: Rune Fardal driver Familiekanalen som sender barnevernskritisk innhold.

Barn navngis og avbildes

VG har tidligere skrevet at mange barn identifiseres i Fardals videoer med opplysninger som ansikt, navn eller bosted. Enkelte er helt eller delvis anonymisert. Om dette skriver Datatilsynet:

«Vi ser at det finnes flere videoer hvor barn navngis og avbildes, enten med stillbilde eller hvor barna selv intervjues foran kamera. (...)

Barnas bosted oppgis i flere videoer, og vi har også sett eksempel på videoer der lydopptak av intervju mellom barn og barnevernet er spilt av i kombinasjon med at barna er blitt identifisert med både navn og bilde.

Samtidig ser vi at det også finnes video hvor forelder og barn intervjues med ryggen til kamera».

JURIST: Ylva Marrable i Datatilsynet.

Dette er bakgrunnen for at Datatilsynet finner det nødvendig å undersøke forholdene ytterligere.

Ytringsfrihet mot personvern

Datatilsynet påpeker i brevet at ytringsfrihet er en grunnleggende frihet, men at også retten til personvern fremgår av grunnloven.

Disse to grunnleggende rettighetene kan i visse tilfeller komme i konflikt, skriver Datatilsynet i brevet. Barn har et særskilt behov for vern, påpeker de også.

Datatilsynet stiller Fardal nå spørsmål om hva som er formålet med publiseringene om barna, hva slags vurderinger han gjør av nødvendigheten av å identifisere barna – og hvilke rutiner han har for det han publiserer.

Saken reiser en rekke prinsipielle problemstillinger, har Marrable sagt tidligere:

– Nylige endringer i § 3 i personopplysningsloven gir Datatilsynet større myndighet enn tidligere til å håndheve slik praksis.

Fardal: – Bak et dekke av personvern

Fardal har ikke svart på VGs spørsmål om Datatilsynets undersøkelser, men skriver i en e-post om at «han skal svare dem når jeg mottar og får lest» brevet.

I et tidligere leserinnlegg har han skrevet at ytringsfriheten er under angrep:

– Skal personvern være til hinder for at menneskerettsbrudd skal avsløres? Er ikke avsløring av menneskerettsbrudd en del av vårt personvern? Hva når barn og foreldre forteller om de menneskerettsbrudd de er utsatt for? Skal da statsansatte, nekte dem dette, fordi det er ubehagelig å bli avslørt, bak et dekke av «personvern»?

Fardal har hevdet at det offentlige skyver barnas personvern foran seg i et forsøk på å demme opp for kritikken mot barnevernet.

– Selvsagt skal man ta barns opplevelser på alvor, men mitt inntrykk er at VG er et talerør for ansatte i barnevernet som bruker «personvern» for å hindre kritikere av de massive lovbrudd ansatte bedriver, har Fardal skrevet.

Les hele Fardals leserinnlegg her.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no