TOK REGNINGEN: Etter at to privatetterforskere begynte å stille spørsmål ved etterforskningen av en overgrepssak i Hordaland, anmodet politiets etterforskningsleder - via advokat - om at begge ble etterforsket. I sommer ble anmeldelsen henlagt. Foto: Hallgeir Vågenes

Kritiserte etterforskning - ble anmeldt av politileder

Mens de to privatetterforskerne jobbet for å få gjenopptatt en overgrepssak, ble begge anmeldt av politimannen som var ansvarlig for etterforskningen. Arbeidsgiveren dekket advokatregningen hans, og nå reises det igjen kritikk mot Vest politidistrikt.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Lille julaften 2016 skriver advokat Einar Drægebø en anmodning til førstestatsadvokaten i Hordaland der han ber om at det settes i gang etterforskning mot Svein Olav Nordlien og Ørjan Hesjedal for motarbeidelse av rettsystemet.

Drægebø representerer politioverbetjent Sigurd Børve ved Kvinnherad lensmannskontor, som mener seg trakassert og sjikanert av Nordlien og Hesjedal.

Ny varslersak: Bergenspolitiet får kritikk etter å ha hyret inn tidligere politimester

De to privatetterforskerne har på dette tidspunktet jobbet i flere år for å få gjenopptatt en sak der Børve var etterforskningleder.

Både Nordlien og Hesjedal mener etterforskningen Børve ledet, førte til at en mann ble uskyldig dømt for seksuelle overgrep. Anken til lagmannsretten førte ikke frem, og mannen sonet fire år av dommen på seks års fengsel før han ble løslatt i fjor vår.

– Anmeldelsen var åpenbart et forsøk på å stoppe oss fra å jobbe videre med saken, og hindre at et justismord skulle bli avdekket, sier Nordlien til VG.

SVARER: Politiinspektør Olav Valland i Vest politidistrikt mener to personer som forsøkte å få gjenopptatt en overgrepssak gikk over grensen da de kritiserte politioverbetjenten som ledet etterforskningen. Foto: Hallgeir Vågenes

Advokat Arvid Sjødin, som har bistått Nordlien, mener det ble begått flere grove feil i etterforskningen av overgrepssaken.

– Jeg er overbevist om at anmeldelsen kom for å prøve å skremme Nordlien til taushet, og dekke over den dårlige etterforskningen som ble gjort, sier Sjødin til VG.

Etter at mannen i 30-årene ble dømt for overgrep i mars 2013, har Nordlien og Hesjedal arbeidet for å ettergå politiets arbeid i saken. Børve følte seg uthengt av de to, og sommeren 2016 kontaktet han fagforeningen sin for å få hjelp. Norges Politilederlag hyret deretter inn advokat Einar Drægebø for å gi politioverbetjenten støtte og rådgivning.

Leide inn tidligere politimester: Politiet i Bergen betalte over en kvart million for råd i varslersak

Nylig avslørte VG at Drægebø, som er tidligere politimester i gamle Hordaland politidistrikt, fikk over en kvart million kroner for å bistå Vest politidistrikt i en varslersak.

Også bistanden Drægebø ga til Børve, ble dekket av Vest politidistrikt. VG har fått innsyn i saksdokumenter som viser at Norges Politilederlag fikk refundert 12.500 kroner fra politidistriktet for utgifter forbundet hadde hatt til advokatbistand til Børve.

Ifølge Drægebø ble Sigurd Børve utsatt for omfattende og uakseptabel påvirkning, krenkelse og sjikane mens han ledet den nye etterforskningen i den såkalte Monika-saken i 2015 og 2016.

Blant annet viser advokaten til en e-post Hesjedal sendte til en av de sakkyndige i Monika-saken, der det ble fremsatt alvorlige beskyldninger mot Børve.

FØLTE SEG SJIKANERT: Sigurd Børve (t.h.) er i dag lensmann i Kvinnherad lensmannsdistrikt. Bildet er tatt under et fengslingsmøte i den såkalte Monika-saken i Bergen i 2014. Til venstre advokat Fredrik Verling, daværende forsvarer for mannen som senere ble dømt for å ha drept åtte år gamle Monika Sviglinskaja. Foto: Hallgeir Vågenes

Donatas Lukosevicius dømt til 18 års forvaring: Retten om Monikas drapsmann: – Kald likegyldighet

Også Hesjedal tror anmeldelsen ble inngitt for å hindre at overgrepssaken skulle bli belyst.

– Definitivt, slår han fast.

Ifølge anmodningen fra advokat Drægebø tiltok «kampanjen» mot Sigurd Børve i intensitet etter at Gjenopptakelseskommisjonen avviste å ta overgrepssaken til ny behandling før jul i 2016. Dette var andre gang kommisjonen avviste saken.

– Svein Olav Nordlien har etter avslag på gjenopptakelsesbegjæringen endret karakter og bidratt til å spre rykter, og overfor en rekke personer i Kvinnherad, gitt uttrykk for at Børve er uredelig og at Nordlien skal «ha noe på» Børve. Det er også rettet feilaktige beskyldninger mot Børves familie, heter det.

BA OM ETTERFORSKNING: - Ansatte i politiet har krav på samme rettsvern som alle andre personer, sier advokat Einar Drægebø. Foto: Hallgeir Vågenes

I august i år ble saken henlagt av Sør-Vest politidistrikt. Politiadvokat Herdis Cathrine Traa i Sør-Vest politidistrikt konkluderer i et brev til Drægebø med at politiet ikke finner at det er grunnlag for å iverksette etterforskning i saken.

Om advokat Drægebøs omtale av Svein Olav Nordliens «karakterendring» og påståtte ryktespredning, skriver Traa:

– Etter politiets vurdering fremstår dette som for vagt, og som påpekt i Deres brev er det ikke ulovlig å komme med sine meninger, også om offentlige tjenestemenn og deres håndtering av straffesaker.

Straffesaksekspert Jon Petter Rui, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø, reagerer på fremgangsmåten.

– Jeg kan jo ikke uttale meg konkret om denne saken. Men meg bekjent er det ikke vanlig at en offentlig tjenestemann bruker en advokat for å inngi anmeldelse av personer for motarbeidelse av rettsvesenet. Det gjør man uten å engasjere advokat, sier Rui.

STILLER SPØRSMÅL: Professor Jon Petter Rui er overrasket over at Vest politidistrikt dekket advokatregningen til lensmannen som anmeldte to personer for motarbeidelse av rettsvesenet. Foto: Hallgeir Vågenes

Politiet svikter Bergen

Han stusser også over at arbeidsgiveren tok advokatregningen.

– At politiet deretter dekker ansattes engasjering av advokat i en slik sak kan jeg ikke tenke meg er hovedregelen i en ellers presset økonomisk situasjon for politiet. Vest politidistrikt har også stått i en helt spesiell og ekstraordinær stilling, blant annet ved at de ikke har hatt ressurser til å etterforske alvorlig narkotikakriminalitet, påpeker han.

Advokat Sjødin sier at det er sendt inn en ny begjæring om gjenopptakelse av overgrepssaken, som nå ligger til behandling i Gjenopptakelseskommisjonen for tredje gang.

I et brev til Riksadvokaten har han krevd en forklaring på hvorfor klienten hans ble satt under etterforskning.

– Er det slik at å kritisere en etterforskning kan medføre straffeansvar? Er det slik at påtalemyndighet og politi er fritatt for å rette opp graverende feil i strafferettspleien, men den som påpeker feil kan risikere straff, spør Sjødin.

VG har snakket med politioverbetjent Sigurd Børve. Han vil ikke kommentere saken.

REAGERER: - Anmeldelsen var et forsøk på å dekke over den dårlige etterforskningen som ble gjort i saken, sier advokat Arvid Sjødin. Foto: Lise Skogstad

Politiinspektør Olav Valland i Vest politidistrikt skriver i en e-post til VG at politiet skal tåle kritikk både fra enkeltpersoner, media og andre - og at det er viktig at politiet utfordres på sitt arbeid. Men i saken fra Kvinnherad gikk de to som jobbet for gjenopptakelse over grensen, mener han.

– Kritikken var særskilt rettet mot etterforskningsleder i saken og den ble blant annet fremført i full offentlighet via sosiale medier og i brev til ulike instanser og samarbeidspartnere, skriver han.

På et tidspunkt ble etterforskningslederen anklaget for å ha begått lovbrudd, blant annet forfalsking av bevis og korrupsjon, fremholder han.

– Disse påstandene ble tolket som et forsøk på å undergrave hans troverdighet som polititjenestemann og i sum var dette utenfor det en polititjenestemann skal tåle i utøvelsen av sin polititjeneste.

Valland skriver at at de som arbeidsgiver i ettertid ser at Vest politidistrikt burde tatt en mer aktiv rolle for å bedre ivareta medarbeideren i en svært utfordrende sak mot ham som person og hans rolle som polititjenestemann.

- Det var blant annet derfor Vest politidistrikt valgte å refundere fagforeningens advokatutgifter.

ANMELDT: Privatetterforsker Ørjan Hesjedal er overbevist om at han ble anmeldt for å hindre at politiets etterforskning i en overgrepssak skulle bli belyst. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Lederen i Norges Politilederlag, Geir Krogh, bekrefter at Norges Politilederlag bisto et medlem i august 2016 og at det ble inngått en avtale med advokat Einar Drægebø.

– Hans oppdrag var å bistå med støtte og rådgivning. Drægebø bisto medlemmet utover høsten og avsluttet oppdraget i desember. På bakgrunn av rapporten fra Drægebø mente vi at det aktuelle forholdet, uakseptabel påvirkning, krenkelse og sjikane i hans rolle som etterforskningsleder, var et klart arbeidsgiveransvar. Vi anmodet derfor Vest politidistrikt om å refundere advokatregningen. Ut over dette har vi ingen kommentarer til saken forøvrig, skriver Krogh i en e-post.

Advokat Einar Drægebø skriver i en e-post til VG at han har utført et ordinært advokatoppdrag som både er utført og fakturert på vanlig måte.

– Ansatte i politiet har krav på samme rettsvern som alle andre personer. Ofte jobber de i utsatte posisjoner hvor lovgiver har gitt et særskilt vern, blant annet for å hindre at politiansatte som aktører i straffesakskjeden blir utsatt for påvirkning eller trusler.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder