HØRING: Det er høring på Stortinget i dag om sykehusstriden i Oslo. Foto: Frode Hansen

Høie under press: Sykehusstriden i Oslo til Stortinget

Ti år etter at sykehusene i Oslo ble slått sammen, blomstrer striden for fullt om hvor hovedsykehuset skal ligge. I dag er det høring i Stortinget.

bibiana.dahle.piene@ntb.no

Helseminister Bent Høie (H) har stilt seg bak planene til Helse Sør-Øst om å legge ned Ullevål sykehus og bygge nytt regionsykehus på Gaustad og et lokalsykehus på Aker. Styret ved Oslo universitetssykehus (OUS) godkjente planene i desember, men snudde halvveis i januar og vedtok å «belyse» Ullevål som alternativ til Gaustad.

Motstanden mot planene har tetnet kraftig til den siste tiden.

Krever utredning

Flere fagmiljøer, deriblant Legeforeningen og alle fagforeninger på Ullevål, samt et flertall av bydelsutvalgene i Oslo er imot, mens partiene Rødt, SV og Sp har bedt regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus på Aker, utrede Ullevål-alternativet og sette Gaustad på vent.

les også

Sykehusstriden på Østlandet: Gaustad eller Ullevål?

I helgen gjorde Oslo Ap et tilsvarende og enstemmig vedtak om å få utredet Ullevål-alternativet.

– Avklaring om hva som er mulig haster. Nå opplever jeg at Aker er tatt som gissel. Vi vil ha Aker raskt, men helseministerens svar er at da kommer Gaustad i sin nåværende form med på kjøpet – uten andre valgmuligheter, og uten at et alternativ på Ullevål-tomten er tilstrekkelig utredet. Det holder ikke med alt eller ingenting. Høie må kunne styre foretaket sitt i riktig retning, sier Oslos helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) til Dagsavisen i forkant av høringen.

Åpen høring

Etter en ny vurdering besluttet helse- og omsorgskomiteen å holde åpen høring i denne saken. Den starter tirsdag klokken 10.

Hovedargumentet til OUS og Høie er at det er en fordel å samle sykehusaktivitetene på færre steder.

– Det er en bløff. Dette er ingen samling, men vil bety en oppsplitting av fagmiljøer, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

les også

Vent med konklusjonen i sykehussaken, Støre!

– Ullevål er landets største akuttsykehus. Det er farlig for pasientsikkerheten å kløyve dette tilbudet i to, og det vil svekke beredskapen for hele Østlandet. For det andre planlegges landets største nyfødtavdeling på Aker, men uten en nyfødtintensivavdeling, for den skal ligge på Gaustad. Dette har fødselsleger advart mot.

Han mener et alternativ er å beholde Gaustad, men bygge ut Ullevål.

Høie: Må samles

Høie mener på sin side mener det hersker liten tvil om at behovet for ett nytt samlet regionsykehus i Oslo betyr at enten Ullevål eller Rikshospitalet må forlates.

– Om det blir Ullevål eller Gaustad har jeg ingen prestisje knyttet til. Men det vi allerede vet om både økonomi og arealer tilsier at Gaustad er det beste alternativet, sier Høie til Dagsavisen.

les også

Bevar Ullevål!

Han avviser også at Aker sykehus blir brukt som «gissel».

– Dette forutsetter en parallell prosess som går ut på å samle det resterende tilbudet på Ullevål og Rikshospitalet på et sted i et nytt regionsykehus.

59 milliarder

Stipulert kostnad for hele sykehusprosjektet er anslagsvis på 59 milliarder kroner. OUS mener at salg av tomter på Ullevål er en forutsetning for å finansiere drift av Aker. Tomtesalget kan gi inntekter på opptil 7 milliarder kroner.

– At tomtesalget er avgjørende, er helt tullete. Grunnproblemet er at prosessen begynte i feil ende. De har begynt med at ett sykehus skal ut, ikke med å se hvordan pasientsikkerheten best ivaretas. Og så har de bestemt at det er Ullevål som skal ut. Nå begynner konsekvensene å sige inn i de politiske miljøene, særlig de astronomiske økonomiske sidene, sier Moxnes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder