FEIL TIL STORTINGET: Statsminister Erna Solberg (H) har erkjent at hennes tidligere justisminister Andersen Anundsen (Frp) ga feil informasjon til Stortinget om terrorsikring. Nå viser det seg at feilen ble gjentatt. Foto: Trond Solberg

Feilinformerte to ganger om terrorsikring

To ganger ga eks-justisminister Anders Anundsen (Frp) feil informasjon til Stortinget om at alle objekter i justissektoren var sikret mot terror – til tross for at Politidirektoratet hadde varslet at dette ikke stemte.

 • Alf Bjarne Johnsen

Artikkelen er over ett år gammel

I Stortingets høring mandag sa politidirektør Odd Reidar Humlegård at han varslet Justisdepartementet både muntlig, via e-post og til slutt i et formelt brev datert 20. november 2015, om at departementet hadde feilinformert Stortinget i statsbudsjettet.

VG kan nå avsløre at daværende justisminister Anundsen gjentok den samme feilinformasjonen til Stortinget så sent som i april 2016, fem måneder etter at Politidirektoratet gjorde anskrik.

Samtlige var sikret

Våren 2016 hadde stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) spurt justisministeren om status for terrorsikring.

Slik svarte Anders Anundsen:

«Justis- og beredskapsdepartementet informerte i desember 2014 NSM om at samtlige virksomheter i justissektoren har rapportert at skjermingsverdige objekter er sikret i henhold til forskrift om objektsikkerhet.»

Og han la til:

«Til tross for at noen av sikringstiltakene er midlertidige i påvente av permanente tiltak er jeg veldig fornøyd med det arbeidet som er utført».

les også

Anundsen erkjente hull i terrorsikkerheten

I Stortingets kontrollhøring mandag ble det fastslått at dette var feil, slik også statsminister Erna Solberg (H) slo fast overfor VG sist fredag.

Feilinformasjon er alvorlig

– Stortinget vil alltid se svært alvorlig på feilinformasjon, og jeg merker meg at dette ikke ble rettet opp selv om Politidirektoratet varslet både skriftlig og muntlig, sier Dag Terje Andersen (Ap), leder i Stortingets kontrollkomité, til VG.

– Mandagens høring dokumenterte at det var rot i Justisdepartementet, og VGs opplysninger forsterker dette inntrykket av rot. De ga ikke riktig informasjon til Stortinget, og åpenbart heller ikke til statsministeren som leder Regjeringens Sikkerhetsutvalg, sier Andersen.

Komiteen bestemte tirsdag at det skal holdes en ny, lukket høring om Riksrevisjonens kritiske rapport om objektsikring, etter mandagens høring.

les også

Erna Solberg om terrorsikring: Jeg var upresis

POD gjorde anskrik

Politidirektoratet har nå avgradert det hemmeligstemplede brevet de sendte til Justisdepartementet 20. november 2015, der de tar opp feilinformasjonen i statsbudsjettet:

BREVET FRA POD: Her er brevet Politidirektoratet sendt til Justisdepartementet 20. november 2015. Foto: Skjermbilde

«POD vil med dette brevet gjøre Justisdepartementet oppmerksom på at politiets skjermingsverdige objekter ikke er ferdig sikret i henhold til krav som følger av forskrift om objektsikkerhet», heter det i brevet fra POD.

Skrev tilleggssvar

Tre uker etter at eks-justisminister Anundsen gjentok feilen, fikk imidlertid Hårek Elvenes et nytt brev fra Anundsen.

Og for første gang erkjenner justisministeren at det likevel er store mangler med objektsikringen.

Da skriver Anundsen tilbake til Elvenes at han er «gjort kjent med at etterlevelsen av Instruks om sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig ikke er tilfredsstillende, etter at Riksrevisjonen har gjennomgått deler av dette feltet.»

les også

SV og Ap: Stortinget fikk feilinformasjon om terrorsikring

Ga ordre om prioritering

«Departementet vil presisere overfor direktoratet at skjermingsverdige objekter etter sikkerhetsloven skal prioriteres. Dette innebærer at det skal utarbeides sikringsplaner og utpekes sikringsstyrker for hver av disse objektene. Planene som utarbeides skal være dynamiske og ha en klar prioritering av hvilke objekter som skal sikres ved ulike scenarioer. Det skal også gjennomføres jevnlige øvelser i politidistriktene hvor bistand av sikringsstyrker fra Forsvaret øves», la Anundsen til.

– Jeg husker at jeg ble beroliget etter tilleggssvaret, om at justisministeren ville følge dette tett opp, sier Elvenes til VG nå.

– Fikk du og justiskomiteen vite at Stortinget var feilinformert om at alle objekter i justissektoren var sikret?

– Det klarer jeg ikke å huske nå, så lenge etterpå, sier Elvenes.

les også

Ber statsministeren svare på flere spørsmål om Sandberg

les også

Kontrollkomiteen fortsetter granskingen av regjeringens terrorsikring

To av 12 er sikret

I mandagens høring opplyste justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) at bare to av politiets 12 skjermingsverdige objekter er ferdig grunnsikret etter forskriften. De øvrige vil etter planen være ferdig sikret i løpet av 2020.

Justisminister Tor Mikkel Wara (FrP) uttaler til VG at formuleringene gitt i budsjettproposjonen for 2016, ikke var dekkende.

– Slik jeg vurderer det er formuleringene i proposisjonen for budsjettåret 2016 ikke dekkende for det som er den faktiske situasjonen i dag. Og jeg konstaterer at det ble rettet opp i senere budsjettproposisjoner og i samfunnssikkerhetsmeldingen. Objektsikring har vært bredt diskutert i Stortinget, og jeg har ikke grunnlag for å mene at det er tatt beslutninger om objektsikring på grunnlag av informasjonen som ble lagt frem i 2015 for budsjettåret 2016.

På spørsmål om hvorfor feilinformasjonen til Stortinget ikke ble rettet opp tidligere, svarer Wara:

– Det er naturlig at tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen svarer på hvilke vurderinger som ble gjort i 2015. Generelt er det min oppfatning at dersom man blir gjort oppmerksom på feil i dokumenter som går til Stortinget bør disse rettes opp så raskt som mulig.

Mer om

 1. Solberg-regjeringen
 2. Anders Anundsen
 3. Erna Solberg
 4. Kontroll- og konstitusjonskomiteen
 5. Terrorberedskap
 6. Dag Terje Andersen

Flere artikler

 1. SV og Ap: Stortinget fikk feilinformasjon om terrorsikring

 2. Ettergår Erna Solbergs forklaring om terrorsikring

 3. Søreide: Vi kunne informert Stortinget bedre

 4. Erna Solberg om terrorsikring: Jeg var upresis

 5. Odd Reidar Humlegård går av som politidirektør

Fra andre aviser

 1. Stortingshøringen: SV mener Erna Solberg har feilinformert Stortinget

  Aftenposten
 2. Spørsmålene statsministeren må svare godt på for å unngå mistillit

  Aftenposten
 3. Spørsmålene statsministeren må svare godt på for å unngå mistillit

  Fædrelandsvennen
 4. Solbergs svar roet ikke Stortinget: - Ingenting i høringen har endret grunnlaget for kritikken

  Bergens Tidende
 5. Solberg sier regjeringen burde kommunisert bedre og tidligere til Stortinget

  Fædrelandsvennen
 6. Forsvarssjefen ut mot Riksrevisjonen under høring i Stortinget

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder