– KRITISK LAV GRENSE: Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen mener inntektsgrensen for å få fri rettshjelp må heves.

– KRITISK LAV GRENSE: Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen mener inntektsgrensen for å få fri rettshjelp må heves. Foto: Frode Hansen

Advokatforeningen om Tolga-saken: – Når myndighetene gjør feil bør man ha krav på fri rettshjelp

Brødrene Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen risikerer å bli nektet fri rettshjelp, fordi de tjener for mye. Generalsekretær Merete Smith i Den Norske Advokatforening mener reglene må endres, så raskt som mulig.

Torsdag fortalte VG at brødrene fra Tolga ifølge Fylkesmannen i Innlandet har hatt en inntekt som overstiger inntektsgrensen for fri rettshjelp. Dermed står de i fare for ikke å få dekket advokatutgiftene sine i forbindelse med et varslet søksmål mot det offentlige.

– Det denne saken viser, er at inntektsgrensen for å få fri rettshjelp er altfor, altfor lavt, sier Smith til VG.

Mæland om Tolga-granskingen: – Dette er veldig alvorlig

Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp er i dag på 246.000 kroner, og beløpet har stått uendret siden 2009.

– Nå er det blitt slik at alle som har en full stilling i Norge, har for høy inntekt til å innfri kravet til å få fri rettshjelp. Selv de som er unge uføre, som har den aller laveste stønadsformen, tjener for mye. Stadig flere faller utenfor ordningen, mens behovet trolig bare er økende, sier Smith.

MØTE MED STATSRÅDER: Mandag ble granskingsrapporten etter Tolga-saken lagt frem i Oslo. Her er Magnus Holøyen (26) på vei inn til et møte med kommunalminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie. Foto: Krister Sørbø

I rapporten til granskingsutvalget som ble lagt frem i Oslo mandag, rettes det hard kritikk både mot Tolga kommune og Fylkesmannen.

Utvalget konkluderer blant annet med at to av brødrene fikk feilført diagnose og at feil ved registreringen av psykisk utviklingshemmede ga Tolga kommune syv millioner kroner mer enn de skulle i statlige midler.

Granskerne slår også fast at vergemålene til brødrene Holøyen ble fattet på sviktende grunnlag. Etter at rapporten ble fremlagt mandag, varslet brødrenes advokat Nicolai V. Skjerdal at det kan bli aktuelt å reise et erstatningskrav på vegne av brødrene.

Fylkesmannen: Tolga-brødrene tjener for mye til å få fri rettshjelp

Generalsekretær i advokatforeningen mener det påhviler myndighetene et ekstra ansvar dersom enkeltpersoner utsettes for overgrep.

– Hvis undersøkelser konkluderer med at det er begått feil fra myndighetenes side, er det en typisk situasjon der man bør ha krav på fri rettshjelp, sier Smith.

Ifølge Smith blir advokatforeningen ofte kontaktet av fortvilte advokater som har klienter som har behov for rettshjelp, men som ikke har råd til å betale selv.

– Fri rettshjelp er en viktig rettssikkerhetsgaranti, og et sentralt velferdsgode. Jeg vil si at det er et svært undervurdert velferdsgode, sier Smith.

Knut Storberget: – Må ta kritikken på høyeste alvor

I fjor høst ble det nedsatt et offentlig utvalg som skal gjennomgå rettshjelpsordningen. Utvalget, der Smith er ett av medlemmene, skal avgi sin utredning innen 1. mai 2020.

– Advokatforeningen er glad for at utvalget er nedsatt, men mener at vi likevel ikke kan vente på resultatet av utredningen når det gjelder utvidelse av inntektsgrensen. Den er allerede kritisk lav, og må heves, mener Smith.

Regjeringen kutter i all fri rettshjelp – med ett unntak

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) reagerer på at brødrene Holøyen kan risikere å ikke få dekket advokatutgiftene sine.

– Saken er ille nok som den er, og så skal de heller ikke få rettshjelp. Her burde saken løses uten at de bør gå til rettssak.

Andersen mener at saken viser at rettshjelpsordningen ikke fungerer godt nok, og at de som har dårlig råd ikke har samme rettssikkerhet som andre.

– Først må vi prisjustere og ta igjen gapet. Det vil selvfølgelig øke utgiftene for staten, men en får ikke rettsstat for alle uten at staten sikrer det.

Andersen mener også inntektsgrensen må økes.

– Det koster fort opp mot en halv milliard, om vi skal ta nok. Men jeg mener dette burde være en prioritering for å sikre helt grunnleggende tilgang til rettssystemet.

REAGERER: Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) mener de som har dårlig råd ikke har samme rettssikkerhet som andre. Foto: Frode Hansen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder