Romeriksporten skal åpnes som planlagt

Oslo (NTB-Einar Olsen): Styret i NSB Gardermobanen vedtok mandag kveld å fortsette arbeidet med å redusere lekkasjene i Romeriksporten, med sikte på å åpne den utskjelte tunnelen som planlagt den 8. oktober.

ARTIKKELEN ER OVER 21 ÅR GAMMEL

Vedtaket var enstemmig, og skulle senere mandag kveld bekreftes i et konsernstyremøte i NSB. Dermed er det bare politikerne som kan gripe inn for å pålegge flytoget å kjøre utenom Romeriksporten.

Tetter fortsatt

Arbeidene i tunnelen skal denne og neste uke konsentreres om fortsatt injisering for å få redusert lekkasjene til det nivå Olje og Energidepartementet har stilt som krav. Målingene natt til mandag 20. april viser fortsatt større vannmengder i tunnelen enn kravene fra OED forutsetter. I de kritiske områdene under Lutvann lekker det nå om lag 550 liter i minuttet mens OEDs krav er maksimum 400 liter. På det verste i fjor høst og i vinter var lekkasjene i dette området over 2.000 liter i minuttet.

I sitt vedtak konstaterer styret at den primære målsettingen om reetablering av grunnvannsbalansen i Østmarka er i ferd med å bli innfridd. I en kommentar til vedtaket sier informasjonssjef, Ove Narvesen, at det sentrale spørsmål er hvorvidt nivået er synkende eller stigende. Målingene har vist at det på de aller fleste punkter nå foregår en positiv utvikling, men det kan ikke fastsettes noe konkret tidspunkt for når balansen er gjenopprettet.

På ett punkt under Nordre Puttjern er det fortsatt for stor lekkasje, sier Narvesen.

Departementet avgjør

Hvis konsernstyret i NSB gir sin tilslutning til styrevedtaket i Gardermobanen, er det opp til Samferdselsdepartementet å avgjøre hva som skal skje i uken etter 1. mai. Selv om departementet finner det nødvendig å iverksette beredskapsplanen for alternativ tilbringertransport, vil NSB Gardermobanen arbeide videre både med skinnelegging og tetting av tunnelen.

Under mandagens styremøte ble det redegjort for en ny måte å tette lekkasjer på etter at både pukk og skinner er lagt. Hvis denne metoden holder det den lover, vil det bli boret ned stålrør i grunnen som skal benyttes i det videre tetningsarbeidet.

Dårlig rykte

Informasjonssjef Ove Narvesen sier at styret er bekymret over det dårlige ryktet NSB Gardermobanen har fått på grunn av ødeleggelsene i Østmarka.

Styret er fast bestemt på å dokumentere at NSB Gardermobanen ikke er den miljøsynder som man har fått inntrykk av denne vinteren. Samtidig må imidlertid arbeidet i tunnelen gå sin gang for å sikre at den mest miljøvennlige transportformen fungerer når storflyplassen åpner den 8. oktober, sier Narvesen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder