TROR PÅ ENDRING: – Jeg skulle like å se den arbeidsgiveren som ikke nå har satt dette på dagsorden i sin egen organisasjon, eller den tillitsvalgte som ikke har forsikret seg om at det finnes gode regelverk og ordninger på arbeidsplassen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Sammen med barne- og likestillingsminister Solveig Horne håper hun #metoo-kampanjen kan føre til varig endring. Foto: Odin Jæger VG

Arbeidsministeren: #metoo handler ikke om kvinner som sutrer

Arbeidsminister Anniken Hauglie og likestillingsminister Solveig Horne krever at arbeidsgiverne tar seksuell trakassering på alvor: – Dette handler ikke om såkalt fintfølende kvinnfolk som sutrer.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– #Metoo har vist at seksuell trakassering er et stort samfunnsproblem. Dette handler ikke om såkalt fintfølende kvinnfolk som sutrer, slik enkelte tidligere har forsøkt å fremstille det som. Det er grovt og omfattende, og det er over alt, sier Hauglie (H) til VG.

Seksuell trakassering har blitt satt høyt på dagsorden etter #metoo-kampanjen som blusset opp etter de mange anklagene mot filmprodusenten Harvey Weinstein i oktober.

I november samlet 487 skuespillere seg bak oppropet #stilleforopptak, kvinnelige musikere fortalte om sine opplevelser med uønsket seksuell oppmerksomhet under emneknaggene #nårmusikkenstilner og #visyngerut, ansatte ved restauranter og utesteder samlet seg under holdningskampanjen #notonthemenu, og IT-bransjen har opprettet emneknaggen #systemdown. Ansatte i akademia har samlet seg under kampanjen #metooakademia, og det pågår nå et opprop i helsesektoren under emneknaggen #utentaushetsplikt.

Onsdag ble det også klart at prestisjetunge Time Magazine kårer #metoo-kampanjen til «årets person».

Åpner for lavterskeltilbud

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, som tidligere har uttalt at anklager om seksuell trakassering er så belastende at det fordrer et «særskilt rettssikkerhetshensyn», skal nå utrede et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering.

I dag er det domstolene som håndhever disse sakene.

Les også: Regjeringen får likestillingskjeft

– Likestillings- og diskrimineringsnemnda har tidligere sagt at seksuell trakassering ikke egner seg i en egen nemnd fordi politiet er bedre til å få frem fakta i saken. Den rød-grønne regjeringen foreslo heller ikke at disse sakene skulle behandles i nemnd. Men nå har vi fått innspill fra likestillingsombudet på forskjellige tiltak, og vi ser at få trakasseringssaker ender i domstolene:

– Vi vil utrede et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering, men det er for tidlig å si hvordan et slikt tilbud vil se ut, sier Horne til VG.

Video: Norsk skuespiller anklager Harvey Weinstein for trakassering.

– Kan komme nye kampanjer

I tiden fremover har regjeringen arrangert en rekke møter med ulike bransjer for å utarbeide tiltak mot seksuell trakassering.

– Arbeidstilsynet forbereder en tilsyns- og veiledningskampanje, det lages en ny opplæringspakke om seksuell trakassering rettet mot arbeidsgiverne og egne inspektører skoleres i seksuell trakassering. Når Arbeidstilsynet heretter banker på døra til bedriftene, kan det like gjerne være seksuell trakassering som står på agendaen, understreker Hauglie.

Likevel mener både Horne og Hauglie at nye retningslinjer og endrede regler ikke vil være nok.

Les mer: Rekordmange meldinger om seksuell trakassering i 2017

– Holdningsarbeid er ferskvare og må jobbes med kontinuerlig. Det kommer stadig nye mennesker inn i en organisasjon som må læres opp. Likevel tror jeg sannsynligheten for at vi ser en lignende holdningskampanje om fem eller ti år reduseres kraftig etter #metoo-kampanjen, men vi kan ikke utelukke en ny kampanje om fem år, sier Hauglie.

– Alle skal ha retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen, og slik må det også være med seksuell trakassering. Det er en selvfølge, sier Horne.

ØNSKER AT FLERE SIER IFRA: – Lenge har det nok vært en holdning om at «neinei, du må holde deg unna ham, for han tåler ikke alkohol», noen har kanskje fått holde på i årevis før man har grepet fatt i det. Folk har nok også funnet seg i litt for mye, sier Anniken Hauglie. Sammen med Solveig Horne håper hun nå at flere rapporterte saker vil vise folk at seksuell trakassering får konsekvenser. Foto: Odin Jæger VG

– Uproblematisk å være kvinne i politikken

I forrige uke presenterte NRK en undersøkelse som viste at 25 av 53 spurte kvinnelige stortingspolitikere hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

Både Horne og Hauglie har langt fartstid i politikken, og er glade for at kvinner i deres egen bransje står frem. Begge understreker likevel at de aldri har opplevd seksuell trakassering i jobbsammenheng.

– For meg har det vært helt uproblematisk. Men man ser at disse sakene ofte dreier seg om ledere som har tatt seg friheter overfor andre ansatte, og jeg har selv lenge vært leder. Det er nok litt vanskeligere å trakassere oppover enn nedover, påpeker Hauglie.

– Er dere bekymret for unge, kvinnelige politikere i deres eget parti etter at omfanget av #metoo kom frem?

– Hvis du hadde spurt meg for 10 eller 15 år siden så hadde jeg kanskje svart ja. Frp har jo hatt flere hendelser, og i etterkant av disse har det blitt innført nye retningslinjer som skal forhindre at dette skjer, så jeg er ikke bekymret, forteller Horne.

Gro åpen om seksuell trakassering: – Han strøk meg nedover halsen

Video: Debatt om overgrep og trakassering i mediebransjen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder