FAVORITT: Arnfinn Bårdsen har søkt seg til menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Han er en av tre norske kandidater i «finalen».
FAVORITT: Arnfinn Bårdsen har søkt seg til menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Han er en av tre norske kandidater i «finalen». Foto: Høyesterett

Han kan bli Norges nye dommer i Strasbourg

INNENRIKS

Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen (51) kan bli Norges neste dommer i menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Den profilerte jusprofessoren Mads Andenæs (60) ble vraket av utvalget som har sortert de syv søkerne for regjeringen.

Publisert: Oppdatert: 25.05.18 15:33

Et eget innstillingsutvalg har nå sendt tre navn til vurdering i regjeringen: I tillegg til Bårdsen har de nominert Elizabeth Baumann (59) som er lagdommer i Borgarting lagmannsrett, og jusprofessor Jørgen Aall (60) ved Universitetet i Bergen.

Her kan du lese hele innstillingen.

Tre utlysninger

Tre ganger har Justisdepartementet utlyst dommer–embetet, som blir ledig når den sittende norske dommeren, Erik Møse, vender tilbake til stillingen som dommer i Høyesterett nå i sommer.

Arnfinn Bårdsen søkte allerede i første runde i mars, men embetet ble raskt ut på nytt for å oppfylle den spesielle prosedyren som gjelder for dommer-utnevninger i Strasbourg:

Medlemslandet må nominere tre kandidater, minst en av hvert kjønn. De tre skal så vurderes av et eget ekspertpanel i Europarådet. Etter en ny runde i Oslo er det Europarådets parlamentarikerforsamling som til slutt peker ut dommeren til den «norske» stolen i domstolen.

I andre runde meldte jusprofessor Mads Andenæs seg som søker. Han har vært en høyprofilert kritiker av regjeringens praktisering av menneskerettigheter, spesielt i asylsaker.

Søkte i siste runde

I samme runde søkte lagdommer Elizabeth Baumann, men fortsatt mente innstillingsutvalget at de var usikre på om de hadde tre fullt ut kvalifiserte kandidater som ville passere nåløyet i Strasbourg.

Dermed ble dommerembetet utlyst for tredje gang tidligere i mai, med bare en ukes frist, og etter at utvalget hadde bedt departementet om lov til selv å kontakte aktuelle søkere.

I den tredje runden meldte professor Jørgen Aall sin interesse. Han har jobbet med menneskerettigheter på universitetet i Bergen i en årrekke. VG har vært i kontakt med ham, men Aall ønsker ikke å opplyse om han ble oppfordret til å søke.

Innstillingsrådet har imidlertid ikke begrunnet hvorfor Mads Andenæs ikke er innstilt.

Sorenskriver Yngve Svendsen i Kristiansand er leder i innstillingsrådet. Han skriver i en tekstmelding til VG at eventuelle kommentarer til innstillingen må gis av Justisdepartementet. Der svarer kommunikasjonsavdelingen at de tar innstillingen til etterretning.

Her kan du lese mer om