FORKLARER SEG: Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen (i midten) og HV-sjefen Tor Rune Raabye (bak) forklarer seg under Stortingets høring om objektsikring, Foto: HALLGEIR VÅGENES VG

HV: Hvert femte nøkkelobjekt står uten plan for beskyttelse

HV-sjef Tor Rune Raabye sier at Heimevernet har planer og øvde mannskaper for å kunne beskytte 80 prosent av sine pålagte nøkkelobjekter. Høsten 2015 var andelen hele 97 prosent.

 • Alf Bjarne Johnsen

Artikkelen er over tre år gammel

I tillegg til dette har politiet bedt HV om å stille sikringsstyrker til en rekke av anleggene på sin liste, som skal beskyttes mot kriminalitet og terror. Ifølge Raabye har HV kontroll på omlag 70 prosent av disse objektene.

Les mer her: Politiet og Forsvaret samarbeider for dårlig

– Politiets behov er ikke dimensjonerende for HVs størrelse, sa HV-sjefen i høringen om objektsikkerhet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite mandag formiddag.

– Har HV de ressursene som trengs for å beskytte disse objektene, spurte komiteleder Martin Kolberg (Ap).

– Jeg skulle ønske at jeg hadde mye mer, svarte HV-sjefen.

Økt med 40 prosent

Raabye bekrefter nå opplysningene fra tillitsvalgte i HV; som slo alarm i VG tidligere i mars, om at HV har fått 40 prosent flere objekter på sin nøkkel-liste i den siste tiden,

Les også om HVs alarm: Færre soldater skal beskytte 40 prosent flere nøkkelobjekter

– Antallet nøkkelobjekter har i år økt med 40 prosent, Men det er likevel færre enn i 2012. Listene er i årlig endring. Nå har HV planer for 80 prosent av disse objektene, Det vil kunne ta tid å få iverksatt alle de nye planene, sa Raabye.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, som også deltok på Stortingets høring, har bedt HV-sjefen om å vurdere om deler av Sjøheimevernets oppgaver skal opprettholdes i HV. Det gjelder beskyttelse av sjøfronten på objekter som ligger ved kysten.

– Størrelsen, innregningen og omfanget på HV og hæren er tema, men jeg må holde meg innenfor rammene som ble lagt i langtidsplanen, sier Bruun-Hanssen til VG.

Ikke prioritert

Da forsvarstoppene var ferdig med sin del av høringen, gikk komiteleder Martin Kolberg langt i å si at ansvaret for svak objektsikring ligger hos regjeringen;

– Jeg vil tillate meg å si at regjeringen må ha fått råd, men at objektsikring ikke har blitt tilstrekkelig prioritert, sier Kolberg til VG.

Les også: Nektet å frigi kritisk rapport

NSM: Ledelsessvikt

Kontrollkomiteen i Stortinget startet mandag formiddag sin åpne høring om beskyttelse av skjermingsverdige objekter, etter at Riksrevisjonen avdekket alvorlige mangler i sin 2015-rapport.

Over flere år har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM, sett at sikkerheten rundt nasjonale nøkkelobjekter ikke har vært god nok. NSM-sjef Kjetil Nilsen sier at det skyldes manglende ledelsesfokus.

– Over lang tid har ikke dette området fått tilstrekkelig oppmerksomhet, og det er ikke foretatt god nok sikring, Årsakene er er manglende oppfølging på ledernivå, og manglende iverksetting. Objekteierne har ikke hatt god nok fokus, sa NSM-sjefen i høringen.

– Mye er gjort. Men vi står igjen med en god del. Jeg skulle ønske vi hadde kommet lenger, la Nilsen til.

Enkeltes ansvar

Nilsen sa at det er den enkelte eier av objektene som må ta tak i sikkerheten, og sørge for tilstrekkelig sikring.

I 2015 gjennomførte NSM inspeksjon av 50 slike objekter. Ifølge Nilsen var helhetsbildet at det er svakheter, så storr at de kan ba betydning også ut over enkelt.virksomhetene.

2014: Minst 17 terrormål fortsatt usikret

Mye arbeid gjenstår

– Men det må ikke heftes et inntrykk av at vi ikke har på plass noen grunnsikring. Men den bør bli bedre. Mange har mye arbeid igjen før de er i mål, sa Nilsen.

– Hvor lang tid til det ta, spurte komiteleder Martin Kolberg (Ap).

–Det er vanskelig å si om vi noen gang kommer dit, svarte NSM-sjefen, og viser til at objekter kommer til og faller fra, og at trusselbildet endrer seg.

Les også: Støre: Erna Solberg dekker over beredskapskritikk

Kjetil Nilsen sa også at virksomhetene har altfor lite oppmerksomhet rundt objektsikkerhet. Dette gjelder åpenbart både statlig eiede og privateide objekter. NSM har i en årrekke gitt råd til virksomhetene om hvordan de skal sikre bedre.

Et utvalg ledet av eks.ambassadør Kim Traavik kom i fjor med anbefaling om en ny sikkkerhetslov, for å tydeliggjøre ansvaret ytterligere for hvert enkelt objekt.

– Traavik-utvalgets rapport er en mulighet til å lage regler som er strammere i formen, sa Nilsen i høringen.

Skjermingsverdige nøkkelobjekter kan være ledelsesbygg for politiet og Forsvaret, anlegg som er vesentlig for at samfunnet skal kunne fungere i krise som vannverk, datasentraler, strømforsyning og lignende.

Rapporten

Riksrevisjonen fastslo i oktober at politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres.

Det mangelfulle samarbeidet omtales i Riksrevisjonens årsrapport som «svært alvorlig». Det er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker, og det benyttes kun unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse.

De to etatene har blant annet som oppgave å beskytte offentlige eiendommer permanent med fysiske tiltak eller med sikringsstyrker når situasjonen tilsier det.

Mer om

 1. Kontroll- og konstitusjonskomiteen
 2. Riksrevisjonen
 3. Politikk
 4. Terrorangrepet 22. juli - Politikk og samfunn
 5. Statsbudsjettet
 6. Forsvaret

Flere artikler

 1. HV: Hvert femte nøkkelobjekt står uten plan for beskyttelse

 2. SV og Ap: Stortinget fikk feilinformasjon om terrorsikring

 3. Anundsen om objektsikring:
  Rapporteringen glapp

 4. HV slår alarm: Færre soldater skal vokte 40 prosent flere nøkkelobjekter

 5. Politi-baser må trolig flyttes for å få høy nok sikkerhet

Fra andre aviser

 1. Forsvarssjefen ut mot Riksrevisjonen under høring i Stortinget

  Aftenposten
 2. Stortingshøringen: Forsvarssjefen går imot Riksrevisjonen om objektsikring

  Fædrelandsvennen
 3. Forsvaret og politiet rykende uenig med Riksrevisjonen om evnen til terrorsikring

  Aftenposten
 4. Spørsmålene statsministeren må svare godt på for å unngå mistillit

  Aftenposten
 5. Spørsmålene statsministeren må svare godt på for å unngå mistillit

  Fædrelandsvennen
 6. Solbergs svar roet ikke Stortinget: - Ingenting i høringen har endret grunnlaget for kritikken

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder