Mahad: – Jeg er sikker på at det løser seg

INNENRIKS

Historien hans er ikke sannsynlig, argumenterer staten. Mahad Mahamud mener imidlertid staten tar feil av både navn, personer og forklaringer.

  • Hilde Sandvær
Publisert: Oppdatert: 24.02.17 14:18

Fredag var siste rettsdag i saken hvor bioingeniøren Mahad Abib Mahamud (30) har saksøkt Utlendingsnemnda (UNE) for å ha inndratt hans norske statsborgerskap.

UNE mener Mahamud har løyet om sin identitet om at han er fra Somalia, og at han derimot er fra Djibouti. De har derfor inndratt hans norske statsborgerskap.

– Jeg føler meg lettet. Jeg ser frem til et positivt resultat og at ting ordner seg. Jeg er veldig glad for at jeg kom gjennom forhandlingene, sier Mahamud til VG etter rettsaken.

Mahad: – Føler seieren er på vår side

– Jeg føler at seieren er på vår side. Jeg er absolutt ikke nervøs jeg er sikker på at det løser seg. Jeg er kjempefornøyd med alt som kom fra vår side, sier Mahamud.

Han forteller at han ikke unner noen det han har opplevd den siste tiden med å bli statsløs.

– Du får angst, du blir nedbrutt og det er en psykisk belastning å føle seg utenfor samfunnet. Man har ikke tilgang til legehjelp eller arbeidstillatelse, sier han og fortsetter:

– Jeg er alt for glad i Norge. Jeg vil være her. Da jeg kom til Norge som barn tok barnevernet vare på meg og satset på meg, og det ønsker jeg å betale tilbake.

Staten: – Mahad lyver

I sin prosedyre fredag gjentok Regjeringsadvokaten at Mahamud har oppgitt uriktige opplysningen om nasjonalitet, klantilhørighet, språkferdigheter, skolegang, giftermål og hvorvidt han spilte fotball eller ikke før han kom til Norge.

– Ser man på disse motstridende forklaringer og giftermål på tvers av klanene så er ikke historien hans sannsynlig, sier advokatfullmektig Ellen Idun Lersbryggen i retten.

Les også: Mahads lærer: Han hadde bedre forutsetninger i fransk

Advokatene til Mahamud forklarer dette med at ulikheter skylder dårlige oversettelser og unøyaktig rapportskriving av UNE, og viser til at det også er motstrid mellom farens intervju og hans eget søknadsskjema. De mener det derfor har ingen bevisverdi.

Mahamud: – Dette er ikke min bror

Mahamuds advokater mener også staten har misforstått hva som er riktige navn og at det å knytte navn som er tilsynelatende like til samme person, ikke er holdbart.

– Det er forskjell på navnet Abib og Abdi. Abib betyr solfrø, Abdi betyr slave eller tjener, sier Nygård.

– Navnet er tilsynelatende det samme som saksøkers bror. Det er en forskjell men det er en slående likhet. Hva er så sannsynligheten for at de har tilnærmet like navn på begge sine foreldre, svarer Regjeringsadvokaten.

Id-kort er sentralt bevis

Et id-kort som staten hevder er Mahamuds djiboutiske bror, har vært et av statens sentrale bevis på at også 31-åringen er djiboutisk. Mahamud har imidlertid sagt at staten tar feil mellom hans bror og forretningsvenn.

Hans advokater la i går vekt på at de ansatte ved nasjonalt ID-senter er under opplæring.

– Derfor kan de bare gi veiledende uttalelser, og de skriver selv i rapporten at den kan ikke brukes alene. I tillegg har det ene bildet har så lav kvalitet at rapportskriver ikke kunne se kjennetegn som linjer i ansiktet og arr, påpeker Nygård.

Regjeringsadvokaten mener imidlertid at NIDs rapport må tillegges stor vekt.

– NID bruker en anerkjent metode i sitt arbeid. Det er to personer uavhengig av hverandre som har studert disse bildene i åtte timer hver og begge har konkludert med at det er mer sannsynlig at det er samme person enn at det ikke er det, argumenterer Lersbryggen.

Staten: – Dette er falske dokumenter

Staten viser også at de ikke har tillit til dokumentene hans, som det somaliske id-kortet, utsendt av somaliske myndigheter.

Les også: Jusseksperter: – Minst 29 statsborgerskap skulle aldri vært tilbakekalt

– Det er et falskt dokument, eller forfalsket. Når det gjelder de øvrige dokumentene er det synd at de som har utsendt dokumentene ikke kan avgi en forklaring på hvilken bakgrunn de har utsendt dokumentene, sier Lersbryggen.

Her er alle punktene staten mener er grunnene til at Mahamud lyver om identiteten sin.

Hun viser da til at Somalias ambassadør i Brussel Ali Saïd Faqi, og en kommandør fra det somaliske flyvåpenet har trukket seg fra å vitne i saken.

Mahads advokat: – Bevisenes skrus

– Vi har stor tro på saken og vi gleder oss til det kommer en dom, forteller advokatfullmektig Nygård til VG etter rettssaken.

Dom er ventet å komme i løpet av to uker.

– Saken har bekreftet det vi visste på forhånd alle bevisene fra staten må endres og skrus til for for å få det til å passe etter statens oppfatning. Det er ingen bevis som i kraft av seg selv som taler i retning av statens syn, sier advokat Arild Humlen som representerer Mahamud.

Erik Bratterud ved Regjeringsadvokaten mener de har fått bevist saken veldig godt.

– Det staten har argumentert for er at det samlede bevisbildet viser at forklaringen hans til norske myndigheter ikke har vært riktig, sier Bratterud.

Kan staten gjøre Mahad statsløs?

Mahad-saken har skapt diskusjoner om hvorvidt man kan gjøre en person statsløs eller ikke.

Elden om Mahad-saken: – Ulovlig å gjøre noen statsløs

Dette var også et av argumentene fra Mahamuds side i retten.

– Staten må tilbakekalle tidligere oppholdstillatelser for så å kunne benytte paragraf 66 om utvisning. Dette har ikke staten gjort, fastslo Nygård i Oslo tingrett i går.

Dette understreket Regjeringsadvokaten i dag at de ikke er enige i.

– Statsløshet er ikke et hinder for tilbakekall, sier Lersbryggen.

Saken til Mahad har også skapt en debatt om foreldelsesfrister knyttet til å tilbakekalle norske statsborgerskap. Blant annet har Venstre, sammen med SV og Ap, har lagt frem et forslag i Stortinget om at tilbakekalling av statsborgerskap kun kan skje etter behandling i domstolen.

Her kan du lese mer om