E-sjefen skal ha støttet regjeringens hemmelighold

IKKE BESTEMT SEG: Martin Kolberg (Ap) har ikke tatt stilling til om innstillingen fra kontrollkomiteen om terrorsikring må være hemmelig, og om Stortinget i så fall må holde et lukket møte. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Stortinget forbereder hemmelig møte om terrorsikring

Stortinget forbereder seg på sitt første hemmelige stortingsmøte i plenum på 25 år, for å behandle Riksrevisjonens rapport om objektsikring.

 • Alf Bjarne Johnsen
 • Marie Melgård
 • Oda Leraan Skjetne

Artikkelen er over tre år gammel

Ifølge VGs opplysninger fikk forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) støtte fra Etterretningstjenesten, da hun bestemte at den kritiske rapporten om terrorberedskapen i Norge skal holdes hemmelig, selv om regjeringen har vært hardt presset på hemmeligholdet.

Les mer her: Støre om Solberg: Hun dekker over beredskapskritikk

E-tjenesten sa nei til offentlighet

Mandag morgen startet kontrollkomiteen sin tredje høring om rapporten.

Bak lukkede dører skal E-sjefen, generalløytnant Morten Haga Lunde, ha fortalt komiteen at E-tjenesten var inne og vurderte om rapporten kunne frigis, eller om den måtte holdes hemmelig.

Etter møtet bekreftet Høyres Michael Tetzschner at E-tjenesten stilte seg bak avgjørelsen om at den måtte være gradert.

– Regjeringen er blitt kritisert for å ikke foreta en politisk overprøving av sikkerhetsfagfolkene. Og her må jeg si at jeg er glad for at regjeringen så langt har lyttet til det som har vært den faglige anbefalingen fra sikkerhetsmyndighetene.

– Alle er entydige, PST, E-tjenesten, forsvaret og politiet, sier Tetzschner til VG.

Erna Solberg i Stortinget: Visste ikke om manglende terror-sikring

- Understreker sakens alvor

KrFs Hans Fredrik Grøvan står imidlertid fortsatt på at regjeringen burde offentliggjort rapporten.

– Jeg synes sammendraget burde være offentlig. Det har jeg ment hele tiden. Vi kommer til å legge Riksrevisjonens alvorlige kritikk til grunn når vi nå skal behandle dette, sier Grøvan.

Martin Kolberg (Ap) sier han per nå håper at Kontrollkomiteen kan komme med en innstilling med en åpen del og en gradert del.

– Høringen understreker sakens alvor. Det var helt nødvendig å ha høringen. Riksrevisjonens rapport ble bekreftet, sier Kolberg til VG.

Tetzschner (H) mener derimot at høringen ikke var nødvendig for Kontrollkomiteens arbeid.

– Det ble sagt det samme fra alle de involverte partene, som var til stede i en slags ønskereprise, sier Tetzschner til VG.

E-sjefen støttet Søreide

E-SJEFEN: Morten Haga Lunde på vei inn i den lukkede høringen i Stortinget mandag formiddag. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Ifølge VGs opplysninger har altså E-sjefen støttet forsvarsministeren i hemmeligholdet, og kommet til at sikkerhetsloven ikke åpner for den åpenheten som både Riksrevisjonen og store deler av opposisjonen har krevd.

Overfor VG ønsket ikke Haga Lunde å kommentere hva han hadde sagt i høringen.

Rapporten ble publisert av Dagens Næringsliv i mars, men regjeringen har likevel nektet å frigi dette dokumentet.

Øker sjansen for hemmelig møte

VG er kjent med at også PST-sjef Benedicte Bjørnland forklarte seg, men hun skal ikke være bedt om råd i forhold til offentliggjøring. PST og Justisdepartementet skal hele veien ha støttet seg til Søreides vurdering, og dermed lagt til grunn at rapporten ikke skulle frigis.

Disse nye opplysningene øker sjansen for at Stortinget må ta diskusjonen om Riksrevisjonens rapport bak lukkede dører, når E-tjenesten slår fast at opplysningene i rapporten kan skade rikets sikkerhet.

For tidlig å si

Halvveis i dagens høring sa Martin Kolberg (Ap), leder i Stortingets kontrollkomité, at det hadde kommet fram nye opplysninger i dagens lukkede høring, men nektet å gi detaljer:

– Det er for tidlig å svare på om det blir en gradert eller åpen innstilling. Jeg vil vente til høringen er over og komiteen i fellesskap har drøftet dette spørsmålet, sa Kolberg.

Det er han som saksordfører, sammen med resten av komiteen, som nå må ta stilling til om de skal skrive en åpen eller en hemmelig komitéinnstilling.

– Høringen understreker sakens alvor. Det var helt nødvendig å ha høringen. riksrevisjonens rapport ble bekreftet, sier Kolberg til VG like etter høringen.

Avlyttingssikkert storting

Dersom komiteen avgir en gradert innstilling, må Stortinget behandle den bak lukkede dører og i et avlyttingssikkert lokale.

Stortingssalen er vurdert som et ikke sikkert nok lokale. Men etter det VG kjenner til har Stortingets presidentskap det siste halve året forberedt seg på denne muligheten.

Ifølge VGs kilder har Stortinget flere møtelokaler som store nok til å romme alle 169 representanter, og som kan sikres uten altfor store kostnader.

– Vi har en plan for å gjennomføre et lukket plenumsmøte i Stortinget, sier Brit Brenno, leder for konstitusjonell avdeling i Stortinget.

Lønnet E-offiserer fra utlandet

Hvis et slik møte finner sted, vil det være første gang siden 1993 at Stortinget må behandle en sak etter sikkerhetslovens bestemmelser.

Da behandlet man en hemmelig proposisjon om pensjonsforpliktelser for norsk etterretningsfolk som hadde fått lønn fra utenlandske etterretningstjenester.

Det ble rabalder da daværende statsråd Johan Jørgen Holst (Ap) senere bekreftet overfor VG at møtet hadde funnet sted, og at Stortinget hadde behandlet proposisjonen han selv hadde ført i pennen som forsvarsminister.

Med ujevne mellomrom behandler Stortinget også avtaler med fremmede makter bak lukkede dører, men med et lavere sikkerhetsnivå. Disse møtene finner derfor sted i Stortingssalen.

KrF reddet regjeringen

Regjeringen har gjennom et halvt år nektet å avgradere rapporten som viser store svakheter i politiets og Forsvarets planer for å sikre samfunnskritiske objekter, dersom det skulle bli nødvendig i krig eller krise.

I et offentliggjort sammendrag slo Riksrevisjonen fast at politiet og Forsvaret ikke samarbeider godt nok, vurderte saken som «svært alvorlig», som er Riksrevisjonens kraftuttrykk for elendig embetsførsel fra de to berørte etatene.

Les mer her: Politiet og Forsvaret samarbeider for dårlig

Krangelen mellom regjeringen og Stortinget har handlet om å nedgradere rapporten slik at alle kunne få lese Riksrevisjonens rapport, men det nektet forsvarsministeren.

Opposisjonen med Kolberg i spissen lyktes heller ikke med å få Stortinget til å tvinge regjeringen til åpenhet, fordi KrF var enig med regjeringspartiene Høyre og Frp om at rapporten ikke skulle ut.

Mer om

 1. Solberg-regjeringen
 2. Kontroll- og konstitusjonskomiteen
 3. E-tjenesten
 4. Terror
 5. Forsvaret
 6. Riksrevisjonen

Flere artikler

 1. Hemmelig møte på Stortinget: – Parodisk og pinlig

 2. Hemmelig møte i Stortingets kino

 3. Ettergår Erna Solbergs forklaring om terrorsikring

 4. Kontrollkomiteen kaller inn regjeringstopper til terrorhøring

 5. Kontrollkomiteen fortsetter granskingen av regjeringens terrorsikring

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder