ØKER UTDANNINGSLENGDEN: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har fra før økt karakterkravene for å komme inn på lærerutdanningen. Nå øker han utdanningslengden. Foto: Annemor Larsen VG

Skolestart: Slik blir den nye 5-årige lærerutdanningen

Barneskolelærere skal ha praksis i barnehage

Ny lærerutdanning starter neste høst

Kravet om karakteren 4 i matte for å komme inn på lærerutdanningen, er bare en del av regjeringens lærerløft. Fra neste høst innføres den nye femårige lærerutdanningen.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Regjeringen vil også at lærere på barnetrinnet skal bli eksperter på begynneropplæring, og ta deler av praksisen sin i barnehage.

Lærere på 5. til 10. trinn skal ha fordypning i to til tre skolefag – og kan ta deler av praksisen i videregående skole.

Les også: Tre av fire strøk etter statens mattekurs

Femårig for alle grunnskolelærere

– Elevene i norsk skole skal lære mer, og vi trenger en ny og forbedret lærerutdanning. Derfor innfører regjeringen femårig masterutdanning for alle grunnskolelærere fra høsten 2017, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vg har lest Kunnskapsdepartementets nye rammeplan for innholdet i den femårige lærerutdanningen, som ble presentert i sommer.

Målet er at neste generasjon lærere vil få mer forskningsbasert kunnskap, mer faglig fordypning og mer praksis før de skal ut i jobb.

Mer faglig tyngde

– Nyutdannede lærere skal ha med seg nok faglig tyngde til å kunne være kritiske, stille spørsmål og reflektere over egen undervisning. De skal være oppdatert på relevant forskning, og være i stand til å prøve ut nye undervisningsmetoder i klasserommet, sier kunnskapsministeren.

De nye, femårige lærerutdanningene får samme navn som i dag: Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 og Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10.

Lærerstudentene på utdanningen for trinn 1 til 7 vil kunne ta mastergrad i begynneropplæring.

For begge masterutdanningene blir digitale ferdigheter og bruk av IKT i undervisningen sterkere vektlagt enn i dag – i alle fag.

Mer praksis

Fremtidige lærerstudenter vil også få mer praksis enn før: Antallet praksisdager blir økt fra 100 til 110 dager. I tillegg kommer 5 dager observasjonspraksis.

De som skal undervise de yngste elevene, skal også ha 5 dager praksis i barnehage.

– Hver høst starter 60 000 norske seksåringer på skolen. De er fulle av spenning og forventninger, og har ti år i grunnskolen foran seg. Ved å gi fremtidige lærere praksis i barnehagen, kan vi forberede dem bedre på å gi førsteklassingene en trygg og god start på skolen, begrunner Røe Isaksen.

Barn og unges utvikling og læring er et gjennomgående tema i den nye lærerutdanningen, der nettopp koblingen mellom skolefag og pedagogikk blir enda tettere enn i dag.

For å synliggjøre pedagogikkens plass i utdanningen, er navnet «Pedagogikk- og elevkunnskap» bevart i masterutdanningen.

Fremtidige lærerstudenter vil kunne ta masterfordypning i profesjonsrettet pedagogikk eller spesialpedagogikk, i tillegg til alle undervisningsfagene i skolen.

– Vi har nå lagt rammene for en ny grunnskolelærerutdanning. Fra før har vi lagt frem en stortingsmelding om innholdet i skolen, og vi er i gang med en ny rammeplan for barnehagene. Samlet gir dette oss et godt utgangspunkt for å heve kvaliteten i alle lærerutdanningene, fra barnehagelærer til lektor, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder