VIL RUSTE OPP SPESIALGRUPPE: Politireserven blir uhyre sjelden kalt ut. Nå vil POD sette av 20 millioner kroner til å etablere og styrke gruppen i løpet av det første året.  Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

VIL RUSTE OPP SPESIALGRUPPE: Politireserven blir uhyre sjelden kalt ut. Nå vil POD sette av 20 millioner kroner til å etablere og styrke gruppen i løpet av det første året. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Ny rapport fra Politidirektoratet: Vil gi reservegruppe nytt liv

Kun noen få ganger siden Lillehammer-OL har den vært i
aksjon. Nå vil Politidirektoratet blåse liv i den såkalte Politireserven.

Mona Byrkjedal
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Politireserven består av sivile som gis begrenset politimyndighet når de kalles ut på oppdrag.

Men det er altså uhyre sjelden at de blir kalt ut etter at gruppen ble opprettet i 1953: Første gang var faktisk under Lillehammer-OL i 1994.

Ifølge PODs rapport som VG nå har fått tilgang til, ble Politireserven også benyttet under det kongelige bryllup i 2001. Det heter også at mannskaper fra styrken ble brukt Norway Cup og Nobel-arrangementer.

Men i Gjørv-rapporten etter 22. juli 2011 ble det lagt til grunn at Politireserven kun er benyttet en gang – og det var under OL på Lillehammer. Og under terrorangrepet 22. juli 2011 ble gruppen faktisk godkjent til bruk, men ikke benyttet.

Les også: Ingen styrking av operative politibåter siden 22. juli

600 personer

Uansett er det nå snakk om en kraftig opprusting, hvis POD får det som de vil. De vil legge opp til en langt mer aktiv bruk:

** POD vil sette av 20 millioner kroner for å etablere og styrke gruppen i løpet av det første året, og minst 16 millioner kroner. Det er lagt til grunn i rapporten at reservegruppen skal bestå av om lag 600 personer fordelt på de 12 nye politidistriktene.

** POD vil gjennomføre hyppigere treninger av mannskapene. De ønsker at styrken skal gjennomføre vedlikeholdstrening hvert tredje i år, i stedet for cirka hvert sjette-syvende år, som de gjør i dag. Disse treningene og innføringskurs for nye styrker er beregnet å koste om lag fem millioner i året. I tillegg anslås kostnader til lønn og lokalleie i distriktene å komme på fire millioner per år.

** Det operative utstyret er beskrevet som «gammelt og med til dels store mangler», og må byttes ut. Nye klær og materiell er anslått å koste fem millioner kroner. I tillegg er to millioner kroner satt av til lønn og administrasjon.

Les også: Politiet fem år etter 22/7: - Det gjenstår mye arbeid før vi eventuelt kan unne oss en pust i bakken

– Må styrke ordinært politi

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener det ordinære politiet må styrkes først, før bruk av Politireserven blir et tema.

KRITISK: Sigve Bolstad, leder i Politiets fellesforbund. Foto: Jørgen Braastad VG

– Det høres prisverdig ut, men slik som situasjonen i norsk politi er i dag, har man ikke råd til å ansette de som er ferdig utdannet, det er stillinger ledig, og det gjenstår store investeringer i det ordinære politiet som det ikke er mulig å finansiere i dag. Det må prioriteres først, punktum, sier Bolstad til VG, og legger til:

– Det kan virke som at det er for dyrt å få ordinært politi ut i jobb, og at man dermed har tenkt å bruke billigere løsninger for å sikre beredskapen, slik som Politireserven.

Les også: Justisministeren: – Vi blir aldri perfekte

– For tidlig

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til VG at de nettopp har fått rapporten, og at det dermed er for tidlig å konkludere med hva den skal benyttes til og hvilke økonomiske betingelser den vil bli gitt.

Årsaken til at Politireserven ikke ble benyttet 22. juli 2011, var at styrken ble vurdert som en «marginal ressurs», og at politiet ikke visste om reserven hadde de nødvendige våpengodkjenninger. Derfor ble i stedet Heimevernet benyttet.

– Er det en ressurs vi har bruk for – spesielt sett opp mot Forsvarets ressurser?

– Vi har nettopp mottatt rapporten. Oppfølging av den vil bli en del av nærpolitireformen, sier statssekretær Ove Vanebo (Frp).

Les mer: Så lang tid tar det for Beredskapstroppen å komme seg rundt i landet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder