SLO ALARM: I et halvt år har Spesialenheten etterforsket politivarselet i Vest politidistrikt. 29 personer er avhørt i saken, alle med status som vitne. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Narkovarselet i Bergen: – Ikke grunnlag for å straffe politiet

Spesialenheten for politisaker konkluderer med at ingen i Bergenspolitiet kan straffes for sine prioriteringer i alvorlige narkotikasaker.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

12. november i fjor kunne VG fortelle at en høyt betrodd polititjenestemann i Vest politidistrikt hadde slått alarm om manglende etterforskning av grove narkotikasaker.

Professorer: – Politiet bryter loven

Politimannen hevdet at det forelå en stående føring om ikke å gripe inn mot personer som var mistenkt for alvorlig narkotikakriminalitet, og at langere og bakmenn fikk gå fri.

Etter å ha etterforsket saken i et halvt år, har Spesialenheten henlagt saken som intet straffbart forhold anses bevist.

Spesialenheten konkluderer med at det verken ved opptreden i sammenheng med konkrete hendelser som er omhandlet i varslet, eller gjennom føringer for arbeidet for
narkotikaovertredelser ved Bergen sentrum politistasjon, er opptrådt på et vis
som kan lede til straffansvar for ansatte i Vest politidistrikt eller for Vest politidistrikt
som foretak.

FRIKJENNER POLITIET: Jan Egil Presthus leder Spesialenheten for politisaker. Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix

Har vært nedprioritert

Spesialenheten mener likevel at etterforskningen viser at innsatsen mot narkotikaovertredelser ved Bergen sentrum politistasjon har vært nedprioritert.

– Dette underbygges også ved at politidistriktets måloppnåelse for antallet alvorlige
narkotikasaker er lavere i 2015 og 2016 enn for tidligere år, heter det i vedtaket.

Spesialenhetens mener at de skjønnsmessige vurderingene som ligger til grunn for føringene som innebærer en nedprioritering, ikke er av en karakter som kan medføre straffansvar, verken sett i forhold til politiets lovpålagte oppgaver eller sentrale direktiver.

– Det legges fortsatt ned en betydelig innsats for å bekjempe narkotikakriminalitet, og det kan - vurdert i forhold til samlet oppgavemengde og kapasitet - generelt sett ikke konstateres å være opptrådt på et vis som er straffbart, uttaler Spesialenheten.

En av hendelsene som er beskrevet i varslet, fra en leilighet i Fyllingsdalen i januar 2014, er ifølge vedtaket vurdert til å være strafferettslig forldet.

– Egnet for gjennomgang

Spesialenheten mener saken reiser flere spørsmål som er egnet for gjennomgang i
politidistriktet. Etter Spesialenhetens vurdering vil dette blant annet kunne gjelde intern kommunikasjon og rutiner ved beslutning som gjelder avgrensning i arbeidet med straffesaker.

– Spørsmålet om det med bakgrunn i varslet bør finne sted endringer, må vurderes av Vest politidistrikt og styrende organer, skriver Spesialenhetens leder Jan Egil Presthus.

Statsadvokaten: – Gransket bergenspolitiet

ADVOKAT: Birthe Eriksen er advokat for politivarsleren i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Politimester Kaare Songstad sier at politiet tar Spesialenhetens henleggelse til etterretning.

– At Spesialenheten konkluderer med at det ikke har vært begått lovbrudd her er jeg glad for. Spesialenheten synes å ha undersøkt grundig de påstander som er fremsatt om politidistriktets håndtering av narkosaker i denne perioden. Det har vært krevende for politidistriktet med et negativt fokus i denne perioden, skriver han i en e-post til VG.

Varsleren: – Ikke skuffet

Varsleren sier gjennom sin advokat Birthe Eriksen at han ikke er skuffet over Spesialenhetens vedtak.

– Han har aldri ønsket noen enkeltpersoner straffet i denne saken, noe han også har presisert overfor Spesialenheten. Han har kun ønsket å bringe en uholdbar praksis til opphør. Han er også klar på at positive endringer har skjedd ved politidistriktet i kjølvannet av varselet, sier Eriksen i en e-post til VG.

Eriksen sier at varsleren har stilt spørsmål ved om det er akseptabelt at frykten for en etterfølgende etterforskning skal være til hinder for at politiet beslaglegger store narkotikapartier.

– Det spørsmålet svarer Spesialenheten ikke på.

Eriksen understreker at varsleren har påpekt at praksisen som er beskrevet i varselet har vært kontraproduktiv i forhold til effektiv kriminalitetsbekjempelse, og at den har vært etisk uholdbar og tvilsom i forhold til forsvarlig straffesaksbehandling.

– Ingenting i Spesialenhetens vedtak rokker ved denne oppfatningen. Min klient har ikke på noe tidspunkt fokusert på den strafferettslige siden av saken.

I det 52 sider lange varselet som ble levert politimester Kaare Songstad i april i fjor, tar den høyt betrodde tjenestemann i bergenspolitiet et knallhardt oppgjør med det han oppfatter som en ukultur i Vest politidistrikt:

– Trygg by for kriminelle

– Bergen oppfattes i store deler av det kriminell miljøet som en trygg by for de som ønsker å drive stort i narkotikabransjen. Det hersker en oppfatning av at politiet i byen kun arresterer småselgere, skriver han.

Politileder: Slakter håndteringen av varselet

I varselet beskriver varsleren hvordan ulike ledere har sanksjonert føringen om å avslutte kampen mot kriminelle nettverk som profitterer på narkosalg. Han lister opp en rekke konkrete eksempler på at politifolk har fått direkte ordre om å ikke arrestere kjente langere og beslaglegge stoffet deres.

Disse hendelsene betegnes av varsleren som mulige brudd både på straffeprosess- og politiloven, og i direkte motstrid med Riksadvokatens rundskriv som ettertrykkelig presiserer at «alvorlige narkotikalovbrudd» skal prioriteres.

Monika-saken: Brøt ikke loven

Statsadvokaten: – Gransket bergenspolitiet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder