DOMSAVSIGELSE: Eidsivating lagmannsrett avsa dom i ankebehandlingen av Alvdal-saken mandag. For to av de tiltalte ble det mildere straff, for én ble det uendret, mens hovedmannen fikk en skjerpet straff. Foto: Scanpix

Alvdal-moren lo da hun fikk mildere straff

... mens hovedmannen (64) fikk en skjerpet forvaringsdom

HAMAR (VG Nett) Hovedkvinnen (46) i Alvdal-saken lo og smilte da Eidsivating lagmannsrett idømte henne en mildere straff enn tingretten.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Juryen i Eidsivating lagmannsrett har allerede funnet de fire tiltalte i saken skyldige. I dag blir den endelige dommen, med straffutmåling og erstatningsansvar, avsagt i rettssal 8 i tinghuset i Hamar.

Den hovedtiltalte kvinnen ble dømt til fengsel i tolv år. Hun slapp unna forvaringsdommen som hun ble idømt i Nord-Østerdal tingrett i vinter. Da ble hun dømt til elleve års forvaring.

- Det er gode utsikter til at den dominerende, eller utløsende, årsaksfaktor til overgrepene vil bli borte i løpet av soningen, skriver lagmannsretten i dommen.

Forvaring er en straffereaksjon som kan føre til fengsel livet ut, fordi den opprinnelige dommen kan bli forlenget et ubegrenset antall ganger.

- Impulsivt lettet

46-åringen smilte og lo sammen med sin forsvarer Steffen Brandstad da hun forsto at hun slapp en forvaringsdom.

- Hun ble impulsivt lettet over å slippe forvaring. Men samtidig har det vært en svært tøff dag, hun er dømt til tolv års fengsel for noe av det verste man kan bli dømt for - overgrep mot sine egne barn, sier forsvarer Brandstad til VG Nett.

Brandstad sier at 46-åringen er lettet over at hun nå får en mer forutsigbar soning, der hun vet når hun slipper ut av fengsel.

- Hadde det blitt forvaring, ville vi ha anket på stedet. Nå skal vi bruke litt tid på å sette oss inn i dommen, sier Brandstad.

LETTET: Alvdal-moren (46) slapp forvaring da Eidsivating lagmannsrett avsa dommen i ankebehandlingen av Alvdal-saken. Her er hun avbildet sammen med sin forsvarer Steffen Brandstad under hovedforhandlingen i Nord-Østerdal tingrett i vinter. Foto: Roger Neumann

Overrasket statsadvokat

Statsadvokat Iris Storås fremsto som noe skuffet da det ble klart at kvinnen ble idømt en mildere straff enn i tingretten. For to uker siden la hun ned påstand om 14 års forvaring for 46-åringen.

- Vi må sette oss grundig inn i dommen og se hvordan retten begrunner dette. Konklusjonen fra de sakkyndige er såpass klar, at jeg må innrømme at jeg er noe overrasket over denne dommen, sier Storås til VG Nett.

- Jeg er forundret over at hovedkvinnen ikke dømmes til forvaring, men jeg regner med at påtalemyndigheten kommer til å anke dette videre til Høyesterett, sier bistandsadvokat til et av Alvdal-barna, Anne Kristine Bohinen.

Forsvarer Brandstad mener det aldri har vært grunnlag for forvaring mot hans klient.

- Vilkårene har ikke vært til stede. Jeg mener påstanden om forvaring mot min klient har basert på et meget tynt grunnlag, sier Brandstad.

PLUSSET PÅ ETT ÅR: Forvaringsdommen mot hovedmannen i Alvdal-saken ble skjerpet fra tolv til 13 år. Her fra hovedforhandlingen i Nord-Østerdal tingrett i vinter. Foto: Roger Neumann

Skjerpet straff

Den hovedtiltalte mannen fikk en skjerpet straff. I tingretten ble han dømt til tolv års forvaring. Lagmannsretten dømte ham til forvaring i 13 år med en minstetid på åtte år.

Lagmannsretten begrunnet straffeutmålingen med at hovedmannen ikke viser noen tegn til å få behandling for sin pedofilidiagnose.

- Han har ikke gitt uttrykk for anger eller bekymring for hva hans handlinger kan ha gjort med barna. I stedet er han opptatt av det uføre saken har brakt ham i, heter det i dommen.

- At de har lagt til ett år har ikke så mye å si når minstetiden er den samme. Jeg mener at det ikke er grunnlag for forvaring når man idømmer en så lang fengselsstraff. Det er kvalifisert gjetning at det er fare for gjentakelse når min klient slipper ut når er i slutten av 70-årene, sier forsvarer Sverre Næss.

Naboekteparet (begge 46) ble dømt til tre og fire års fengsel for medvirkning til overgrep mot barna.

Ingen av de dømte anket dommen på stedet. Alle ba om betenkningstid til å sette seg grundig inn i dommen.

Overgrepsregime

Lagmannsretten er i dommen krystallklare på hvor de grusomme overgrepene de fire barna i saken har blitt utsatt for.

- De voksne skapte et overgrepsregime, og utsatte barna for jevnlige overgrep. Barna hadde særskilte behov for omsorg, i stedet ble de utsatt for seksuelle overgrep, heter det i dommen.

Lagmannsretten mener det er skjerpende at andre personer var til stede mens overgrepene ble begått. Også det at så mange av overgrepene var filmet og tatt bilder av, begrunnet retten som skjerpende.

Lagmannsretten mener det er bevist at naboekteparet visste at barna deres ble utsatt for overgrep av de to hovedtiltalte. I dommen blir det også lansert en mulig årsaksgrunn for at nabobarna ble tatt med til huset i Alvdal der hovedmannen og hovedkvinnen bodde.

- Nabobarna kan ha blitt stilt til disposisjon for seksuelle overgrep i bytte mot hasj.

Lagmannsretten ser på det som mulig at den hovedtiltalte mannen, som hadde god økonomi, skaffet, det økonomisk dårligere stilte ekteparet, narkotika i bytte mot at barna kunne misbrukes seksuelt.

- Men dette kan ikke bevises.

Erstatning

De fire Alvdal-barna ble tilkjent høye erstatninger. Hovedmannen og Alvdal-moren må begge betale 350.000 kroner til hvert av hennes barn.

Hovedmannen må også betale 250.000 kroner til nabojenta, og 200.000 kroner til lillebroren hennes. Alvdal-moren må betale 150.000 kroner til hvert av nabobarna.

Naboekteparet må betale erstatning til sine to barn. Han må betale 200.000 til hvert av barna, mens hun må betale 100.000 kroner til sønnen. Nabomoren må ikke betale erstatning til datteren.

Les også

 1. Alvdal-juryen må svare på 92 spørsmål

  Partene har sagt sitt om skyldspørsmålene i Alvdal-saken. Nå er det opp til juryen å komme med svarene.
 2. Forbereder nye millionkrav i Alvdal-saken

  Eidsivating lagmannsrett setter med sin dom mandag bare et foreløpig punktum for Alvdal-saken.
 3. Advarer mot å la naboene gå med i dragsuget

  Foreldrene til nabobarna er skyldige i medvirkning til bare en mindre del av overgrepene de hovedtiltalte har…
 4. Ber om 14 års forvaring for de hovedtiltalte

  Alvdal-saken inneholder ingen formildende omstendigheter, framholdt aktor i sin prosedyre onsdag.
 5. Alvdal-barnas forklaringer trolig avgjørende

  Juryen i Alvdal-saken må ha lagt avgjørende vekt på barnas forklaringer om grove seksuelle overgrep.
 6. Alle kjent skyldige i Alvdal-saken

  Alle de fire tiltalte i Alvdal-saken er kjent skyldige av juryen i Eidsivating lagmannsrett.
 7. Forsvarer: - Det er bildene som gjør Alvdal-saken spesiell

  Advokat Steffen Brandstad, som forsvarer den hovedtiltalte moren (46)i Alvdal-saken advarer mot å la seg rive med av…
 8. Voksen sønn: - Fikk godteri for å holde kjeft om overgrep

  HAMAR (VG Nett) Den voksne sønnen forteller han fikk belønning hvis han ikke fortalte om de angivelige overgrepene faren…
 9. Anklager Alvdal-tiltalte for overgrep mot spedbarn

  HAMAR (VG Nett) Barnets mor har fortalt barnevernet om seksualisert adferd og synlige skader som kan stamme fra grove…
 10. Alvdal-tiltalt fraktet til sykehus

  HAMAR (VG Nett) Den ene tiltalte kvinnen (46) i ankebehandlingen i Alvdal-saken ble akutt syk på vei til rettssalen.
 11. Alvdal-saken: Flere tøffe beskyldninger mot hovedtiltalt mor

  Den nå 46 år gamle hovedtiltalte kvinnen i Alvdal-saken har utsatt både eldstedatteren og barnebarnet for seksuelle…
 12. Voksen sønn anmelder Alvdal-tiltalt for overgrep

  HAMAR (VG Nett) Da sønnen ble kalt inn som vitne i ankebehandlingen i Alvdal-saken, forsto han at han måtte fortelle…
 13. Nabomann: - Alvdal-moren forsvarte overgrep mot egne barn

  HAMAR (VG Nett) Den hovedtiltalte kvinnen (46) i Alvdal-saken skal ha hatt en definisjon på hva som var overgrep og…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder