SVARER: Jonas Gahr Støre møtte tirsdag pressen og forklarte seg i saken om tildelingen av penger til en barndomsvenns stiftelse. Foto: Berit Roald/Scanpix

- Støre er ikke inhabil, mener juridisk ekspert

(VG Nett) Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener Jonas Gahr Støre er langt innenfor lovens krav til habilitet da han tildelte penger til en barndomsvenns stiftelse.

Øyvind Gustavsen
ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Tirsdag skriver Dagbladet at Jonas Gahr Støre i 2008 bevilget seks millioner kroner til stiftelsen Senter for nordområdelogistikk, ledet av en tidligere skolekamerat av utenriksministeren.

Utenriksministeren fortalte pressen at han ikke vurderte ikke sin egen habilitet i saken, fordi søknaden kom fra Norges Rederiforbund.

Det synes Anders Anundsen, leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, er urovekkende.

- Hvor grensen for habilitet går er justisdepartementets lovavdeling flinkere enn Jonas Gahr Støre til å bedømme. Utenriksministeren burde derfor bedt om råd for å vurdere sin habilitet i denne saken, sier Anundsen til VG Nett.

- Uproblematisk

Nå får imidlertid Støre støtte fra jusprofessor og ekspert på forvaltningsrett Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen. Han mener Støre har sitt på det tørre i denne saken.

- At man kjenner og omgås hverandre, er ikke nok til å bli inhabil i Norge, sier Bernt, og understreker at loven legger terskelen svært høyt for at noen regnes som inhabil.

- Man kan diskutere om terskelen ligger for høyt, men loven er nå en gang der. Og ut fra de opplysningene som så langt foreligger, er det ingenting tyder på at Støre er i nærheten av å være inhabil, sier Bernt.

- Realitetene i denne saken er et samarbeid mellom staten og en privat investor, som selv spytter inn flere millioner kroner. Tildelingen blir gjort for å ivareta statlige interesser i nordområdene. Dette er i seg selv uproblematisk, sier Bernt.

- Slekt og aller nærmeste venner

Han sier at slik inhabilitetsreglene har vært forstått og praktisert, vil utenriksministeren i praksis kun være inhabil ved tildeling til slektninger, sine aller nærmeste venner og i saker der han selv vil kunne ha en økonomisk gevinst.

- Det er ikke tilstrekkelig at Støre og Tschudi har gått på samme skoler, og Tschudi var gjest i Støres 50-årsdag. Det er ingenting som tyder på at det har vært noe nært personlig vennskap dem, sier Bernt.

Han mener det vil være anstaltmakeri å kreve at Støres habilitet vurderes ved enhver tildeling til mennesker han kjenner og har omgang med.

- Å dyrke et stort nettverk er en naturlig del av en statsråds arbeidsoppgave. Vi må ikke ha regler som sier at du er inhabil hvis du er kompetent, sier Bernt.

- Skaper politikerforrakt

Støre-saken er den siste i en rekke saker der det stilles spørsmål ved regjeringens habilitet under tildeling av økonomisk støtte.

Omdømmeekspert Sigurd Grytten i kommunikasjonsbyrået Burston-Marsteller i Norge, tror det skaper politikerforrakt.

- Politikerforakten får alltid næring når det kommer slike saker. Når media griper fatt i sakene, så dannes et omdømme som ikke nødvendigvis er riktig. Og selv om omdømmet går ned, betyr det ikke at statsforvaltningen er dårlig.

- Mindre alvorlig enn Lysbakken-saken

- Støre har vært regnet som en av pilarene i regjeringen. Er det alvorligere at han nå konfronteres med en slik sak enn at Lysbakken og Aasland gjør det?

- Slik det framstår i dag er dette neppe et brudd med habilitetsreglene, slik Lysbakken-saken var det. Lysbakken satt i styret til Reform før han ble statsråd, sier Grytten.

- Men Støre-saken kan skape en diskusjon om hvor grensene for habilitet går og bør gå. Samtidig må vi huske på at statsråder har et enormt nettverk, og at dette er viktig for å kunne gjøre en god jobb, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder