HEMMELIGHOLDT: Utdanningsdirektoratet har holdt flere av tilsynsrapportene som avdekker de mange bruddene på opplæringsloven hemmelig helt til i dag. Først i morgen vil kunnskapsminister Kristin Halvorsen legge frem rapporten på en konferanse i Trondheim. Bildet er fra underskrivingen av det nye manifestet mot mobbing på Møllergata skole i forrige uke. Foto: Helge Mikalsen

237 brudd på mobbeloven

(VG Nett) Det første nasjonale tilsynet med det psykososiale arbeidsmiljøet ved norske skoler viser 237 lovbrudd.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Det kommer frem i den hittil hemmeligstemplede tilsynsrapporten, som skal offentliggjøres onsdag.

TIPS OSS OM MOBBING!

Mange skoler lar være å innføre tiltak og fatte vedtak om å gripe inn mot mobbing.

Det kommer frem i den hittil hemmeligstemplede tilsynsrapporten, som skal offentliggjøres onsdag.

I rapporten, som VG har fått innsyn i, går det frem at lovbruddene ofte dreier seg om mangler innen skolenes forebyggende arbeid, det individrettede arbeidet eller elevers og foreldres brukermedvirkning.

Flere av tilsynene viser manglende rutiner på hvordan mobbesaker skal håndteres etter loven.

- Skolene ha jevnt over mangelfulle rutiner med å fatte enkeltvedtak slik loven fastsetter. Dette gjelder både vedtak ut fra eget initiativ og vedtak etter henstillinger om tiltak fra elever og foreldre, skriver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Det understrekes at skolen alltid skal fatte et enkeltvedtak når elever og foreldre henstiller om tiltak som berører det psykososiale miljøet. Skolene har altså en vedtaksplikt, understreker Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i sine tilsynsrapporter.

Henstillinger fra elever og foreldre om at skolen bør håndtere en mobbesak, behøver ikke være skriftlige. Skolen må også ta stilling til muntlige henvendelser. Skolen kan ikke avvise en henstilling fordi den ikke er skriftlig eller unnlater å angi hvilke tiltak eleven og foreldrene ønsker, presiserer tilsynsmyndigheten.

Påleggene som er gitt er begrunnet i skolenes praksis som strider med opplæringslovens rettslige krav.

I tillegg til de mange påleggene om å rette opp bruddene på opplæringsloven, rapporterer fylkesmennene om til sammen 622 korreksjonspunkter. Flest punkter å rette opp, har skolene i Finnmar, med 19 korreksjonspunkter. Færrest har skolene i Rogaland med seks korreksjonspunkter.

Korreksjonspunktene beskriver hva skolene må rette opp for å drive i tråd med opplæringslova. Hvert pålegg eller lovbrud kan innholde flere korreksjonspunkter.

Det nasjonale tilsynet omfatter 99 skoler i 47 kommuner. Tilsynet, som er gjennomført av utdanningsdirektørene hos landets fylkesmenn, avdekker til sammen 237 brudd på paragraf 9a-3 hvor det heter at «alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring».

Venstreleder og skolepolitiker på Stortinget, Trine Skei Grande, mener de mange lovbruddene tyder på at lovforskriften og regelverket er for komplisert.

- Det interessante er jo ikke nødvendigvis å telle lovbrudd, men å finne ut om det er noen sammenheng mellom å følge loven og få ned mobbingen ved skolene, sier Skei Grande til VG.

Hun mener denne sammenhengen må vies mer oppmerksomhet, og om mulig allerede i det nasjonale tilsynet med skolenes bruk av «mobbeloven» i 2011.

Skei Grande synes uansett antall lovbrudd, pålegg og korreksjonspunkter er stort.

Rystet

Frp's medlem i Stortingets utdanningskomite, Mette Hanekamhaug, er rystet over de mange bruddene på mobbeloven.

- At kun en av 99 skoler klarer å unngå lovbrudd, er alarmerende. Hver gang jeg har påpekt at noe må gjøres med mobbingen i skolen, har Kristin Halvorsen vist til at det skal gjøres et nasjonalt tilsyn. Nå er tilsynet gjennomført, og det skjer ellers ingenting. Nå må
Halvorsen følge og påse at skolene retter opp hvert eneste ett av de 237 lovbruddene. Det høres omfattende ut, men det er helt
nødvendig at skolene følger rutinene som lovverket krever i mobbesaker, mener Hanekamhaug.

Hun har lenge foreslått egne ombud som håndterer mobbesaker.

- Regjeringen har stemt i mot våre forslag om dette. Nå vil Kristin Halvorsen snart foreslå dette selv. Da skal hun få Frp's støtte. Det er det samme hvem som foreslår tiltaket, bare det blir gjennomført, sier Hanekamhaug til VG Nett.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder