I VARETEKT: Terrorsiktede Anders Behring Breivik sier isolert på Ila sikringsanstalt i Bærum. Ifølge rettspsykiaterne Torgeir Huseby og Synne Sørheim er han paranoid schizofren, men han får ikke behandling. Foto: Henning Carr Ekroll/VG

Dansk rettspsykiater overrasket over at Breivik fortsatt er i fengsel

Ville trolig blitt innlagt til observasjon i Sverige og Danmark

(VG Nett) Sjefsoverlege ved Retspsykiatrisk klinik i København undrer seg over at Anders Behring Breivik fremdeles sitter i fengsel dersom han er psykotisk.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL
Rättsmedicinalverket - En expertmyndighet inom rättsväsendetForside - klinik

- Det blir hypotetisk, men i Danmark vil jeg tro at hvis to rettspsykiatere gjennomfører en observasjon og merker at personen kan være sinnssyk og svært farlig, så vil personen bli flyttet til en psykiatrisk institusjon, sier ledende overlege Dorte Sestoft ved Retspsykiatrisk Klinik i København.

- Det vil også være for hans egen del, fordi han vil ha behov for behandling, legger hun til.

BAKGRUNN: Breivik får ikke medisiner

Sitter fengslet

Terrorsiktede Anders Behring Breivik (32) har sittet isolert i Ila fengsel i mer enn fem måneder, på tross av at de to rettsoppnevnte sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim har konkludert med at han lider av den svært alvorlige sinnslidelsen paranoid schizofreni.

Ifølge psykiaterne har han så nedsatt funksjonsevne at han knapt er i stand til å ta vare på seg selv. Blant symptomene er vrangforestillinger og tankeforstyrrelser, manglende empatifølelse og høy risiko for selvmord, skriver de.

Ifølge psykiaterne har Breivik lidd av dette sykdomsbildet i lang tid:

«Observandens alvorlige sinnslidelse var på dette tidspunktet [22.juli, journ anm.] ubehandlet. Han har heller ikke før eller etter de påklagede handlinger mottatt adekvat behandling for sin sykdom», heter det i deres rapport.

Likevel er den terrorsiktede 32-åringen fremdeles ikke underlagt noen form for medisinsk behandling. Det skyldes at psykologene og fengselslegen som har observert Breivik jevnlig i fengsel, ikke mener at han er verken psykotisk eller har høy selvmordsfare.

Senest 19. desember, da for tredje gang, fastslo psykiater Randi Rosenqvist, tidligere leder for den rettsmedisinske kommisjonen, at terrorsiktede Anders Behring Breivik ikke er psykotisk.

Les også: Breivik går i samtaleterapi

Les videre under bildet...

HAR VURDERT BREIVIK: Psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby har vurdert Breiviks mentale helse gjennom 13 samtaler og gjennomgang av 130 timer med politiavhør. De mener han er paranoid schizofren. Foto: Helge Mikalsen

Danmark: Egen sikringsanstalt

Det ville neppe skjedd i Danmark. Også her gjøres de fleste rettspsykiatriske vurderinger gjennom samtaler mens personen sitter i varetekt eller er på frifot - såkalt ambulent mental vurdering.

Men det er også mulig at den siktede observeres på en psykiatrisk institusjon der personen befinner seg døgnet rundt.

- Dersom den siktede anses som svært farlig, vil han plasseres på en institusjon med kun 30 plasser, hvor vi har våre farligste psykisk psyke. Det må en kjennelse til for å bli innlagt der, forteller overlege Dorte Sestoft.

På denne institusjonen, som ligger på Amtshospitalet i Nykøbing, er de fleste innlagte siktet for alvorlig kriminalitet. Enkelte er pasienter fra andre psykiatriske institusjoner, som har oppført seg voldelig eller truet og dermed må flyttes. Dette må i så fall gå via domstolen, forklarer Sestoft.

Sikringsanstalten beskrives som sikrere enn et fengsel.

- En tredje mulighet er at observasjonen begynner som ambulent mens den siktede befinner seg i fengsel, men at den som observeres overføres til en psykiatrisk institusjon dersom han eller hun viser tegn på alvorlig sinnssykdom, sier overlegen.

Les videre under bildet...

UTREDNINGEN: Denne rapporten, som ble levert 29. november, konkluderer med at Anders Behring Breivik lider av paranoid schizofreni. Likeel sitter han fremdeles på Ila, fordi fengselspsykologene ikke anser ham som psykotisk. Foto: Scanpix

Sestoft understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag, men sier det er overraskende at personer som oppfattes som svært syke under en rettspsykiatrisk vurdering ikke flyttes fra fengselet.

Samtidig under hun seg over at det pågår en debatt i pressen om Breiviks helsetilstand, og at konklusjonene fra fengselspsykologene har blitt offentlige.

- Hvis jeg var fengselspsykolog og mine kolleger jobbet med en rettspsykiatrisk vurdering av en person, ville jeg ikke snakket med pressen om det, sier hun.

Sverige: Kontinuerlig døgnobservasjon

I vurderingen av Breivik har psykiaterne kun hatt samtaler med ham inne i fengselet. Også fengselspsykologenes vurdering har bestått i enkeltstående samtaler.

Bistandsadvokat John Arild Aasen har derfor bedt retten om å få gjennomført en døgnobservasjon av Breivik.

Denne observasjonsmetoden er vanlig i Sverige. Her vil siktede personer i alvorlige straffesaker som regel gjennomgå en mer kontinuerlig medisinsk vurdering frem mot rettssaken. Dette skjer på egne, statlige undersøkelsesinstitusjoner. Etter at den rettspsykiatriske vurderingen er gjennomført, vil konklusjonen avgjøre om personen skal tilbake i varetekt eller må holdes på psykiatrisk institusjon.

PROFESSOR I RETTSPSYKIATRI: Dr. Marianne Kristiansson ved Karolinska institutet i Sverige. Foto: Mark Olson/Rettsmedisinalverket Foto:

- Personene er i gjennomsnitt inne til observasjon i tre uker, og blir da observert døgnet rundt av et team som består av sosialarbeidere, rettspsykiater og psykolog. De har samtaler både med psykologen alene og i gruppe, forklarer professor i rettspsykiatri Marianne Kristiansson.

Hun er leder av Rättsmediginalverkets Rättspsykiatriska
avdeling i Stockholm og professor ved Karolinska institutet.

Kristiansson vil ikke uttale seg spesielt om saken til Anders Behring Breivik, men synes det er ulogisk at en person med diagnosen paranoid schizofreni kan gjennomføre en terroraksjon av de dimensjoner man så 22. juli.

- Jeg har aldri møtt Breivik, og kan derfor ikke uttale meg om ham, men jeg har fått med meg mye om hvordan selve gjerningen ble planlagt og gjennomført. For meg virker ikke det som noe en schizofren person kan gjennomføre. En schizofren person vil ikke være i stand til å gjennomføre langsiktig og logisk planlegging, men være så syk at han eller hun begår uplanlagte, impulsive handlinger, sier hun.

En person som er dømt til tvunget psykisk helsevern i Sverige, kan ikke senere bli overflyttet til fengsel.

Krever ny Breivik-vurdering

Den kraftige uenigheten om hvor riktig diagnosen av Breivik er, har ført til at Oslo tingrett har bedt om innspill på om de bør sette ned nye sakkyndige for å gjennomføre en ny vurdering.

Verken Breivik selv eller påtalemyndigheten vil be om det, men minst 10 bistandsadvokater har varslet at de vil kreve en ny vurdering.

Les også: Lanserer utenlandske sakkyndige i Breivik-saken

Foreløpig har syv av bistandsadvokatene bedt om ny sakkyndigrapport på vegne av 60 terror-berørte. Fristen for å levere begjæring er fredag klokken 12.

Les også

 1. Breivik går til terapi

  Terrorsiktede Anders Behring Breivik går til samtaleterapi ved Ila fengsel, opplyser fengselsdirektør Knut Bjarkeid.
 2. Derfor ønsker ikke påtalemyndigheten ny Breivik-rapport

  (VG Nett) Påtalemyndigheten mener ingenting endres, selv om nye sakkyndige skulle komme frem til at Anders Behring…
 3. Hevder Breiviks helse er sjekket over 80 ganger

  (VG Nett) Tre psykologer, en psykiater og annet helsepersonell har sjekket terrorsiktede Anders Behring Breiviks…
 4. Stadig flere krever ny Breivik-vurdering

  Minst 10 bistandsadvokater tar nå til orde for å få en ny psykiatrisk vurdering av Anders Behring Breivik.
 5. Ny psykologvurdering: Breivik er ikke schizofren

  (VG Nett) Tre psykologer og en psykiater som har fulgt opp Anders Behring Breivik i Ila fengsel, mener at Breivik…
 6. Lanserer utenlandske sakkyndige i Breivik-saken

  Flere bistandsadvokater leter nå etter nye uavhengige rettspsykiatere som kan undersøke Anders Behring Breivik på nytt.
 7. Bistandsadvokat: Breivik burde ha blitt innlagt

  Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener at terrorsiktede Anders Behring Breivik burde ha blitt lagt inn til…
 8. Psykolog i 1983: - Ideelt sett burde han vært i et stabilt fosterhjem

  Den kommunale barnevernsnemnda i Oslo mente det ikke var nødvendig å sette inn tiltak i Breiviks hjem - til tross for at…
 9. Bistandsadvokat begjærer ny sakkyndigrapport

  (VG Nett) Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen ber Oslo tingrett oppnevne nye sakkyndige som kan vurdere Anders Behring…
 10. Breivik ber ikke om nye sakkyndige

  ILA (VG Nett) Anders Behring Breivik og hans forsvarere har blitt enige om ikke å be om nye sakkyndige til å undersøke…
 11. Retten ber om innspill om nye sakkyndige

  (VG Nett) Oslo tingrett har bedt alle aktørene i 22. juli-saken om å uttale seg om hvorvidt det skal oppnevnes nye…
 12. Ingen anmerkninger til Breivik-rapporten

  (VG Nett) Den rettsmedisinske kommisjon har gitt Oslo tingrett beskjed om at de ikke har noen anmerkninger til…
 13. Ber om døgnobservasjon av Breivik - kan bli innlagt

  Anders Behring Breivik kan bli innlagt på psykiatrisk sykehus til ytterligere observasjon.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder