#Nedlasterne får konsekvenser: Mer penger til etterforskning av nettovergrep

Stortinget øker midlene til etterforskning av nedlastere av overgrep på nett. Men det er for lite, mener både Kripos og Arbeiderpartiet.

Artikkelen er over fire år gammel

Kripos får økt de øremerkede midlene som går til etterforskning av overgrep mot barn på nett. I det endelige statsbudsjettet får Kripos' avdeling for seksualforbrytelser to millioner ekstra.

Det skjer etter en avtale mellom regjeringspartiene Høyre og Venstre og samarbeidspartiene KrF og Venstre.

– Dette skjer på bakgrunn av artiklene i VG tidligere i høst, hvor det kom fram at Kripos ikke har fått økte budsjetter til å etterforske dette, selv om antallet saker har økt betraktelig, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i Stortingets justiskomité.

Les saken her: Nedlasterne

Tidligere har Kripos fått 6 millioner i øremerkede midler til etterforskning av nettovergrep. Disse pengene ble gitt første gang i 2008, men har ikke vært økt siden den gang. Fra nå blir det åtte øremerkede millioner til dette arbeidet.

Det var i de siste forhandlingene i justiskomiteen at pengene fant veien til Kripos.

– Det var krevende å finne inndekning for dette helt på slutten. Men dette feltet måtte prioriteres. Arbeidet som gjøres av Kripos i slike saker er helt avgjørende for den senere etterforskningen ute i politidistriktene, sier Ropstad.

Mer, men for lite, mener Kripos

Foruten midlene direkte til Kripos’ etterforskning av overgrep på nett, får Politidirektoratet 10 ekstra millioner for å bedre etterforskningsinnsatsen i slike saker.

– Politidirektoratet må selv avgjøre hvordan midlene brukes best, men vi har sagt at dette er midler som skal gå til etterforskning, påtale og avhør i saker om vold og overgrep mot barn, sier Ropstad.

I oktober fortalte Lene Reif, leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos, at avdelingen var under stort press.

– Det har blitt mange flere saker, og beslagene i hver enkelt sak er enorme. Alt må gjennomgås av politiet, gjerne millioner av bilder. Hver enkelt sak genererer enormt mye arbeid, og det er den største utfordringen vår, sa hun til VG.

Hun fortalte også at midlene til dem ikke var økt siden 2008.

Vigleik Antun, assisterende sjef for Kripos, er positiv til tilleggsbevilgningen, men mener det er for lite til å dekke utfordringene Kripos møter på nett.

– I 2015 fikk vi ni millioner mindre enn i 2014. Samtidig får vi flere oppgaver, som satsingen på cyberkriminalitet. Vi har fått flere nye stillinger i 2015, og får dekket lønnsutgifter, men ikke drift av saker eller etterforskning. Vi er dermed i en svært stram økonomisk situasjon, sier han til VG.

Ap foreslo fem millioner ekstra

Overgrepssaker på nett og nedlasting av overgrep er stadig mer krevende å etterforske, forteller han.

– De kriminelle tar i bruk ny teknologi som gjør at beslagsmengden øker kraftig i hver enkelt sak. Beslagsmengden i hver enkelt sak kan være så stor at den kan lamme politiet. Vi mener at det er helt nødvendig at det satses penger på verktøy som effektiviserer politiets gjennomgang av overgrepssakene.

– I 2015 fikk vi ni millioner mindre enn i 2014. Samtidig får vi flere oppgaver, som satsingen på cyberkriminalitet. Vi har fått flere nye stillinger i 2015, og får dekket lønnsutgifter, men ikke drift av saker eller etterforskning. Vi er dermed i en svært stram økonomisk situasjon, sier han til VG.

NEDLASTER: Politiet vil ikke finne bevis hos meg.

Etter VGs artikler om nordmenn som laster ned overgrepsbilder av barn, gikk Redd Barna og Barneombudet ut og etterlyste konkrete tiltak til handling fra politikerne. De krevde at politiet skulle få 10 millioner ekstra for å etterforske nettovergrep. På Stortinget ønsket Arbeiderpartiet å styrke etterforskningsarbeidet med 5 millioner.

– Dette ville være avgjørende for å styrke arbeidet mot overgrep mot barn. Midlene som foreslås i forliket vil sannsynligvis ikke engang være nok til å møte den økende saksmengden av overgrep mot barn «utenfor nettet». Den er også enorm, sier Lene Vågslid (Ap) i justiskomiteen.

Kristelig Folkeparti foreslo 4 millioner, men Kjell Ingolf Ropstad er likevel fornøyd.

– Nå har vi fått til en økning på over 30 prosent. Arbeiderpartiet kunne ha økt denne posten da de satt i regjering, men de lot den forbli på 6 millioner. Totalt har samarbeidspartiene styrket kampen mot vold og overgrep mot barn med over 200 millioner kroner, utover det regjeringen opprinnelig foreslo. Det er et stort løft, mener han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder