«UMIN»: Utenriksminister Børge Brende (H) ble intervjuet av VG i ettermiddag over telefon. Her er han avbildet i forbindelse med en pressekonferanse i fjor høst.
«UMIN»: Utenriksminister Børge Brende (H) ble intervjuet av VG i ettermiddag over telefon. Her er han avbildet i forbindelse med en pressekonferanse i fjor høst. Foto: Frode Hansen VG

Brende: Beordrer granskning av giganttildeling etter avsløring

Publisert: Oppdatert: 12.10.16 21:27

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Utenriksminister Børge Brende (H) har gitt Sentral kontrollenhet i UD beskjed om å granske alle forhold ved tildelingen på 24 millioner kroner til ILPI.

– Dette er en sak vi tar svært alvorlig. Jeg ble informert om den nå i ettermiddag. Jeg har nå bedt Sentral kontrollenhet i UD om å foreta en full gjennomgang av alle forhold knyttet til denne konkrete tildelingen. Vi må få belyst de spørsmål VG reiser, sier Børge Brende.

VG skrev i dag at det private konsulentselskapet International Law and Policy Institute AS (ILPI) våren 2011 fikk 24 millioner kroner av Utenriksdepartementet (UD) i tilskudd til et prosjekt om å drive nedrustningsarbeid- og forskning.

I kveld avslører VG at UD ikke trengte mer enn fire dager, inkludert to helgedager, på å avgjøre at ILPI skulle få støtte. Avgjørelsen falt i et møte i ledelsen i Seksjon for nedrustning og ikke-spredning 15. mars 2011, og søknaden fra tidligere UD-direktør Gro Nystuen var innsendt 11. mars.

Søknadsfristen for å søke på midlene UD hadde lyst ut var halvannen måned senere: 29. april.

Bakgrunn: Slik ble ILPI-eierne millionærer på bistandsmidler

– Granske alle forhold

Brende utdyper hva han mener med «full gjennomgang»:

– En full gjennomgang betyr at Sentral kontrollenhet må gå gjennom alle forhold knyttet til dette tilsagnet. De må deretter gi meg og utenriksråden en vurdering av det. De skal granske alle forhold som blir påpekt. Gjennomgange er viktig i seg selv, og det er også viktig at vi lærer av den slik at vi kan forbedre systemet når det gjelder bistandsmidler.

Sentral kontrollenhet er en avdeling i UD som mottar varslinger og behandler mistanke om økonomiske misligheter.

– Men hva er det som er det alvorlige i denne saken?

– Jeg må nesten gå tilbake til det jeg sa: vi tar opplysningene svært alvorlig. Jeg vil ikke trekke konklusjoner nå, men det er ikke hverdagskost at jeg ber Sentral kontrollenhet gå inn i en sak. Jeg har ikke gjort det tidligere. Det er en rekke spørsmål du har stilt meg rundt saken som gjør at jeg mener det er riktig å be om en full gjennomgang fra Sentral kontrollenhet, svarer Brende.

– Kort behandlingstid

– Frykter UD at støtten som er gitt til prosjektet halvannen før søknadsfristen er et resultat av relasjoner og tette bånd?

– Som sagt, det er ikke riktig av meg å konkludere nå. Det jeg kan si, er at dette er store beløp og, for å si det slik: kort behandlingstid, svarer Brende.

Utenriksministeren forteller også at UD går gjennom det eksisterende regelverket og praktiseringen av det.

– Som et strakstiltak har jeg bedt utenriksråden om å innføre en ordning om at alle avtaleinngåelser med kommersielle aktører skal forelegges han før de godkjennes. I saker som dere har avdekt, bør hovedregelen være anbud.

– Hvordan er det mulig å få så mye penger ut av UD?

– Man må se på regelverket og det dere har satt søkelys på, som gjelder spesielt tilskuddsmidler hvor anbud ikke benyttes.

Hanne Skartveit kommenterer: Bistandsindustrien

Vil ha målbar innsats på bakken

Brende erkjenner også at bruken av tilskuddsmidler til kommersielle aktører «har vært for ukritisk».

– Generelt må jeg si at vi trenger mer konkret og målbar innsats på bakken for bistandsmidlene: Skoleplasser til barn, vaksinasjoner og humanitær innsats for flyktninger. Jeg har gitt tydelig beskjed internt i departementet om at det må bli færre utredninger, seminarer og konsulenttimer innenfor bistandsrammen, sier statsråden.

Ifølge Brende har budsjettposten til bruk av eksterne konsulenter med bistandsmidler blitt redusert fra 143 millioner i 2013 til 92 millioner i budsjettet som nylig er lagt frem.

– Siden 2013 har vi også redusert antall avtaler fra 6500 til 4200 i år, samt antall land som vi gir bistand til fra 116 til 88 land, sier Brende.

ILPIs daglige leder og medeier Njål Høstmælingen kommenterer saken slik:

– Etter det vi forstår, så dreier denne saken seg om den interne saksbehandlingen i UD og det har vi ikke anledning til å kommentere.

Denne artikkelen handler om