Mener røret er konstruert med en knekk

FØR OG ETTER: På bildet til venstre, som er tatt flere dager etter at skipet hadde brent, ligger de mystiske madrassene. På bildet til høyre, som er tatt i samme korridor, rett etter at skipet er ankommet Lysekil, ligger ikke madrassene i korridoren. Foto: DBI/ OSLO POLITIDISTRIKT,

Scandinavian Star-rapporten: Politiet: Madrassene ble plassert i gangen av politets etterforskere

Ble madrasser brukt til å tenne en ny brann? Ble oljerøret  bøyd med vilje av brannstiftere? Nei, mener politiet.

  • Anne Stine Sæther
  • Øystein Larsen-Vonstett

Artikkelen er over fem år gammel

Politiet mener bildene over motbeviser dette: Bildet til høyre skal være tatt kort tid etter brannen. Da var 300-korridoren brannskadet, men ryddig. Det står ingen rester av madrasser langs veggene. Det ligger slukkevann på gulvet. Politiet mener bildet viser at det var ryddig i korridoren kort tid etter brannen.

På bildet til venstre som er tatt noen dager senere, kan man se de utbrente sengebunnene som står opp mot veggen. Politiet mener at disse er flyttet ut av åstedsgranskere som jobbet i lugarene over hele skipet. De lette etter mennesker, de undersøkte lugarene i jakten på en brannstifter og de tømte lugarene for passasjerenes eiendeler. Politiet mener i sin rapport at det var i forbindelse med dette arbeidet at sengebunnene ble plassert i korridoren.

I juni 2014 la politiet fram en foreløpig rapport etter at Oslo Politidistrikt sammen med Økokrim og Kripos hadde jobbet med dokumentene i Scandinavian Star-saken i ni måneder. I en 191 sider lang rapport ga de noen foreløpige svar på noen av de sentrale spørsmålene i mordbrannsaken.

Rapporten førte til at Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold bestemte seg for at brannforløp og eierforhold ikke var godt nok etterforsket. Riksadvokaten tok den formelle beslutningen om å gjenåpne deler av saken.

De sakkyndige fra 1990, tidligere Sintef-direktør Kjell Schmidt-Pedersen og Øystein Jæger Meland som jobber i Reinertsen, er igjen oppnevnt som sakkyndige. De har undersøkt brannforløpet. Rapporten er ikke offentliggjort.

Ble røret brukket?

Dødsbrannen startet utenfor lugqar 219 dypt nede i skipet klokken 02.15 natt til 7.april. Denne brannen tok 159 liv.

Oljeræret er bokstavelig talt et knekkpunkt i Scandinavian Star-saken. Det er et returrør for hydraulikkolje som ligger i taket i 300-korridoren på fergens 4.dekk.

Stiftelsen Ny etterforskning av mordbrannen på Scandinavian Star mener at røret er bøyd og knekt av mannskapet for å lage en voldsom oljelekkasje og dermed aktivt sørget for at brennbar væske rant ut i korridoren. De mener madrasser ble plassert under det knekte røret og påtent. Dermed ble oljebrannen voldsom.

Tolv timer senere startet det en ny voldsom brann på fjerde dekk.Stiftelsen mener at mannskapet fjernet brennbare skumplastmadrasser fra lugar 315 og plasserte dem under det bøyde røret. Deretter mener de at madrassene ble påtent og at olje rant ned på madrassene.

Se en minidokumentar om mysteriet på lugar 315 her.

NATURLIG BØYD?: Politiet åpner for muligheten for at det ikke er sabotasje at disse rørene er bøyd. De to rørene, merket med blå og rød pil av politiet kan ha vært konstruert med bøy for å unngå et stag/rør som står utfra veggen (merket med gul pil) Foto:DBI/ OSLO POLITIDISTRIKT,

I politiets foreløpige rapport fra juni 2014, er det en langt enklere forklaring på den mystiske rørbøyen.

De mener røret er konstruert med en knekk fordi det skulle forbi et stag på veggen. De mener også at bilder forteller følgende om hendelsesforløpet i 300-korridoren:

I rapporten fra 2014 finnes også en vitneforklaring fra en ansatt i bergingsselskapet Røda Bolaget. Da skipet lå i svenske Lysekil, jobbet de med å ta ut biler fra dekket. Da de skulle senke det hydrauliske bildekket, kuttet de av røret i hydraulikkrommet og blendet det ved hjelp av mutteren de fant i korridoren der røret var røket. Det forklarer ifølge politiet hvorfor endestykket på returrøret for hydraulikkoljen er helt rent, og ikke nedsotet som alt annet.

USOTET: Det ytterste leddet på det brekte hydraulikkrøret er helt blankt. Det skyldes ifølge Politiet at en ryddegjeng fra Strømstad skrudde av en mutter her etter at skipet ankom Lysekil, lenge etter at brannen var slokket. Foto:DBI/ OSLO POLITIDISTRIKT,

Se VGs store interaktive dokumentar om dødsbrannen på Scandinavian Star med video, grafikk. bilder og dramatiske øyenvitneskildringer her.

Politiets oppsummering:

I rapporten fra 2014 mener politiet at varmepåvirkning først har medført lengdeutvidelse av røret. Deretter har nedkjøling ført til at røret har trukket seg i sammen og et rørbrudd har oppstått. Grunnen til den kraftige bøyen på røret kan være at røret i utgangspunktet er konstruert med en slik bøy.

På dette bildet sees røret med den kraftige bøyen. På baksiden, merket med rød ring, ligger det et stag/rør ut fra veggen. Politiet tror at det kan bety at røret er lagt i bue fra konstruktørene sin side, for å unngå å krasje i dette staget. Se også bildet øverst i saken for en annen vinkel på bildet Foto: DBI/ Oslo Polititdistrikt,

BLENDET: Her er blendingen som skal ha blitt gjort av det svenske firmaet og ingen av mannskapet som flere til nå har hevdet. Foto: DANTEST,

Hvem tente på?

MISTENKT: Erik Mørk Andersen ble utpekt som den eneste mistenkte. Politiet slår fast at flere andre var i politiets søkely og kunne blitt siktet. Foto: Dansk Politi,

Den eneste personen som norsk påtalemyndighet har mistenkt for å ha tent på dødsbrannen, døde selv i brannen. Ansvarlig for etterforskningen anslo i 1990 at det var 50-60 prosent sannsynlig at den 37 år gamle lastebilsjåføren Erik Mørk Andersen var den skyldige.

Han var dømt for flere brannstiftelser tidligere og ble funnet død på lugaren sin. Ifølge den offisielle granskningen, døde Mørk Andersen før klokken 02.45 - bare en drøy halvtime etter at dødsbrannen startet.

En manglende toalettrull på lugaren hans, en nedrevet branninstruks i bagen hans og et VG i restene på et arnested, er blant de svært få tekniske «bevisene» politiet har.

Dette mener politiet:

Den nedrevne branninstruksen som ble funnet i Mørk Andersens bag, hadde en annens fingeravtrykk, ikke Mørk Andersens. Det ble aldri etterforsket hvem sine fingeravtrykk det var.

Gruppen mener at det var grunnlag for å mistenke Mørk Andersen, men at det ikke var gode nok bevis til å konkludere med at trailersjåføren «med stor sannsynlighet» var gjerningsmannen.

Det finnes ifølge politiet hverken bevis eller sikre vitneobservasjoner som kan knytte ham til arnestedene.

VGTV:Mistet fem i «Scandinavian Star»-brannen: - Sorgen slipper aldri taket

To eller seks branner

ARNESTEDSOMRÅDE: I denne gangen startet brann nummer to. Foto: Svensk politi,

Dødsbrannen, som i løpet av 30 minutter tok 158 menneskeliv, startet ved 02-tiden natt til 7. april. En passasjer døde senere på sykehus.

12-13 timer etter startet den voldsomme brannen utenfor 315-lugaren. Ytterligere 12 timer senere blusset nye, voldsomme branner opp. De ødela både broen, restauranten og hele fronten av skipet. Scandinavian Star brant fra klokken 02 natt til lørdag 7. april til den ble erklært slukket 38 timer senere.

Flere eksperter mener man står overfor selvstendige, antente branner.

Dette mener politiet:

Det synes ifølge politiet svært sannsynlig at det bare var to separate branner. Den første er helt klart påsatt. Den andre brannen som tok 159 liv, er også sannsynligvis påsatt.

Ekspertgruppen mener i jun i 2014 at de mange uoversiktelige aktivitetene som skjedde på skipet, som ruteknusing av brannfolk, åpning og lukking av dører, lengre perioder uten slukkeinnsats i det hele tatt, gjorde det nærmest umulig å si noe nærmere om brannforløpet ved å gjøre nye simuleringer.

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold ønsker å etterforske fergebrannen videre. Hans eget ekspertutvalg har ikke funnet noe som tyder på sabotasjehandlinger på skipet. Foto: Frode Hansen,VG

Politiets ekspertgruppe mente at det ikke var påvist noe som tyder på at det har pågått sabotasjehandlinger om bord i forbindelse med brannforløpet. De sa at slike argumenter bygger på «et feilaktig grunnlag og at vurderingene ikke er sterkt nok forankret faglig sett.»

De bemerket også at det er stor sannsynlighet for at sen slokkeinnsats, brannvesenet startet ikke slokningen før brannen hadde pågått i flere timer, har påvirket brannbildet.

Gruppen mener også at det under brannen oppstod svært varme områder i stålskroget, noe som kunne bidra til spredning av varme/brann fra et område til et annet.

De siste nitti minuttene før skipet kom inn til Lysekil ble det ikke slokket i det hele tatt, ifølge ekspertgruppen. Dette kan ha medført at metallet i skroget ble ekstremt varmt og at nye branner utviklet seg etter at skipet la til kai i Lysekil. Varm røyk kan strømme bort fra brannstedet og reantenne på helt andre steder når varmen møter oksygen og det rette blandingsforholdet oppnås.

å gi sikre svar på dette.

VGTV:«Scandinavian Star is on fire!» - de første nødanropene

Saboterte noen?

Tre av mannskapet ble flydd tilbake til det brennende skipet etter først å ha blitt evakuert. Oppgaven var å hjelpe brannmannskapene.

«De usynlige hjelperne», kalte den svenske brannmesteren Ingvar Brynfors dem. Ifølge ham, skal de ha sparket unna kiler som brannvesenet hadde satt i dørene for å kunne dra brannslangene.

SLITNE BRANNMENN: Her hviler slitne brannmannskaper ut på bassengdekket bak på skipet. Dødsbrannen slo ut bak på skipet og forårsaket store ødeleggelser. Foto: Olle Wennström,

De tre forklarte i sjøforklaringen at dette skyldtes uenighet om brannslukkingen: De ville holde dørene lukket for å kvele brannen.

Også de knuste lugarvinduene mener Stiftelsen at mannskapene sto bak. Dette ble ifølge dem gjort for å gi nok næring til brannen. VG har vært i kontakt med Olle Wennström, en svensk branningeniør som var om bord på skipet som observatør. Han forteller at brannfolkene knuste lugarvinduer for å lufte ut branngasser. Det samme har flere brannfolk fortalt VG.

Politiets oppsummering:

Det er ikke påvist noe som tyder på at det har pågått sabotasjehandlinger om bord på Scandinavian Star i forbindelse med brannforløpet. Det synes som de fremsatte argumenter for slike handlinger bygger på et feilaktig grunnlag og at vurderingene ikke er sterkt nok forankret faglig.

Hva med bildene av de mange ansamlingene av brennbart materiale som madrasser, dyner og liknende?

Politiets oppsummering

MADRASSANSAMLINGER: Flere steder på skipet er det avbildet mengder av madrasser på steder en vanligvis ikke forventer å finne dette på et skip. Foto: Skansen Consult,Skansen Consult

Bilder som er tatt etter at åstedet har blitt endret på denne måten har liten eller ingen verdi som bevis for hvordan ting har oppstått. Åstedet er ikke lenger intakt.

Mer om

  1. Scandinavian Star

Flere artikler

  1. Politiet fortsetter Scandinavian Star-etterforskningen til våren 2016

  2. Tidligere sjøfartsinspektør: Brannen på «Scandinavian Star» var påsatt

  3. Scandinavian Star: 20 personer avhørt av politiet

  4. Her er den hemmelige «Scandinavian Star» -rapporten

  5. 25 år siden fergebrannen som tok 159 liv: – Gjør alt vi kan for å gi de etterlatte  svar om «Scandinavian Star»-brannen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder