BRED POLITISK ENIGHET: Krfs justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, her avbildet i 2010, ønsker å fjerne foreldelsesfristen for incest, voldtekts- og drapssaker og har bered støtte i regjeringspartiene. Foto: Frode Hansen / VG
BRED POLITISK ENIGHET: Krfs justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, her avbildet i 2010, ønsker å fjerne foreldelsesfristen for incest, voldtekts- og drapssaker og har bered støtte i regjeringspartiene. Foto: Frode Hansen / VG

Vil fjerne foreldelsesfristen

Bred politisk enighet - avgjøres i Stortinget i dag

INNENRIKS

Nå kan foreldelsesfristen for drap og grove forbrytelser bli en saga blott. Det betyr at en drapsmann aldri vil slippe unna lovens lange arm.

Publisert: Oppdatert: 04.03.14 11:50

Stortingets justiskomite vil trolig gå direkte på å stemme om foreldelsesfristen på 25 år skal oppheves.

Forslaget, som skal opp til behandling tirsdag, kommer fra KrFs justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad. Han ønsker å fjerne foreldelsesfristen for incest, voldtekts- og drapssaker. Støtten er solid fra begge regjeringspartiene.

- Jeg har sett meg lei på at overgrepsmenn går fri fordi straffesaker foreldes, sier Fremskrittspartiets justispolitiker Jan Arild Ellingsen.

- Dette må selvsagt diskuteres på vårt gruppemøte, men vårt ønske er jo å få dette vedtatt. Mitt råd til gruppen vil være at vi går rett på lovendring. Vi støttet jo samme forslag i fjor vår og saken er allerede utredet nok, sier Ropstad.

Forslaget om å fjerne foreldelsesfristen ble fremmet av Frp i juni i fjor, bare noen uker før fristen på 25 år utløp for saken om hvem som drepte ni år gamle Therese Johannessen. Justisminister Grete Faremo var enig, men ønsket å utrede spørsmålet ytterligere, men sa til VG at det skulle inngå i en større «pakke» som ville komme høsten 2013. Også Høyre ønsket en rask lovendring.

Til VG sier Aps Hadia Tajik, som leder møtet i justiskomiteen:

- Jeg er glad for at Kristelig Folkeparti tar opp tråden fra den forrige regjeringen. Vi sendte på høring et lovforslag om å fjerne foreldelsesfristen for blant annet drap og seksuelle overgrep mot barn. Det betyr at på dette området er forarbeidet allerede gjort, hvis Høyre og Fremskrittsparti-regjeringen mener alvor med at de også vil fjerne foreldelsesfristene.
Hun mener det skal være mulig å sette punktum i straffesaker når lang tid har gått.

- Men for de aller groveste forbrytelsene, kan ikke punktum settes før lovbryteren er straffet - uansett hvor lang tid som er gått siden forbrytelsen fant sted, mener Tajik.

Regjeringspartiets Jan Arild Ellingsen viser til at Frp fremmet tilsvarende lovforslag i fjor sommer, hvor alle de fire borgerlige partiene stemte for. Han tror derfor at det blir uproblematisk å få flertall på Stortinget, selv om fremgangsmåten er utradisjonell.

- Det har aldri tidligere blitt vedtatt et lovforslag som er fremmet direkte i Stortinget. Vanligvis sendes denne typen lovforslag på høring og utredninger, noe som ofte kan ta flere måneder. For Fremskrittspartiet er dette en så viktig sak at vi er villige til å ta utradisjonelle metoder i bruk.

Han sier at regjeringen med denne saken setter mennesker foran byråkratiske prosesser, og at lovendringen vil bli gjennomført på en forsvarlig måte selv om fremgangsmåten er unik.

- Vi henter innspill fra Justisdepartementets lovavdeling både på selve lovteksten og på hvordan denne skal forstås. Juristene trenger med andre ord ikke å være bekymret.

Ellingsen er opptatt av at drapsmenn og overgripere ikke skal kunne puste lettet ut fordi de har klart å skjule seg lenge nok.

- Med denne lovendringen vil de kunne arresteres og dømmes dersom politiet finner bevis. Vi kan ikke ha et samfunn der pedofile kan gjemme seg bak formaliteter, sier Frps justispolitiske talsmann, som er viser til DNA-reformen og nye vitenskapelige metoder som gjøre at tidligere «uløselige saker» nå kan oppklares ved enkle tester.

Her kan du lese mer om