BEKREFTER: Leder Einar Aas ved Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt sier at hasjleveringen til Metkel Betews (37) påståtte liga ble gjort av polititaktiske årsaker. Foto: TROND SOLBERG OG HELGE MIKALSEN

Oslo-politiet etterforsket for hasj-innførsel: Saken henlagt

Spesialenheten for politisaker har etterforsket Oslo-politiet
for å ha innført 50 kilo hasj til Norge da de jaktet på Nokas-raneren Metkel Betew (38) og hans påståtte narkoliga. Nå er saken henlagt.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

«Saken henlegges som intet straffbar forhold anses bevist.», står det i vedtaket fra Spesialenheten for politisaker.

Metkel Betew ble dømt til 16 års forvaring for sin deltakelse i Nokas-ranet i Stavanger i 2004. I oktober i 2014 ble 38-åringen løslatt fra forvaring og hevdet at han ville bruke livet i frihet til studier.

Politiet er imidlertid av en annen oppfatning.

Les også: Politiet: Nokas-Betew leder narkoliga

Kort tid etter løslatelsen etablerte politiet en skjult etterforskning mot Betew som ble døpt «Operasjon Sult». I forbindelse med etterforskningen ble to danske politibetjenter hyret inn som undercoveragenter med sikte på å infiltrere miljøet – noe de lyktes med.

Hasjtransport avklart

Politiet fikk tidlig informasjon om at Nokas-Betew og narkoligaen planla innførsler av hasj, og på et tidspunkt fikk undercoveragentene oppdraget med å ta ansvar for transporten. Den første transporten om våren 2015 ble aldri gjennomført – men da sommeren nærmet rigget ligaen seg til for et nytt forsøk på å innføre hasj til Norge.

Undercoveragentene fikk oppdraget og dro til Nederland og mottok et parti på 50 kilo hasj.

Les også: Spesialenheten etterforsker politiets hasj-innførsel

I forkant av turen til Nederland var politiadvokat Line Presthus ved Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt i tett kontakt med statsadvokatembetet. Temaet for kontakten var bruken av provokasjon som metode.

SIKTET: Bandidos-profilen Lars Harnes (48). Foto: Politiet

Nokas-Betew og Bandidos-profilen Lars Harnes (48) var på denne tiden også mistenkt for å planlegge drap på Toska-vennen Imran Saber. I tillegg var de to og narkoligaen mistenkt for å planlegge et ran mot en verditransport på Gardermoen.

Les også: Politiet om Nokas-Betew: Bestilte leiemord på «Onkel Skrue»

Statsadvokaten: Derfor ble metoden godkjent

I avhør med Spesialenheten har statsadvokaten trukket frem flere sentrale faktorer som sto sentralt i hans avgjørelse om å tillate den uvanlige metodebruken:

** Provokasjonen medførte ikke en straffbar handling som ellers ikke ville ha funnet sted, blant annet fordi de kriminelle ved minst to tidligere anledninger hadde forsøkt å innføre narkotikaen til Norge og selv var på utkikk etter nye medhjelpere til dette.

** Det var nødvendig å holde operasjonen gående for å avdekke hvem som var hovedmennene bak innførselen.

** Det forelå også mistanke om forbund om ran og drap, og det ble ansett som nødvendig å ha politiagentene der for å avverge slike handlinger.

** Politiagentene måtte ikke bli avslørt.

«Spesialenheten kan for det første ikke se at statsadvokatens klarering av innførselen viser en opptreden som gir grunnlag for sterke bebreidelser.», står det i vedtaket.

Etterforsket etter VG-avsløring

I slutten av mai i fjor avslørte VG politiets metodebruk og innføringen av 50 kilo hasj til Norge. Hasjpartiet ble overlevert ligaen og endte til slutt opp i Oslos gater.

Spesialenheten har i sin etterforskning vært opptatt av at hasjen forlot politiets hender og ble omsatt på markedet.

STARTEN: Det var ved denne puben i Oslo sentrum at de danske undercover-agentene presenterte seg som kriminelle overfor Metkel Betews påståtte narkoliga for første gang i fjor vår. Foto: Terje Bringedal

Statsadvokaten har i avhør forklart at det ikke lå noen aksept i hans klarering om at hasjen skulle overleveres til narkoligaen, uten at politiet sikret seg partiet i etterkant.

«Tvert imot må det på bakgrunn av opplysningene i saken legges til grunn at klareringen forutsatte at politiet skulle ha oppsyn og kontroll med stoffet, samt gripe inn når det var tilstrekkelig avstand i tid og sted etter overleveringen. (…) Det ble brukt betydelige ressurser på dette arbeidet. Det er således ikke grunnlag for at den aksepten av risiko som statsadvokaten tok med hensyn til faren for å miste narkotikaen var uforsvarlig.», står det i vedtaket.

– Ikke en straffbar handling

Statsadvokaten var også tydelig i avhør om at overleveringen gjaldt hasj, og ikke et narkotisk stoff med høyere faregrad. I tillegg mente han at metoden var nødvendig for å komme i mål med den pågående etterforskningen.

«Dette hadde sammenheng med at han anså risikoen for at politiagentene ville bli avslørt eller mistenkt som stor, dersom operasjonen ble avbrutt uten at narkotikaen ble overlevert.», står det i vedtaket.

Narkotikaen ble overlevert – og til tross for omfattende spaning, mistet politiet kontrollen på hasjen.

«Når likevel politiet mistet kontrollen over narkotikaen, legger Spesialenheten til grunn at dette skyldtes at spaningslagene i felt de første dagene etter overleveringen måtte forholde seg på en slik måte at de ikke avslørte, eller skapte mistanke om politioperasjonen som involverte politiagentene.», skriver Spesialenheten i vedtaket.

– Saken er henlagt som intet straffbart forhold. Utover det har jeg ingen flere kommentarer, sier leder Einar Aas ved Seksjonen for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt til VG.

«Etter dette viser etterforskingsresultatet med særlig styrke at det ikke ble begått en straffbar handling, og saken blir å henlegge som intet straffbart forhold anses bevist.», står det i vedtaket.

VG har vært i kontakt med Spesialenheten som ikke har noen kommentarer til saken.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder