INGEN TRO: KrF-leder Dagfinn Høybråten tror ikke partiet får flere velgere ved å endre lojalitetskravene. Foto: Scanpix

INGEN TRO: KrF-leder Dagfinn Høybråten tror ikke partiet får flere velgere ved å endre lojalitetskravene. Foto: Scanpix

Dette vil KrF gjøre for de fattige

Lover å innføre statlig minstenorm på sosialhjelp

(VG Nett) KrF vil bruke 2,6 milliarder kroner på å gjøre hverdagen til de fattigste i Norge bedre.

Anne Vinding
ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL
Nye nettsiderFrelsesarmeen

KrF vil innføre statlig minstenorm for sosialhjelpssatser i hele Norge, samt sikre at barnetrygd og kontantstøtte holdes utenfor utmålingen av sosialhjelp. I tillegg har partiet 14 andre tiltak de ønsker å innføre i Norge.

- Et viktig nytt grep vi foreslår er å innføre en statlig minstenorm for sosialhjelpssatser. Det er store forskjeller på den hjelpen som gis kommunene i mellom. Dette tiltaket er svært viktig i kampen mot fattigdom, sier Dagfinn Høybråten.

Totalt kommer prislappen på tiltakene på 2,6 milliarder kroner ifølge partiet.

Se hele listen over tiltakene nederst i saken

Hvem skal du stemme på?Ta VG Netts velgerguide her

- KrF tror ikke det er lett å avskaffe fattigdom i Norge. Men vi kan gjøre mer. Stortinget kan innføre nye tiltak som vil gi nye muligheter og et bedre liv for mange av dem som sliter mest, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten

Etterlyser flere partier

Frelsesarmeen er godt fornøyd med at Kristelig Folkeparti nå sier konkret hva de ønsker å gjøre for å bekjempe fattigdom i Norge, og mener de andre partiene bør gjøre det samme.

- Vi synes det er flott at KrF nå har konkretisert sine tiltak, og håper de andre partiene vil gjøre det samme. Slik kan folk vurdere partiene selv, sier Elin Herikstad for velferd og utvikling i Frelsesarmeen.

De 15 tiltakene i KrFs fattigdomsplan:
1. Innføre statlig minstenorm for sosialhjelpssatser, og forskriftsfeste at barnetrygd og kontantstøtte holdes utenfor utmålingen av sosialhjelp.
2. Inntektsgraderte barnehage- og SFO-satser.
3. Økt satsing på arbeidsmarkedstiltak og kvalifseringsprogram.
4. Økt engangsstønad i forbindelse med adopsjon og fødsel.
5. Fritak for egenandeler ved helsetjenester for lavinntektsgrupper.
6. Fritak for egenandeler ved tannhelsetjenester for langtids sosialhjelpsmottakere.
7. Økt behandlingskapasitet i rusomsorgen ved økt bruk av institusjoner drevet av ideelle aktører.
8. Lavterskel botilbud med oppfølging og botrening.
9. Gratis gjeldsrådgivning.
10. Økt inntektsgrense for ordningen med fri rettshjelp.
11. Styrket kapasitet i det statlige barnevernet og i ettervernet for barnevernsbarn.
12. Økt bruk av barnevernsinstitusjoner drevet av ideelle aktører.
13. Inkluderingstiltak i regi av frivillige organisasjoner.
14. Tiltak for barn og unge i større bysamfunn.
15. Tiltak for å hindre frafall i skolen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder