NOEN LEKKET REGJERINGSNOTATER: Høyre-leder og statsminister Erna Solberg åpnet Høyres landsmøte 8.april i år. Dagen etter fikk flere av delegatene tilsendt hemmelige R-notater fra en ukjent avsender. Foto: Helge Mikalsen VG

Ville påvirke Høyres forsvars-vedtak: Høyretopper fikk hemmelige forsvars- papirer fra ukjent e-post-avsender

ARENDAL (VG) 9.april i år, fra en ukjent e-post-avsender, fikk flere Høyre-politikere tilsendt hemmelige regjeringsnotater om Forsvarets langtidsplan.

E-posten kom til Høyres fylkesledere og personer på landsmøtet som hadde engasjert seg i forsvarsdebatten.

VG kan nå avsløre hvordan noen i siste øyeblikk forsøkte å påvirke Høyre-landsmøtets behandling av Forsvarets langtidsplan.

E-posten ble sendt bare noen timer før Høyres landsmøte skulle vedta en uttalelse om forsvars-økonomien og langtidsplanen, med krav fra partiet til regjeringen om å øke forsvarsbudsjettene betydelig.

Sendt fra «høyrevenn»

Stortingsrepresentantene Hårek Elvenes og Kristin Ørmen Johnsen, som hadde engasjert seg tungt i det som ble kalt et forsvars-opprør i Høyre i forkant av landsmøtet, var blant mottagerne av e-posten.

Statssekretær Sigbjørn Aanes (H) ved Statsministerens kontor bekrefter overfor VG at partiledelsen slo alarm på bakgrunn av e-postene:

– Jeg kan bekrefte at partiet ble kontaktet av noen delegater som hadde mottatt mistenkelig mail. Politiet og sikkerhetsmyndighetene ble kontaktet umiddelbart, skriver Aanes i en tekstmelding til VG.

Les mer her: Presser Erna Solberg for forsvarspenger

Avsenderen, hoyrevenn@hoyre.no, finnes ikke i Høyres e-post-system.

Trolig var det bare en konstruert e-post-adresse, som skjulte avsenderens virkelige e-post-adresse.

Både Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, og NSM, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, ble varslet umiddelbart og har forsøkt å spore avsenderen. Ifølge VGs opplysninger har imidlertid avsenderen skjult sine spor så godt at etterforskningen hittil ikke har klart å avdekke hvem som sto bak.

Viste til 9.april

E-POSTEN: Denne e-posten mottok flere av delegatene på Høyres landsmøte, 9.april i år.

Overskriften på e-posten var «Regjeringsnotater Forsvar».

I den knappe teksten var en setning uthevet:

«La oss jobbe for at det går bedre 9.april 2016 enn det gjorde i 1940.»

Vedlagt lå et utkast til regjeringsnotat, og i påfølgende e-poster fikk mottakerne ytterligere fem slike hemmelige notater.

Disse notatene sendes på høring til alle departementene før de endelige R-notatene ferdiggjøres. På dette tidspunktet var langtidsplanen for Forsvaret fortsatt i prosess i regjeringsapparatet.

«Norge trenger et bredt forsvarsforlik som hele Stortinget og landet kan stå samlet bak i årene fremover», varslet den skjulte avsenderen.

9.april 1940 ble Norge invadert av Tyskland. «Aldri mer 9.april» har i årene etter krigen vært et mye brukt slagord for at Norge må være bedre rustet for krig og kriser, og ha et sterkere forsvar enn landet hadde i 1940.

VG-kommentar fra Høyre-landsmøtet: Forsvarsbudsjettet havner i sjøen

Manipulering

Ifølge kilder i regjeringssystemet, ble dette sett på som et forsøk på å manipulere en politisk prosess som ikke var avsluttet. 17 av 19 fylkeslag hadde på forhånd krevd at partiet måtte bruke langt mer penger på Forsvaret enn det opprinnelig lå an til.

En kilde sier til VG at regjeringen raskt endret rutinene for sluttbehandling av forsvarsplanen, slik at langt færre fikk tilgang til dokumentene, for å hindre flere lekkasjer.

– Vi kan i dag slå fast at forsøket på å påvirke, mislyktes, sier kilden.

Men VGs kilder sier at de heller ikke kan utelukke at avsenderen i teorien kan ha vært utenlandsk etterretning.

Fant ikke avsenderen

Alle som har lovlig tilgang til R-notater, er bundet av taushetsplikt som er hjemlet i straffeloven, og man kan bli tiltalt og dømt for alvorlige brudd.

Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST, ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger. Mona Strøm Arnøy, kommunikasjonsdirektør i NSM, ønsker heller ikke å svare på VGs spørsmål om denne saken.

Strengt hemmelighold

FIKK E-POST; Oslo, Hårek Elvenes, fylkesleder i Akershus Høyre. Foto: Fredrik Solstad VG

R-notatene er regjeringens interne beslutningsdokumenter som bare statsrådene, politisk ledelse og et begrenset utvalg i embetsverket har tilgang til. Notatene er regjeringenes eiendom, og blir håndtert etter de strengeste sikkerhetsregler.

At det var R-notater fra Forsvarsdepartementet som lekket ut, er ekstra alvorlig, sett med sikkerhetsmyndighetenes briller.

Fra tid til annen blir R-notater lekket til media. Men Ifølge kilder i regjeringssystemet skal dette være første gang at R-notater spres til beslutningstagere i et politisk parti, åpenbart for å påvirke prosessen.

DN hadde lekkasjer

9.april skulle altså Høyre-landsmøtet sluttbehandle resolusjonen om Forsvaret.

Samme dag hadde Dagens Næringsliv en nyhetssak uten åpne kilder, om at Regjeringen ville bruke 150 milliarder kroner mer på forsvar de 20 neste årene – betydelig mindre enn forsvarssjefens fagmilitære råd som lå på 175 milliarder kroner.

Etter det VG forstår, var innholdet i R-notatene sammenfallende med opplysningene i Dagens Næringslivs artikkel samme dag. Men redaksjonssjef Tor Magne Nondal i DN går langt i å avvise at avisens informasjon kom fra samme e-post-avsender:

– Denne e-post-adressen er ukjent for oss. For øvrig ønsker vi ikke å kommentere kildemessige forhold, skriver Nondal i en e-post til VG.

Ble slettet

FIKK EPOST; Kristin Ørmen Johnsen, leder i Buskerud Høyre. Foto: Lise Åserud NTB scanpix

Stortingsrepresentantene Hårek Elvenes og Kristin Ørmen Johnsen bekrefter begge at de mottok e-postene:

– Jeg fikk noen e-poster om morgenen 9. april, omtrent da landsmøtet åpnet den dagen. Det slo meg at de måtte være fra en svært velinformert avsender, men jeg åpnet aldri vedleggene, og fikk kort tid etter beskjed om å slette e-postene fordi de kunne være infisert, sier Hårek Elvenes til VG.

– Det er alvorlig at slik informasjon kommer på avveie, og at man ikke klarer å spore avsenderen i lys av at dette er gradert informasjon, legger han til.

Reagerer på denne typen påvirkning

– Jeg kan bekrefte at jeg fikk disse e-postene, og jeg varslet umiddelbart partiledelsen da jeg så var de inneholdt, sier Kristin Ørmen Johnsen til VG.

– Hvorvidt de inneholdt virkelige regjeringsnotater, vet jeg ikke. Men jeg reagerer på denne formen for påvirkning. En regjering må kunne ha interne prosesser og få arbeide i fred før man kommer ut med en konklusjon. Å spre dokumenter som ikke er offentlige, er en helt ny og uønsket form for påvirkning. Det finnes mange andre kanaler for å ta kontakt med politikere, sier hun.

Les også: Presser Erna Solberg for forsvarspenger

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder