MÅ HA BODD FEM ÅR I NORGE: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( FrP ) og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug vil innføre et krav om at flyktninger og asylsøkere må bo i Norge i fem år før de kan motta kontantstøtte.
MÅ HA BODD FEM ÅR I NORGE: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( FrP ) og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug vil innføre et krav om at flyktninger og asylsøkere må bo i Norge i fem år før de kan motta kontantstøtte. FOTO: Frode Hansen VG

Frp-Horne vil nekte flyktninger kontantstøtte i fem år

INNENRIKS

Frps familieminister Solveig Horne vil beholde
kontantstøtten for alle barnefamilier – bortsett fra flyktningfamiliene som kommer fra land utenfor EU.

Publisert:

– Det er et problem at det ikke går nok minoritetsbarn i barnehager. Vi ser av tallene fra blant annet Oslo at barn av foreldre med minoritetsbakgrunn starter på skolen uten å kunne norsk skikkelig. Av hensyn til barna og integreringen må vi få endret på det, sier integreringsminister Sylvi Listhaug.

– Hva tror du er årsaken til at det er slik?

– Det er forskjellige kulturer. I en del av landene de kommer fra så er barnehager nesten ikke-eksisterende. Der er man vant til at familien er hjemme, at kvinnen passer barna og at mannen jobber. Dette kravet vil også være med på styrke integreringen av kvinnene, sier Listhaug.

Fikk du med deg?: Listhaug vil lære flyktningene norsk folkeskikk

Hun presenterer det nye forslaget, som kommer i regjeringens varslede integreringsmelding, sammen med barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).

Forslaget setter et absolutt krav til at alle asylsøkere, flyktninger og andre innvandrere som kommer til Norge fra et land utenfor EØS-området vil bli nektet kontantstøtte frem til de har bodd i Norge i minst fem år.

– Hva med valgfrihet for minoritetsfamiliene?

– Valgfriheten er underordnet integreringen. Du kan jo bare se på alle de problemene Sverige har med integrering. Vi ønsker ikke å havne der. Derfor er vi nødt til å sette tøffere krav, sier Listhaug.

Listhaug om bade-kritikken: «Mange har som mål i livet å vri og vrenge på alt jeg sier»

Kontantstøtten er i dag en ordning hvor foreldre for barn mellom 1 og 2 år mottar inntil 6000 kroner i måneden dersom barnet ikke går i barnehage.

– Vi vet at de første årene etter en asylsøker eller flyktning kommer til Norge er utrolig viktige for integreringen. Det gjelder arbeid, kultur og ikke minst språk. Dette forslaget skal hjelpe foreldrene, men også barna, sier Solveig Horne.

– Vi mener det er urimelig at flyktninger og andre som kommer hit skal få tilgang på kontantytelser så raskt som de får i dag. Dagens kontantstøtte gjør det mulig for dem å velge å holde barna hjemme, ikke bli integrert og få lært seg det norske språket, sier Listhaug.

Kommentar: «Frp lander alltid støtt, uansett»

Begge to er varme forkjempere for kontantstøtte-ordningen, men erkjenner at den er en utfordring for integreringen i Norge.

– 44 prosent av de som mottok kontantstøtte i fjor var familier med minoritetsbakgrunn. Og når vi da vet hvor viktig det er med integrering, så er vi nødt til å stille strengere krav for å få en bedre integrering. Det er ikke holdbart å ha det som nå med den asyltilstrømmingen Norge og Europa opplever, sier Horne.

Forslaget kommer som følge av integreringsforliket i Stortinget hvor flertallet ble enige om at regjeringen skulle vurdere å utvide botidskravene for kontantytelser.

Her kan du lese mer om