SAKSBEHANDLINGSFEIL: Henning Hotvedt er dømt for drapet på Kristin Juel Johannessen, men mener menneskerettighetene hans er brutt fordi han ikke fikk prøvd saken i to rettsinstanser. Foto: Privat

Vil klage Kristin-drapet til FNs menneskerettighetskomité

Drapsdømte Henning Hotvedt (40) vil klage den rettslige behandlingen av drapet på Kristin Juel Johannessen (12) inn for FNs menneskerettighetskomité.

  • Dennis Ravndal

Artikkelen er over tre år gammel

Høyesterett avviste i dag Hotvedts anke over saksbehandlingsfeil, slik at dommen fra Borgarting lagmannsrett blir stående.

Han mener at saken burde kommet opp for tingretten da den ble gjenopptatt, slik at han fikk prøvd skyldspørsmålet på nytt i to rettsinstanser.

– Vi er ikke enige med Høyesterett. Det er naturlig ut fra forståelsen vår av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, at når vi ikke får medhold i nasjonal domstol, så prøver vi det for FN, sier Hotvedts advokat Brynjar Meling til VG.

Han mener avgjørelsen bryter med konvensjonens artikkel 14-5: Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law.

Bakgrunn: Derfor vil de ha Kristin-dommen opphevet

– Vil ta flere år

Kristins far Roar Juel Johannessen var svært glad da anken ble forkastet tidligere i dag. Nå reagerer Kristins familie sterkt på klagen til FNs menneskerettighetskomité.

Familiens bistandsadvokat Astrid Aas-Hansen, som også er tidligere statssekretær i Justisdepartementet, kjenner godt til prosessene i FN, der det er svært lang saksbehandlingstid, som oftest flere år.

– En klage på saksbehandlingen endrer ikke bevisbildet. Saken er rettskraftig avgjort, og den dømte skal starte soningen av den straffen han er idømt. Familien kan ikke forholde seg til en klage det vil ta mangfoldige år før Komiteen har behandlet, og der utfallet er høyst usikkert, sier hun.

Kristin-drapet: Hotvedt må betale millionerstatning

Uoppklart drap

Henning Hotvedt ble i september dømt til 13 års fengsel for drapet på Kristin Juel Johannessen (12) i 1999. Drapet var uoppklart i 17 år, til politiet fant nye DNA-bevis mot Hotvedt. Hans hudceller ble funnet under neglene til Kristin.

Hotvedt ble dømt til tolv års fengsel for drapet i 2001, men anket saken. I 2002, før ankesaken hadde rukket å komme opp i lagmannsretten, viste det seg at bevisene ikke var like gode som man trodde.

Da trakk statsadvokaten tiltalen mot Hotvedt, og lagmannsretten avsa i 2003 en dom der han ble frikjent. Men denne dommen ble avgjort ved en såkalt kontorforretning – altså uten at det ble ført noen beviser for retten.

Les også: Mystisk håndtrykk på Kristins sykkelhjelm identifisert etter 16 år

Mer om

  1. Kristin-drapet
  2. Krim
  3. Drap

Flere artikler

  1. Høyesterett avviser anken til drapsdømt i Kristin-saken

  2. NRK: Familien til drepte Kristin Juel Johannessen stevner staten for erstatning

  3. Far dømt til 16 års fengsel for drap på sønnen (2 md.): Dommen opphevet etter varsku fra Riksadvokaten

  4. Jhegarajah Shangaran dømt til 17 års fengsel for Sjøvegan-drapet

  5. Dobbeltdrapet i Kristiansand til Høyesterett: – Drapsmannen fortjener ikke å bli ferdig med saken

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder