Donatas Lukosevicius dømt til 18 års forvaring: Retten om Monikas drapsmann: – Kald likegyldighet

BERGEN/OSLO (VG) «Barnet var våkent da hun ble drept og har nødvendigvis følt stor frykt før og under drapshandlingen».

Artikkelen er over tre år gammel

Den 34 år gamle litaueren ble mandag ettermiddag dømt til 18 års forvaring, med en minstetid på ti år. Dommen er i tråd med statsadvokat Benedicte Hordnes' påstand.

Lukosevicius må også betale 250.000 kroner i oppreisning til Monikas mor, Kristina Sviglinskaja.

Kristina Sviglinskaja sier via sin advokat Stig Nilsen at dommen er i samsvar med hva hun har forklart fra dag én og at hun opplever at hun endelig er blitt hørt.

Monikas mor sier at hun hadde håpet på dette resultatet og at det er en stor lettelse at det ble domfellelse.

Les også: Dette er de viktigste bevisene

Retten: Planla ikke å drepe

Retten mener det er hevet over enhver tvil at Monika ble drept.

– Det hender at barn på Monikas alder begår selvdrap, men det er sjelden. Dersom Monika skulle ha begått selvdrap, måtte hun ha gjort det i stummende mørke. Heller ikke en ulykke ved lek, er sannsynlig, leste dommer Håkon Rastum.

DREPT: Åtte år gamle Monika Sviglinskaja ble funnet død hjemme i leiligheten på Sotra under mystiske omstendigheter i november 2011. Foto: PRIVAT/VG

Rettens totalvurdering er at Lukosevicius drepte Monika, men at han kun hadde planlagt innbrudd og tyveri.

I dommen heter det:

«Tiltalte dreper et barn på åtte år, som ikke har mulighet til å forsvare seg. Drapet skjer i barnets hjem og tiltalte kveler henne med et belte han finner på stedet. Barnet var våkent da hun ble drept og har nødvendigvis følt stor frykt før og under drapshandlingen.»

Videre legger retten vekt på at Lukosevicius frem til en måned før drapet bodde sammen med Monika og moren, og hadde vært en omsorgsperson for 8-åringen.

«Uansett så viser det en del av tiltaltes personlighet at det skulle såpass lite til for at han valgte å drepe et barn. Dette var til og med et barn han hadde en relasjon til (...) Det krever også et fast forsett for å drepe et barn med å kvele det på denne måten».

– Lav terskel for aggressive utbrudd

34-åringen, som hele tiden har nektet straffskyld, kom i går haltende inn i rettssalen iført caps og solbriller.

Der fikk han høre Rastum lese opp dommen som blant annet påpekte at leiligheten bar preg av at drapsmannen kjente leiligheten, da åstedet ikke var gjennomsøkt.

Under punktet særdeles skjerpende omstendigheter, står blant annet dette:

«Tiltalte forlater det døde barnet i leiligheten vel vitende om at det er barnets mor som mest sannsynlig vil finne sitt eget barn hengt når hun kommer hjem».

Det har tidligere blitt kjent at Lukosevicius kan ha en dyssosial personlighetsforstyrrelse, og da muligens av alvorlig karakter (psykopati).

«Personlighetsforstyrrelsen (...) vises gjennom uoverensstemmelse mellom tiltaltes atferd og gjeldende sosiale normer, ved kald likegyldighet overfor andres følelser (...) meget lav toleranse for frustrasjon og lav terskel for aggressive utbrudd».

Videre skriver dommer Rastum at retten ikke har funnet fengselsstraff tilstrekkelig for å verne samfunnet, og at han derfor dømmes til forvaring. Det har heller ikke vært aktuelt med lemping i denne saken.

DNA-bevis

Retten finner det bevist at 34-åringen har forklart seg uriktig om sine bevegelser i Bergen sentrum den dagen Monika ble funnet død, og at han ikke hadde alibi på drapstidspunktet.

Et av de mest sentrale bevisene i saken er DNA-sporene som er funnet på Monikas kropp og i hånden hennes.

I dommen heter det at prøvene med svært høy sannsynlighet stammer fra Lukosevicius.

– At dette mannlige DNA-et er overført via andre gjenstander eller personer, finner retten usannsynlig, på det grensende til en ren teoretisk tvil, sa Rastum.

Likvel påpekte dommeren at retten med fordel kunne hatt et sterkere grunnlag for å fastslå hvorvidt den tiltalte befant seg i leiligheten da Monika døde. Rasum viste til at politiet bare tok DNA-prøver på noen steder i leiligheten, og at disse prøvene egentlig skulle ha vært kastet.

Bakgrunn: Slik forklarte tiltalte seg i retten

Tar betenkningstid

Åtte år gamle Monika ble funnet død 14. november 2011 i leiligheten der hun bodde med sin mor. Etter ni måneder ble saken henlagt av politiet, og først nærmere tre år senere ble Lukosevicius, som er eks-samboeren til Monikas mor, pågrepet.

De 677 dagene den dømte har sittet i varetekt trekkes fra straffen. Lukosevicius vil rådføre seg med sin advokat før han avgjør om han ønsker å anke dommen eller ikke.

– Nå skal vi gå rolig gjennom dommen og se på premissene, sier forsvarer Aasmund Sandland.

Han mener at det ikke er bevist ut over rimelig tvil at klienten hans har begått drapet.

– Dommen etterlater fortsatt store faktahull. Det er verken ført bevis for at han kom til åstedet, eller at han dro derfra, sier Sandland som også stiller spørsmål ved om DNA-sporene som retten henviser til, kan være avsatt da tiltalte bodde i huset.

– Med manglende observasjoner av ham på åstedet er det snakk om det kan være oversmitte av DNA, sier Sandland.

Politimesteren: Saken har ødelagt tilliten

LEDET SAKEN: Kaare Songstad, politimester i Vest politidistrikt, er lettet over dommen. Her avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Frode Hansen VG

Kaare Songstad, politimester i Vest politidistrikt, tok over sjefsjobben i november i fjor etter at forgjengeren måtte gå som følge av Monika-saken. Politidistriktet er det samme som hadde den initiale etterforskningen, henleggelsen, varsling og gjenopptakelsen.

– Denne saken har vært som en eksamen for oss. Vi er lettet over at retten støtter vår hypotese om drapsmann. Saken har vært krevende for politidistriktet, og når tingene faller på plass, er det en lettelse, sier Songstad til VG.

– Har Monika-saken skapt et tillitsbrudd i befolkningen overfor politiet?

– Det er klart at denne saken har vært en ripe i lakken, og en bulk, hva gjelder folks tillit til i hvilken grad politiet klarer å etterforske på en god måte så alvorlige straffeforhold som dette. Det har uten tvil ødelagt for tilliten til politi vest, svarer han.

– Er saken landet nå?

– Nei, dommen er et riktig steg på veien og gir oss litt selvtilliten tilbake. Den viser at vi kan håndtere sånne saker på en god måte. Men Monika-saken og dens konsekvenser og avskygninger vil vare fremover, som utfordringer i ytringsregimet og god ledelse i politidistriktet, sier politimesteren.

Forberedt på anke

Statsadvokat Benedicte Hordnes sier at påtalemyndigheten er forberedt på at det vil komme en anke.

– Jeg er fornøyd med at vi har fått gjennomslag, både når det gjelder bevisene og skyldspørsmålet. Det er en grundig og god dom.

Etter domsavsigelsen ble Hordnes konfrontert med forsvarerens påpekning av at det ikke er sikre observasjoner av tiltalte på åstedet.

– Det vil alltid være slik at vi ikke har alle bitene, sa Hordnes.

De psykiatrisk sakkyndige har konkludert med at Lukosevicius har en dyssosial personlighetsforstyrrelse, men at han er tilregnelig og derfor kan straffes.

Saken mot Lukosevicius startet 30. mai og har gått over 16 rettsdager i Nordhordland tingrett. 34-åringen er dømt for vold flere ganger tidligere og har sittet åtte år i fengsel i Litauen.

Les også

 1. Monika-saken: Krever 18 års forvaring

  BERGEN (VG) Aktor legger ned påstand om forvaring i 18 år - med en minstetid på ti år - for Donatas Lukosevicius (34).
 2. Monika-tiltaltes forsvarer: Ørsmå DNA-funn alene holder ikke til drapsdom

  BERGEN (VG) Retten kan ikke utelukke at DNA fra tiltalte har vært på gjenstander og flater i leiligheten, og blitt…
 3. Monika-saken: Ny rapport viser at døden kan ha inntrådt om morgenen

  BERGEN (VG) En ny rettsmedisinsk analyse viser at vesle Monika kan ha avgått ved døden om morgenen - akkurat slik…
 4. Monika-saken: Minuttene som kan felle drapstiltalte

  BERGEN (VG) Den drapstiltalte 34-åringen forteller at han først dro til Bergen utpå formiddagen dagen Monika døde.
 5. Monikas mor om tiltalte: - I begynnelsen var inntrykket godt

  BERGEN (VG) Donatas Lukosevicius (34) hadde med seg blomster da han møtte Kristina Sviglinskaja (33) for første gang i…
 6. Moren til Monika om tiltalte: – Han fremstilte seg som en taper

  BERGEN (VG) Donatas Lukosevicius (34) fremstilte seg selv som en taper, forklarte Kristina Sviglinskaja (33) i retten i…
 7. Monikas mor: - Jeg la henne i fanget mitt

  BERGEN (VG)  – Jeg kunne ikke tro det jeg så. Jeg måtte støttes ut, for jeg kunne ikke gå selv.
 8. Psykiater om Monika-tiltalt: Sa han så død ekskjæreste og dansende blomster

  BERGEN (VG) De sakkyndige mener at den tiltalte forsøkte å spille gal under samtalene med dem.
 9. Åstedsleder: - Alt tilsa at dette kunne være drap

  BERGEN (VG) Politiet reagerte med undring da de undersøkte åstedet i Monika-saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder