19 SAKER: I løpet av de siste fem årene har til sammen 19 statsborgerskapssaker blitt fremmet for domstolene. Staten tapte tre av sakene. Her UDI-direktør Frode Forfang. Foto: Harald Henden VG

UDI tilbakekalte rekordmange
statsborgerskap i fjor

I 2015 tilbakekalte UDI 26 norske statsborgerskap. I 2016 økte tallet til 65.

  • Sofie Gran Aspunvik

Fra 2012 til 2016 tilbakekalte Utlendingsdirektoratet (UDI) totalt 137 statsborgerskap.

Den 30 år gamle bioingeniøren Mahad Abib Mahamud er en av dem som mistet sitt norske pass i fjor, til tross for at han har vært i Norge i 17 år. UDI mener Mahamud kommer fra Djibouti, ikke Somalia, som han selv oppga som 14-åring.

2016 ble et rekordår, med godt over dobbelt så mange tilbakekallelser som året før, ifølge tall fra UDI:

2012: 25
2013: 7
2014: 14
2015: 26
2016: 65
Totalt: 137

Les også: Mahamuds advokat tror ikke på «Lex Amelie»

– Ikke prioritert

– Bakgrunnen for denne økningen er at vi organiserte oss på en ny måte våren 2016. Vi satte sammen en tverrfaglig gruppe med kompetanse fra ulike fagområder i UDI, for å sikre god kvalitet og rettssikkerhet i behandlingen av sakene, sier Anne Kari Kollstrøm, områdeleder i oppholdsavdelingen i UDI.

– Betyr det at saker som ble behandlet før 2016 kan ha fått uriktig utfall?

– Nei. Det handler om å gi bedre opplyste saker, gode vurderinger og sørge for lik praksis ved like forhold, sier Kollstrøm.

137 TILBAKEKALLELSER: Det ble tilbakekalt totalt 137 statsborgerskap fra 2012 til 2016. UDI har ikke sikre tall for tilbakekallelser fra årene før 2012. Foto: Jan Ovind VG

Hun avviser at UDI fikk beskjed om å prioritere disse sakene høyere i fjor.

– Disse sakene har ikke vært prioritert, men vi har behandlet saker som allerede har ligget lenge. Med økt kompetanse har vi kunnet avgjøre sakene mer effektivt.

Les også: – En Kafka-prosess

15 saker fra før 2000

Tall VG har fått tilgang til viser at 15 av statsborgerskapene som er blitt tilbakekalt etter 2012, ble innvilget mellom 1993 og 2000.

– Hva ligger til grunn når dere velger å se på så gamle saker på nytt?

Det kan være mange grunner til at en tilbakekallingssak oppstår. Noen ganger er det på grunn av ting som har kommet frem i en politietterforskning. Saken kan også oppstå som følge av vår behandling av andre utlendingssaker, for eksempel at det oppgis andre opplysninger knyttet til identitet i en senere sak, sier Anne Kari Kollstrøm.

Hun opplyser at det ikke finnes sikre tall fra årene før 2012.

Flest somaliere

De fleste som fikk tilbakekalt sitt norske statsborgerskap mellom 2012 og 2016, har oppgitt at de kommer fra Somalia.

– Det henger sammen med asylankomstene. Somaliere har over lengre tid utgjort en stor andel av dem som har fått tillatelse på bakgrunn av søknad om beskyttelse, sier Kollstrøm.

Kronikk: «Styrket rettssikkerhet i saker om statsborgerskap»

FRATATT STATSBORGERSKAP: Mahad Abib Mahamud sier livet hans er blitt snudd på hodet etter beskjeden om at UDI har fratatt ham sitt norske statsborgerskap. Foto: Gøran Bohlin VG

19 saker i retten

UDIs mulighet til å tilbakekalle statsborgerskap har blitt kraftig debattert etter omtalen av den såkalte Mahad-saken.

Nå ligger et forslag om å flytte ansvaret for tilbakekallelse av statsborgerskap fra forvaltningen til domstolene an til å få flertall i Stortinget. Med dagens ordning må personer som får tilbakekalt statsborgerskapet selv klage saken inn til Utlendingsnemnda og videre til domstolen for å få prøvd vedtaket rettslig.

I løpet av de siste fem årene har til sammen 19 statsborgerskapssaker blitt fremmet for domstolene, ifølge NTB. Staten tapte tre av sakene. Mahad Abib Mahamuds sak skal behandles i retten i februar.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder