NYE MÅL: Anders Anundsen utelukker ikke at det i fremtiden vil bli stilt enda strengere krav til rask utrykning. Foto:Trond Solberg,

Politiet slår egne krav til responstid

Etter innføring av krav til responstid, har politiet fått opp farten. Justisministeren åpner for enda strengere krav.

  • Terje Helsingeng

Artikkelen er over fem år gammel

Det viser Politidirektoratets målinger etter at det fra 1. januar i år ble innført obligatoriske krav til hvor lang tid politiet kan bruke på en hasteutrykning.

16. januar i år skrev VG at politidirektør Odd Reidar Humlegårds nyttårsforsett var at politiet i tettbebygde strøk skulle rykke ut og være på plass innen 10 minutter. Nå er målet nådd.

VG kan i dag presentere tallene fra de tre første månedene med obligatorisk responstid:

* I tettsteder med mer enn 20.000 innbyggere kom politiet–i gjennomsnitt for hele Norge–frem innen åtte minutter i halvparten av tilfellene. Kravet er 10 minutter.

* I områder med innbyggertall mellom 19.999 og 2000 skjedde det i løpet av 11 minutter–fire minutter bedre enn kravet.

* Og, der det bor færrest mennesker fikk publikum hjelp 11 minutter raskere enn kravet på tre kvarter.

– Dette er meget gode tall som gir en indikasjon på at politiet nå klarer å levere på de krav som blir stilt til demog at det skjer over det ganske land. Det var så visst ingen selvfølge tidligere, sier justisminister Anders Anundsen.

- Ikke bare politiet

Han er glad for at målingene og strengere krav til responstid nå har kommet på plass.

– Under den rødgrønne regjeringen var det protester internt i politiet mot at dette var umulig. Både i opposisjon og etter at vi kom i regjering har vi vært tydelig på at dette var et merkelig resonnement.

– Kan de gode resultatene tyde på at politiet tidligere har hatt et for slapt forhold til hvordan de burde reagere når folk var i nød eller trengte deres hjelp?

– Jeg tror at det har vært nødvendig å sette krav til bedre responstid. Slik er det flere steder, ikke bare i politiet. Det er viktig å ha klare krav til dem som skal tjene publikum.

Store forskjeller

– Hva viser målingene så langt i år?

– At politiet responderer på det som i utgangspunktet var strenge krav, særlig i tettbygde strøk. Men det er fortsatt, og vil også være det i fremtiden, store forskjeller på hvor man bor i Norge. Derfor gleder det meg ekstra at måleresultatene er så gode der det bor færre enn 2000 innbyggere, sier Anundsen.

Han mener effekten delvis kommer av at politiet er styrket med 700 nye stillinger de to siste årene og at det nå er mer synlig politi ute i gatene.

– Kan det bli aktuelt med enda strengere krav fra neste år?

– Det må vi evaluere når året er omme. Avtalen med Venstre i Politireformen er at det i løpet av år 2020 skal være to tjenestemenn pr. tusen innbyggere. Det vil bidra til at vi kan stille enda strengere krav.

Anders Anundsen roser Politidirektoratet for sine prioriteringer og at de lokale politimestrene har vist evne til å levere.

– Det er en ganske annerledes tenkning i politiet enn for bare noen få år siden. Snuoperasjonen har ikke bare skjedd politisk, men også i politiet. Det viser at det nytter, sier justis- og beredskapsministeren.

LEDER: Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund. Foto:Trond Solberg,

- Må være til stede lokalt

Politiets Fellesforbund er fornøyd med at responstidmålingene har kommet i stand og med resultatene.

– Vi er opptatt av at publikum skal være fornøyd og sånn sett er tallene absolutt positive. Men vi i PF er også opptatt av at politiet skal være til stede lokalt og det sier disse målingene ikke noe om. Politiet må hele tiden jobbe for å bli bedre, og da er det naturlig at kravene blir ytterlige strammet inn i tråd med at bemanningen styrkes, sier leder Sigve Bolstad.

Han påpeker at det vil skje hendelser, der politiet åpenbart burde vært til stede tidligere, men som likevel er innenfor responstidkravene.

– Det vil skje fordi målingene aksepterer en viss prosent hendelser der man ikke holder seg innenfor kravene. Situasjonen på Valdres-ekspressen, kan være eksempel på en slik hendelse, sier han.

2008: Uegnet som resultatkrav

I rapporten Politi mot 2020, signert av daværende politidirektør Ingelin Killengreen 30. mai 2008, fastslo Politidirektoratet at responstid var uegnet som resultatkrav.

«Politiet vil alltid og uansett prioritere de alvorligste hendelsene uavhengig av hvor lang tid det tar å nå fram. En eventuell differensiert responstidsgaranti vil også trolig ha en begrenset effekt på publikums trygghetsfølelse, og kan i enkelte tilfeller oppfattes som diskriminerende.»

«Økt fokus på resultatkrav til utrykningstiden kan medføre feilprioritering av oppdrag ved at raske oppdrag prioriteres foran de mest alvorlige. Det kan også gå utover kvaliteten på gjennomføringen av oppdragene ved at man tar de raskeste, men ikke nødvendigvis viktigste oppdragene først.»

Mer om

  1. Politiet

Flere artikler

  1. Pluss content

    Politiet knuser sine egne krav til responstid

  2. Stadig færre ambulanser på norske veier: – Setter pasientenes liv i fare

  3. Fem år etter 22/7: Så lang tid tar det for Beredskapstroppen å komme seg rundt i landet

  4. Anundsen krever svar på hvor pengene i Politi-Norge går

  5. Kvinne kjørte på sjøen, politiet varslet ikke nærmeste dykkere: – Jeg kunne vært på ulykkesstedet i løpet av ti minutter

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder