TEMMET MATTEMONSTERET: Flere elever enn vanlig mestret oppgavene på matematikk-eksamen på 10. trinnet i 2016. Foto: Illustrasjonsfoto: Berit Roald NTB scanpix

10.-klassinger med karakter-løft på matteeksamen

Elevene fikk bedre tid på eksamen enn i bunnåret 2015

Her kommer et lysglimt i mattemørket. 10.-klassingene som gikk ut av ungdomsskolen i juni, fikk snittkarakteren 3,3 på matematikkeksamen. Det er 0,4 karakterpoeng bedre enn bunnåret 2015.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Mens karaktersnittet på matematikkeksamen de senere årene har ligget på 3 og 3,1, duppet snittet ned på 2-tallet for første gang i 2015 (2,9). Det ble beskrevet som det verste eksamensresultatet noen gang i satsingsfaget matematikk.

I juni ble den nedadgående trenden snudd. På matematikkeksamen fikk elevene bedre tid til å løse oppgaver. Utdanningsdirektoratet legger ikke skjul på at matteeksamen ble lagt om noe etter tilbakemeldingene fra fjorårets eksamen.

Her kan du lese karakterstatistikken for vårens 10.-klassinger

Flere enklere oppgaver

– Etter flere år med svake og varierende karakterer, gjennomførte Matematikksenteret i fjor en evaluering av eksamen i matematikk for 10. trinn. Tilbakemeldingene fra denne og en intern evaluering i Utdanningsdirektoratet, førte til at vi gjorde justeringer ved vårens eksamen, skriver Utdanningsdirektoratet.

De viktigste justeringene er at deloppgavene ikke lenger avhenger av hverandre og at det ble gitt noen flere oppgaver på lavt og middels nivå.

Les også: Alle elevene fikk seks på matteeksamen

I tillegg var språket mer presist og arbeidsmengden mindre slik at elevene har bedre tid til hver oppgave. Disse endringene ser ut til å slå positivt ut på elevenes karakterer, skrev direktoratet etter at de foreløpige resultatene forelå for noen uker siden.

Det var færre elever som fikk karakteren 1 eller 2 på matematikkeksamen sammenlignet med i fjor. Andelen har gått ned fra 42 til 29 prosent.

Les også: Bente (42) er læreren regjeringen ikke vil ha

Verre i videregående

Utdanningsdirektoratet, som har det faglige ansvaret for eksamen, advarer mot å sammenligne eksamensresultatene fra år til år, ettersom oppgavene er ulike fra år til år.

For elevene i den videregående skolen var endringene i snittkarakterer i matte-faget mindre enn i ungdomsskolen sammenlignet med fjoråret.

Snittkarakteren endret seg mest i teoretisk matematikk på Vg1. Her gikk snittet ned fra 3,6 til 3,3 i forhold til fjoråret.

Andelen som fikk karakteren 1 eller 2 er særlig høy i de praktiske matematikkfagene. Rundt 50 prosent får 1 eller 2 i disse fagene.

Les også: Nesten fire av ti lærerstudenter strøk på matteeksamen

Finnmarkingene øker mest

På landsbasis er det en økning på 0,4 grunnskolepoeng sammenlignet med i fjor. Årsaken er litt høyere karaktersnitt i matte og flere andre standpunkt- og eksamenskarakterer. Kun to grunnskolepoeng skiller fylkene med høyest (Akershus) og lavest grunnskolepoeng i 2015–16.

I tillegg til Akershus-elevene ligger Buskerud, Hordaland, Oslo og Sogn og Fjordane øverst på statistikken. Disse fylkene har alle gjennomsnittlige grunnskolepoeng som ligger over landsgjennomsnittet.

Så du denne? Innførte pennal-forbud for elevene

Årets avgangselever i Finnmark har den største økningen i karaktersnittet fra i fjor. Økningen er på 0,9 grunnskolepoeng.

Jentene får i snitt høyere eksamenskarakterer enn guttene i de fleste fag i videregående opplæring. Forskjellen er størst i matematikk S2, samfunnsøkonomi 2, markedsføring og ledelse 2 og psykologi 2. Jentene får i snitt en halv karakter bedre enn guttene på disse eksamenene.

I praktisk matematikk for elever som tar påbygging, får guttene i snitt 0,3 karakterpoeng mer på eksamen enn jentene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder