Mistanke om kugalskap i Sverige

(VG Nett) Svenske myndigheter tror en 12 år gammel ku kan ha fått BSE (kugalskap). Prøver er sendt til Storbritannia, men det kan ta flere uker før svar foreligger.

Roar Dalmo Moltubak
ARTIKKELEN ER OVER 13 ÅR GAMMEL

Det er Mattilsynet som melder dette på sine nettsider. Gården hvor kua kommer fra er underlagt restriksjoner som blant annet innebærer at det er forbud mot å frakte dyr ut fra gården.

Ifølge Mattilsynet vil funnet ikke få gi endringer i beredskapen for kugalskap i Norge.

- Vi vil sjekke om noen av importene av storfe vi har hatt fra Sverige har hatt befatning med bestanden som kua hørte til, men det er svært lite sannsynlig at dette er tilfelle, sierStein Ivar Ormsettrø, direktør for helse og hygiene i Mattilsynet til VG Nett.

- Udramatisk

Kugalskapen man frykter er funnet i Sverige, har aldri forekommet i Norge, og en risikovurdering som er gjort konkluderer med at forekomst av BSE er usannsynlig her til lands.

- Slik vi ser det er dette udramatisk, og det er ingen grunn til å tro at norske kyr skal bli berørt av dette, sier Ormsettrø.

Både Norge og Sverige har ifølge Mattilsynet innført gjennom flere år innført en rekke tiltak som skal hindre spredning av kugalskap.

Kan ha fått i seg kjøttbenmel

Forbud mot foring med kjøttbenmel, strenge regler for håndtering av slakt og et omfattende overvåkingsprogram er blant tiltakene.

- Sykdommen kan komme av at kua er så gammel at den før forbudet ble innført fikk i seg kjøttbenmel, tror Ormsettrø.

Mattilsynet vil følge saken i Sverige kontinuerlig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder